• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 140 items
 1. Varastopalvelujen osaamisala

  Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osatTavaran vastaanotto ja säilytys Tavaran keräily ja lähetys Inventointi ja saldonhallintaTrukinkuljettajan tehtävätValinnaiset tutkinnon osatTyökoneen käyttö & huoltoVaraston tietojärjestelmätOsto-ja myyntitoiminnot varastoissaTavaran kuljettaminenVaarallisten aineiden käsittelyTutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnostaVapaasti valittavat tutkinnon osat Varastopalveluyrittäjänä toimiminenADRKierrätysVarastotoiminnot Koulutuspaikka: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Satamakatu 19, Rauma ...

  Provider NameWinNova, Rauma

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Timber Lorry Transport, FQ

  Tutkinnon suorittanut - tuntee puutavara-ajoneuvojen rakenteet, ominaisuudet ja käyttötarkoitukset sekä niiden hallinta- ja lisälaitteet - huolehtii ajoneuvon kunnosta, kunnostuksesta ja korjauksista - huomioi työturvallisuuden ja noudattaa ympäristö- ja laatuvaatimuksia työssään - osaa tarkistaa ajoneuvoyhdistelmän ajokelpoisuuden ja kuljettaa puutavara-ajoneuvoa turvallisesti ja taloudellisesti - osaa kuormata puutavaraa nosturilla tehokkaasti, turvallisesti ja oikein - hallitsee asiakaspalvelun ja tietää hyvän yhteistyön merkityksen toiminnalle - hallitsee puutavaran paikantamisjärjestelmiä sekä tunnistaa puutavaralajeja - osaa varastoida ja mitata puutavaraa sekä tehdä vastaanottotoiminnot - hallitsee työaikoihin, kuormaukseen, työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lait, määräykset ja ohjeet - osaa tehdä työaikoihin liittyvän dokumentoinnin oikein - tuntee ajoneuvon tekniikan ja osaa hallita ajoneuvot - tietää alan riskit ja vaatimukset - on suorittanut kuljetusalan ammattipätevyyden kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain ja asetuksen mukaisesti - tietää yrityksen perustamisen ja yrittäjyyden vaatimukset ja toimenpiteet - saa liikenneluvan suoritettuaan yrittäjyyskurssin Tutkinnon suorittajat voivat työskennellä puutavara-auton kuljettajina toisen palveluksessa tai itsenäisinä kuljetusalan yrittäjinä. ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Taivalkosken yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Bus Driver, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tietää ajoneuvon liikennekelpoisuusvaatimukset- tietää ajoneuvon huollon tarpeen ja tärkeyden sekä osaa myös itse vaihtaa yleisimmät varaosat- noudattaa työturvallisuusmääräyksiä- tietää asiakaspalvelun merkityksen- ymmärtää taloudellisen toiminnan ja kannattavuuden perusteet ja kustannusten synnyn- tuntee alan toiminnan, tuotteet ja markkinat- käyttää tarvittavia viestintävälineitä ja tietotekniikkaa- osaa kuljettaa autoa turvallisesti, taloudellisesti ja toimia säädösten mukaisesti- osaa ennakoivan ajon erilaisten kelien ja yllättävien tapahtumienkin aikana- osaa toimia oikein onnettomuustapauksissa- tietää työntekijän ja työnantajan vastuut ja velvollisuudet- osaa hoitaa asiakaspalvelun valitsemansa osan mukaisessa liikenteessä- osaa käyttää laitteita ja myydä tuotteita tai hoitaa tarvittavat asiakirjat- yrittäjyyden valinnut saa vaaditun liikenneluvan suorittamalla liikenneyrittäjäkurssinTutkinnossa on suoritettava perustason ammattipätevyys-osa kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain 253/2007 ja asetuksen 640/2007 vaatimusten mukaisesti. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia toisen palveluksessa linja-autonkuljettajina tai itsenäisinä yrittäjinä. ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Kempeleen yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Driver of Artic. Vehicles, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tietää ajoneuvon liikennekelpoisuusvaatimukset ja osaa tehdä lähtötarkistukset- osaa tunnistaa tavallisimmat viat, vaihtaa varaosia ja valmistella korjaustoimet huoltohenkilöstöä varten- ottaa huomioon ympäristön ja työturvallisuuden- hallitsee asiakaspalvelun- toimii taloudellisesti sekä osaa markkinoida palveluja ja käyttää tarvittavaa tietotekniikkaa- on suorittanut kuljetusalan perustason ammattipätevyys -osan kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain ja asetuksen mukaisesti- osaa valitsemansa osan vaatiman ajoneuvon kuljetuksen, kuormaamisen ja kuormankäsittelyn- hallitsee lisälaitteet ja kuljetustyypin vaatimat luvat ja asiakirjojen teon- suorittaa vaaditun liikenneluvan liikenneyrittäjyyskurssilla Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymässä oppilaitoksessa Tutkinnon suorittaneet voivat toimia yhdistelmäajoneuvojen kuljettajina valitsemallaan alalla. ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Kempeleen yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Timber Lorry Transport, FQ

  Tutkinnon suorittanut - tuntee puutavara-ajoneuvojen rakenteet, ominaisuudet ja käyttötarkoitukset sekä niiden hallinta- ja lisälaitteet - huolehtii ajoneuvon kunnosta, kunnostuksesta ja korjauksista - huomioi työturvallisuuden ja noudattaa ympäristö- ja laatuvaatimuksia työssään - osaa tarkistaa ajoneuvoyhdistelmän ajokelpoisuuden ja kuljettaa puutavara-ajoneuvoa turvallisesti ja taloudellisesti - osaa kuormata puutavaraa nosturilla tehokkaasti, turvallisesti ja oikein - hallitsee asiakaspalvelun ja tietää hyvän yhteistyön merkityksen toiminnalle - hallitsee puutavaran paikantamisjärjestelmiä sekä tunnistaa puutavaralajeja - osaa varastoida ja mitata puutavaraa sekä tehdä vastaanottotoiminnot - hallitsee työaikoihin, kuormaukseen, työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lait, määräykset ja ohjeet - osaa tehdä työaikoihin liittyvän dokumentoinnin oikein - tuntee ajoneuvon tekniikan ja osaa hallita ajoneuvot - tietää alan riskit ja vaatimukset - on suorittanut kuljetusalan ammattipätevyyden kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain ja asetuksen mukaisesti - tietää yrityksen perustamisen ja yrittäjyyden vaatimukset ja toimenpiteet - saa liikenneluvan suoritettuaan yrittäjyyskurssin Tutkinnon suorittajat voivat työskennellä puutavara-auton kuljettajina toisen palveluksessa tai itsenäisinä kuljetusalan yrittäjinä. ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Kempeleen yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Koulutuksessa opitaan logistiikan perustaitoja, erilaisten ajoneuvojen käsittelyä ja kuljettamista, kuormankäsittelyä, ajoneuvon huoltoa sekä asiakaspalvelua. Opiskelun aikana suoritetaan BC-luokan ajokorttitutkinto ja ammatissa tarvittavat luvat sekä hankitaan kuljetusalan perustason ammattipätevyys. ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Kempeleen yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Koulutuksessa opitaan logistiikan perustaitoja, erilaisten ajoneuvojen käsittelyä ja kuljettamista, kuormankäsittelyä, ajoneuvon huoltoa sekä asiakaspalvelua. Opiskelun aikana suoritetaan BC-luokan ajokorttitutkinto ja ammatissa tarvittavat luvat sekä hankitaan kuljetusalan perustason ammattipätevyys. ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Kempeleen yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Bus Driver, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tietää ajoneuvon liikennekelpoisuusvaatimukset- tietää ajoneuvon huollon tarpeen ja tärkeyden sekä osaa myös itse vaihtaa yleisimmät varaosat- noudattaa työturvallisuusmääräyksiä- tietää asiakaspalvelun merkityksen- ymmärtää taloudellisen toiminnan ja kannattavuuden perusteet ja kustannusten synnyn- tuntee alan toiminnan, tuotteet ja markkinat- käyttää tarvittavia viestintävälineitä ja tietotekniikkaa- osaa kuljettaa autoa turvallisesti, taloudellisesti ja toimia säädösten mukaisesti- osaa ennakoivan ajon erilaisten kelien ja yllättävien tapahtumienkin aikana- osaa toimia oikein onnettomuustapauksissa- tietää työntekijän ja työnantajan vastuut ja velvollisuudet- osaa hoitaa asiakaspalvelun valitsemansa osan mukaisessa liikenteessä- osaa käyttää laitteita ja myydä tuotteita tai hoitaa tarvittavat asiakirjat- yrittäjyyden valinnut saa vaaditun liikenneluvan suorittamalla liikenneyrittäjäkurssinTutkinnossa on suoritettava perustason ammattipätevyys-osa kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain 253/2007 ja asetuksen 640/2007 vaatimusten mukaisesti. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia toisen palveluksessa linja-autonkuljettajina tai itsenäisinä yrittäjinä. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Kuopio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Bus Driver, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tietää ajoneuvon liikennekelpoisuusvaatimukset- tietää ajoneuvon huollon tarpeen ja tärkeyden sekä osaa myös itse vaihtaa yleisimmät varaosat- noudattaa työturvallisuusmääräyksiä- tietää asiakaspalvelun merkityksen- ymmärtää taloudellisen toiminnan ja kannattavuuden perusteet ja kustannusten synnyn- tuntee alan toiminnan, tuotteet ja markkinat- käyttää tarvittavia viestintävälineitä ja tietotekniikkaa- osaa kuljettaa autoa turvallisesti, taloudellisesti ja toimia säädösten mukaisesti- osaa ennakoivan ajon erilaisten kelien ja yllättävien tapahtumienkin aikana- osaa toimia oikein onnettomuustapauksissa- tietää työntekijän ja työnantajan vastuut ja velvollisuudet- osaa hoitaa asiakaspalvelun valitsemansa osan mukaisessa liikenteessä- osaa käyttää laitteita ja myydä tuotteita tai hoitaa tarvittavat asiakirjat- yrittäjyyden valinnut saa vaaditun liikenneluvan suorittamalla liikenneyrittäjäkurssinTutkinnossa on suoritettava perustason ammattipätevyys-osa kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain 253/2007 ja asetuksen 640/2007 vaatimusten mukaisesti. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia toisen palveluksessa linja-autonkuljettajina tai itsenäisinä yrittäjinä. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Kuopio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Those who have completed the qualification work as lorry, bus or articulated vehicle drivers in passenger or freight transport or as warehouse operatives in the trade, industrial, transport or public sectors or for aviation companies in basic assignments within airport, airfield and ground services. The role of logistics is safeguarding logistics services for society, passenger and freight transport and other logistics services. Operating environments are becoming more and more international with increasing mobility of people and goods. Those who have completed the Vocational Qualification in Logistics are able to serve customers. They are also able to function in their chosen occupation in an international environment. Drivers/Bus Drivers/Articulated Vehicle Drivers who have completed the Study Programme/Competence Area in Transportation Services know how to transport goods or customers safely and profitably. They are familiar with their vehicle, know how to inspect it and perform the most common servicing tasks. They know how to load the vehicle correctly. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Storage Services are able to perform warehouse tasks manually and mechanically, such as using a forklift truck, or with automated equipment. They command stock accounting and know how to prepare documents manually or making use of information technology. They know how to store, transport and recycle goods and use warehouse information systems. Airport Attendants who have completed the Study Pro ...

  Provider NameLapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages