• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 69 items
 1. Produktionsutveckling

  EFTERFRÅGAD KOMPETENSEfter avslutad utbildning kan du arbeta som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker.EFFEKTIV PRODUKTIONUnder utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN production och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt.Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern atomatiserad tillverkning. Du tränas under hela utbildningstiden att arbeta i team för att öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt genom utbildningen.TEORI I PRAKTIKENUnder LIA får du möjlighet att arbeta med skarpa projekt på företagen. Studiebesök, gästföreläsningar och skarpa projekt i andra kurser ger också en tydlig koppling till yrkesrollen och möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken under utbildningens gång.UTBILDNINGENS UPPLÄGGUtbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid i tre orter i Jönköpings län: Värnamo, Nässjö och Jönköping. Undervisningen sker växelvis mellan orterna och kommer att förläggas både i skola, i verkstadsmiljö samt kontinuerligt ute på företag i form av Lärande i arbete (LIA).Tekniska Högskolan i Jönköping, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföret ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. CNC tekniker Blått certifikat- automation

  Vidarutveckla och fördjupa dina kunskaper inom CNC och mekatronik!Utbildningen vänder sig till dig som vill vidarutbilda och fördjupa dina kunskaper för att kunna arbeta inom företag med multifunktionsmaskiner för skärande bearbetningJönköpingsregionen är ledande i landet vad avser skärande bearbetning och det finns många företag som söker efter denna yrkeskompetens. Utbildningen har regionens största företag inom skärande bearbetning engagerade i ledningsgruppen. Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med kunskap om ISO programmering för CNC-styrda multifunktionsmaskiner. Du lär Dig mekatronik, Robotstyrning av CNC-maskiner, projektleding samt CAM-beredning.Du kommer att arbeta i tredimensionella CAD-system, CAM-system och med de vanligaste CNC-programspråken. Du kommer arbeta med mekatroniska/ robotsystem anpassade för CNC-maskiner. Skolan har en av landets bäst utrustade CNC- och robotverkstäder samt mycket erfarna lärare med lång erfarenhet från branschen.Ingående kurser:CAM beredning för CNC-maskiner, 25 YhpCNC - ISO programmering, 25 YhpCNC teknikerns yrkesroll samt projektledning, 25 YhpLIA 1, 25 YhpLIA 2, 25 YhpMekatronik, 25 YhpRitningsläsning samt beredning, 25 YhpRobotstyrning av CNC-maskiner, 25 YhpUtbildningen leder till en fördjupad kunskap om tillverkningsprocessen och ger dig möjlighet att arbeta som avancerad CNC-tekniker, till exempel beredare eller produktionstekniker. Du kan även få arbetsuppgifter som att installera eller serva robotenheter anpassade för CNC miljön.Utbildnin ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Produktionsutveckling

  EFTERFRÅGAD KOMPETENSEfter avslutad utbildning kan du arbeta som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker.EFFEKTIV PRODUKTIONUnder utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN production och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt.Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern atomatiserad tillverkning. Du tränas under hela utbildningstiden att arbeta i team för att öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt genom utbildningen.TEORI I PRAKTIKENUnder LIA får du möjlighet att arbeta med skarpa projekt på företagen. Studiebesök, gästföreläsningar och skarpa projekt i andra kurser ger också en tydlig koppling till yrkesrollen och möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken under utbildningens gång.UTBILDNINGENS UPPLÄGGUtbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid i tre orter i Jönköpings län: Värnamo, Nässjö och Jönköping. Undervisningen sker växelvis mellan orterna och kommer att förläggas både i skola, i verkstadsmiljö samt kontinuerligt ute på företag i form av Lärande i arbete (LIA).Tekniska Högskolan i Jönköping, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföret ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Soleltekniker

  Intresset för de förnybara energislagen ökar kraftigt och efterfrågan på solcellsinstallationer har ökat markant. Solenergi är inte längre en energikälla bara för båtar och miniräknare utan något som sätts upp på fler och fler tak och fasader. Energi från solen ger en låg miljöpåverkan och lägre elkostnader. För att klara framtidens krav krävs rätt kompetens och här har du som soleltekniker en given framtid. Utbildningen sker på distans med intressanta och givande dagar i Jönköping.VAD ARBETAR JAG MED?Som soleltekniker har du stor kunskap om solcellsinstallationer. Efter kundens förutsättningar beräknar, sammanställer och redogör du för systemets förluster och förtjänster. Genom att ta hänsyn till solinstrålning, takvinkel och väderstreck beräknar du elproduktionen från solcellspaneler vilket gör att du även ta ansvar för projekt samt kan beräkna och dimensionera en solcellsanläggning.Batterilager påverkar hela energisektorn så utbildningen lär dig dimensionera ett batterisystem, du kan analysera nyttan med ett lager och du vet hur man tar till vara på överskottsenergin på bästa sätt.Genom att utföra investeringskalkyler beräknar du lönsamheten och kan på så sätt rekommendera lämplig solcellsanläggning och presentera investeringskostnader. För att skapa en bra kundrelation och förstå kundens behov utbildas du i försäljningsarbetet och du får en förståelse för hela säljprocessen. Du lär dig även hur en upphandling av solcellsanläggning går till.LIA – LÄRANDE I ARBETEUnder sammanlagt tretton veckor kommer dina st ...

  Provider NameTUC Sweden AB - Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Vindkrafttekniker

  Utbildningen skall i första hand ge de studerande yrkesrollen vindkrafttekniker. Utbildningen ger dig kunskaper, kompetenser och färdigheter för vanligt förekommande arbetsuppgifter vid drift- service- och underhållsarbete av vindkraftverk och övriga elanläggningar vid vindkraftparkområdet. I vindkraftteknikerutbildningen ingår följande kurser: Administration-ITArbetsmiljö och säkerhet med av branschen godkända moment Elsäkerhet ESA, Bättre arbetsmiljö BAM, Heta arbeten, och internationellt certifierade säkerhetsmoduler enligt GWO (Global Wind Organisation) i Working At Heights, First Aid, Manual Handling och Fire Awareness. Ellära och Elkraft för vindkraftteknikerExamensarbeteDrift och underhållsteknikHydraulik och mekanikLIA, Lärande i arbeteStyr, mät och reglerteknikTeamarbeteVindkraft- från idé till driftsatt parkVindkraftanläggningarVindkraftteknikStudierna bedrivs på heltid och under första året till största delen i Strömsund. I kurserna ingår teoretiska genomgångar, laborationer och övningsuppgifter, samt redovisningar, rapporter och skriftliga prov. Vissa moment är webbaserade och kan läsas på distans. Studiebesök vid olika vindkraftparker ingår i kurserna. Vindkrafttekniker besöker också skolan för att informera om sitt arbete och olika moment i arbetet. Engelska är fackspråket och en del litteratur är på engelska. Engelska skall ingå som en naturlig del i undervisningen i kurserna och redovisningar och rapporter görs ibland på engelska. Läkarintyg(mast och stolpintyg AFS 2000:6)krävs inför arbets ...

  Provider NameStrömsunds kommun - Komvux/Hjalmar Strömerskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Vindkrafttekniker

  Utbildningen skall i första hand ge de studerande yrkesrollen vindkrafttekniker. Utbildningen ger dig kunskaper, kompetenser och färdigheter för vanligt förekommande arbetsuppgifter vid drift- service- och underhållsarbete av vindkraftverk och övriga elanläggningar vid vindkraftparkområdet. I vindkraftteknikerutbildningen ingår följande kurser: Administration-ITArbetsmiljö och säkerhet med av branschen godkända moment Elsäkerhet ESA, Bättre arbetsmiljö BAM, Heta arbeten, och internationellt certifierade säkerhetsmoduler enligt GWO (Global Wind Organisation) i Working At Heights, First Aid, Manual Handling och Fire Awareness. Ellära och Elkraft för vindkraftteknikerExamensarbeteDrift och underhållsteknikHydraulik och mekanikLIA, Lärande i arbeteStyr, mät och reglerteknikTeamarbeteVindkraft- från idé till driftsatt parkVindkraftanläggningarVindkraftteknikStudierna bedrivs på heltid och under första året till största delen i Strömsund. I kurserna ingår teoretiska genomgångar, laborationer och övningsuppgifter, samt redovisningar, rapporter och skriftliga prov. Vissa moment är webbaserade och kan läsas på distans. Studiebesök vid olika vindkraftparker ingår i kurserna. Vindkrafttekniker besöker också skolan för att informera om sitt arbete och olika moment i arbetet. Engelska är fackspråket och en del litteratur är på engelska. Engelska skall ingå som en naturlig del i undervisningen i kurserna och redovisningar och rapporter görs ibland på engelska. Läkarintyg(mast och stolpintyg AFS 2000:6)krävs inför arbets ...

  Provider NameStrömsunds kommun - Komvux/Hjalmar Strömerskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Vindkrafttekniker

  Utbildningen skall i första hand ge de studerande yrkesrollen vindkrafttekniker. Utbildningen ger dig kunskaper, kompetenser och färdigheter för vanligt förekommande arbetsuppgifter vid drift- service- och underhållsarbete av vindkraftverk och övriga elanläggningar vid vindkraftparkområdet. I vindkraftteknikerutbildningen ingår följande kurser: Administration-ITArbetsmiljö och säkerhet med av branschen godkända moment Elsäkerhet ESA, Bättre arbetsmiljö BAM, Heta arbeten, och internationellt certifierade säkerhetsmoduler enligt GWO (Global Wind Organisation) i Working At Heights, First Aid, Manual Handling och Fire Awareness. Ellära och Elkraft för vindkraftteknikerExamensarbeteDrift och underhållsteknikHydraulik och mekanikLIA, Lärande i arbeteStyr, mät och reglerteknikTeamarbeteVindkraft- från idé till driftsatt parkVindkraftanläggningarVindkraftteknikStudierna bedrivs på heltid och under första året till största delen i Strömsund. I kurserna ingår teoretiska genomgångar, laborationer och övningsuppgifter, samt redovisningar, rapporter och skriftliga prov. Vissa moment är webbaserade och kan läsas på distans. Studiebesök vid olika vindkraftparker ingår i kurserna. Vindkrafttekniker besöker också skolan för att informera om sitt arbete och olika moment i arbetet. Engelska är fackspråket och en del litteratur är på engelska. Engelska skall ingå som en naturlig del i undervisningen i kurserna och redovisningar och rapporter görs ibland på engelska. Läkarintyg(mast och stolpintyg AFS 2000:6)krävs inför arbets ...

  Provider NameStrömsunds kommun - Komvux/Hjalmar Strömerskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Vindkrafttekniker

  Utbildningen skall i första hand ge de studerande yrkesrollen vindkrafttekniker. Utbildningen ger dig kunskaper, kompetenser och färdigheter för vanligt förekommande arbetsuppgifter vid drift- service- och underhållsarbete av vindkraftverk och övriga elanläggningar vid vindkraftparkområdet. I vindkraftteknikerutbildningen ingår följande kurser: Administration-ITArbetsmiljö och säkerhet med av branschen godkända moment Elsäkerhet ESA, Bättre arbetsmiljö BAM, Heta arbeten, och internationellt certifierade säkerhetsmoduler enligt GWO (Global Wind Organisation) i Working At Heights, First Aid, Manual Handling och Fire Awareness. Ellära och Elkraft för vindkraftteknikerExamensarbeteDrift och underhållsteknikHydraulik och mekanikLIA, Lärande i arbeteStyr, mät och reglerteknikTeamarbeteVindkraft- från idé till driftsatt parkVindkraftanläggningarVindkraftteknikStudierna bedrivs på heltid och under första året till största delen i Strömsund. I kurserna ingår teoretiska genomgångar, laborationer och övningsuppgifter, samt redovisningar, rapporter och skriftliga prov. Vissa moment är webbaserade och kan läsas på distans. Studiebesök vid olika vindkraftparker ingår i kurserna. Vindkrafttekniker besöker också skolan för att informera om sitt arbete och olika moment i arbetet. Engelska är fackspråket och en del litteratur är på engelska. Engelska skall ingå som en naturlig del i undervisningen i kurserna och redovisningar och rapporter görs ibland på engelska. Läkarintyg(mast och stolpintyg AFS 2000:6)krävs inför arbets ...

  Provider NameStrömsunds kommun - Komvux/Hjalmar Strömerskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Hydraulsystemtekniker

  Läs till Hydraulsystemtekniker och ta steget in i ett spännande framtidsyrke med oändliga möjligheter. Behovet av hydraulsystemtekniker är stort och 9 av 10 av våra elever får jobb direkt. Utbildningen är kostnadsfri och matchar näringslivets behov. Dessutom har du rätt till studiemedel och är garanterad bostad i Örnsköldsvik.Längre presentationstext med nyckelordSom hydraulsystemtekniker har du näst intill obegränsade utsikter att jobba med allt från fordon, maskiner, vindkraft till oljeplattformar eller inom tillverkningsindustrin. Du kan ha arbetsuppgifter på kontoret, i verkstaden, i skogen. I Sverige och utomlands. Du kan till exempel jobba med att utveckla produkter, programmera system, felsöka och reparera.Du läser bland annat:• Introduktion hydraulik• Maskinsäkerhet i hydraulik • Mobil-, industri- och offshorehydraulik• El- och Reglerteknik• Automation med Hydraulik• LIA, lärande i arbete (17 veckor) ...

  Provider NameITH, Institutet För Tillämpad Hydraulik

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Produktionsteknik

  Sverige är ett starkt produktionsland med moderna industriföretag. Men för att kunna konkurrera behöver företagen välutbildad personal. Kraven på kompetens i tillverkningsföretag ökar stadigt, samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Därför är detta en utbildning helt rätt i tiden!Utbildningen är framtagen i samarbete med olika produktionsföretag och är skräddarsydd för att matcha arbetslivets behov.Efter utbildningen har du fått fördjupade kunskaper om produktionsprocessen, och kan arbeta på befattningar som produktionstekniker, produktionsledare, kvalitetstekniker, projektledare inom produktionsindustri m.m.Du läser på halvfart under 108 veckor, med endast ca åtta veckors uppehåll under sommaren. Studierna sker till största delen i form av självstudier, men schemalagda träffar äger rum på Nova i Oskarshamn en fredag-lördag per månad plus ytterligare ca 10 dagar under utbildningen. Vid de regelbundna träffarna startar vi fredag morgon och håller på till lördag lunch. Övriga träffar sker hel- eller halvdagar med oregelbundet intervall, beroende på vilken kurs som läses.Kurser som ingår i utbildningen:CAD för produktionstekniker, 15 YH-poängExcel för produktionstekniker, 10 YH-poängIndustriell IT, 10 YH-poängIndustriell projektplanering, 10 YH-poängKvalitetsteknik, 25 YH-poängLean Production, 30 YH-poängLedarskap och kommunikation, 20 YH-poängLärande i arbete – LIA, 20 YH-poängMaterialkunskap, 20 YH-poängProduktionslogistik, 15 YH-poängProduktionsteknik, 50 YH-poängProduktionstekniskt examensarbete, 15 YH-po ...

  Provider NameOskarshamns kommun, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages