• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 26 items
 1. gyógyszerész-közgazdász

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése. A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik: - a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket, - a nagyobb szervezetek stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit, - a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket, - a gyakorlati menedzsment módszereket, - a szervezetek átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit, - az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást, - a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket, - a szervezeti teljesítmények és azok költségeinek az elemzését, - az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket, - a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat, - az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit. Személyes adottságok, készségek: A vé ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Master of Science in Digital Marketing

  Master of Science in Digital Marketing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 3. Postgraduate Diploma in Science in Digital Marketing

  Postgraduate Diploma in Science in Digital Marketing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 4. Postgraduate Diploma in Business in Marketing

  Postgraduate Diploma in Business in Marketing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Master of Science in Marketing

  Master of Science in Marketing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. Master of Science in Marketing Analysis

  1. Developing advanced marketing decision models based on customer relationship management theories. 2. Independently and critically analysing business relevant issues using data mining and informatics. 3. Selecting and validating advanced analysis techniques to optimally model marketing problems. 4. Translating complex marketing problems into a scientific research question. 5. Applying a literature study in international, peer-reviewed journals to advanced marketing problems. 6. Mastering software as a means to create complex marketing decision models and being able to interact with tool specialists 7. Continuously expanding one’s own methodological competencies. 8. Integrating competing views into a single marketing solution. 9. Reporting the relevant results of own marketing research to scientific standards to peers and non-peers, both in writing and orally. 10. Producing professional reports on complex marketing issues and being able to communicate the results and recommendations to different levels in the organization. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages