• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 69 items
 1. Specialist – Elmotordrivna fordon

  En välutbildad specialist på elfordon har framtiden för sig. En snabbt ökande försäljning av elbilar, hybridbilar och bränslecellsdrivna fordon skapar ett ökat behov av personal för service och reparationer.Vill du jobba med miljövänligare teknik?Bil- buss- och lastbilsbranschen är på väg in i ett generationsskifte från förbränningsmotorer till elmotorer. I dagens fordon ökar antalet datorer ständigt och de nya el- och hybridfordonen kräver fordonstekniker med nya kunskaper och synsätt. Vill du vara med och ligga i framkant för att möta behovet av tekniker som kan felsöka på den nya generationens fordon?Inte bara dagens nya teknikFör att möta morgondagens teknik får du i YH-utbildningen med dig verktyg för att ta till dig och förmedla ny teknik. Du kommer att lära dig de för- och nackdelar som olika miljövänligare tekniska lösningar har. För att hantera ny teknik med nya fel, ingår som en viktig del i utbildningen att du själv kan skapa systematiska och strukturerade arbetsmetoder. Du kommer också att få jobba med och vara en del av införandet av ny miljövänligare teknik.Du behövs i branschenBranschen sitter med i ledningsgruppen och är med och utvecklar utbildningen. De har ett stort behov av mekaniker och är angelägna om att du får precis den kompetens som de ivrigt efterfrågar. Branschen bistår även med teknisk utrustning till skolan. Du får därför arbeta praktiskt och laborera med relevant teknisk utrustning på skoltid. Vissa moment kan även förekomma ute på företag.Praktik drygt en fjärdedel av tidenUnder ...

  Provider NameBotkyrka kommun, Xenter Botkyrka

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Underhållstekniker

  Hållbar utveckling handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Som Underhållstekniker är du en del i detta arbete med att återställa och reparera befintlig utrustning.Utbildningen är på 1,5 år och för dig som vill jobba med den nya tekniken inom energi-, tillverknings- och processindustrin. Näringslivet behöver utbildad multifunktionell kompetens, både i Sverige och i Europa. Efterfrågan på underhållstekniker är stor och arbetstillfällena många både inom industrin och serviceföretag med underhåll inom olika branscher.Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen. Undervisningen bedrivs både teoretiskt och praktiskt i nära samarbete med aktuella branschföretag. Utbildningen är förlagd både i skolmiljö och direkt på företag i form av studiebesök, praktiska moment samt praktikperioder/LIA (Lärande I Arbetslivet). Lärarkompetens hämtas både ifrån högskolan, arbetslivet samt inhyrd specialkompetens.Du kan jobba med Service, drift och underhåll inom automation, styr och regler, maskin, el och mekanik Samarbeten YH-utbildningen anordnas i samråd med organisationer, ...

  Provider NameKunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Underhållstekniker

  Hållbar utveckling handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Som Underhållstekniker är du en del i detta arbete med att återställa och reparera befintlig utrustning.Utbildningen är på 1,5 år och för dig som vill jobba med den nya tekniken inom energi-, tillverknings- och processindustrin. Näringslivet behöver utbildad multifunktionell kompetens, både i Sverige och i Europa. Efterfrågan på underhållstekniker är stor och arbetstillfällena många både inom industrin och serviceföretag med underhåll inom olika branscher.Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen. Undervisningen bedrivs både teoretiskt och praktiskt i nära samarbete med aktuella branschföretag. Utbildningen är förlagd både i skolmiljö och direkt på företag i form av studiebesök, praktiska moment samt praktikperioder/LIA (Lärande I Arbetslivet). Lärarkompetens hämtas både ifrån högskolan, arbetslivet samt inhyrd specialkompetens.Du kan jobba med Service, drift och underhåll inom automation, styr och regler, maskin, el och mekanik Samarbeten YH-utbildningen anordnas i samråd med organisationer, ...

  Provider NameKunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Elprojektör

  Vidarutveckla och fördjupa dina kunskaper inom Elprojektering!Du kommer att arbeta med praktisk elprojektering och elkonstruktion.Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt och LIA (lärande i arbete) ute på företag. Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med fördjupad kunskap om ellagstiftningen, CAD-ritningar. dokumenthantering, entreprenadjuridik samt projektledning.Du kommer att arbeta med Magic CAD, Elvis och de dataprogram som används inom elprojekteringsbranschen.Ingående kurser:Elkonstruktion, 25 YhpEllagstiftning samt entreprenadjuridik, 25 YhpElprojektering, 25 YhpElprojektörens yrkesroll samt projektledning, 25 YhpElsäkerhet samt regler vid installation, 25 YhpKvalitetsteknik och dokumentation, 25 YhpLIA 1, 25 YhpLIA 2, 25 YhpUtbildningen leder till att du till exempel kan arbeta som elprojektör, elkonstruktör, eltekniker, CAD-ritare inom elteknik, teknikkonsult, yrkeslärare och arbets-/serviceledare inom el.Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.Studietiden är förlagd till 40 veckor. Start augusti och avslut i juni. Lektioner, egna studier samt LIA (lärande i arbete) ingår. ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Elprojektör

  Vidarutveckla och fördjupa dina kunskaper inom Elprojektering!Du kommer att arbeta med praktisk elprojektering och elkonstruktion.Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt och LIA (lärande i arbete) ute på företag. Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med fördjupad kunskap om ellagstiftningen, CAD-ritningar. dokumenthantering, entreprenadjuridik samt projektledning.Du kommer att arbeta med Magic CAD, Elvis och de dataprogram som används inom elprojekteringsbranschen.Ingående kurser:Elkonstruktion, 25 YhpEllagstiftning samt entreprenadjuridik, 25 YhpElprojektering, 25 YhpElprojektörens yrkesroll samt projektledning, 25 YhpElsäkerhet samt regler vid installation, 25 YhpKvalitetsteknik och dokumentation, 25 YhpLIA 1, 25 YhpLIA 2, 25 YhpUtbildningen leder till att du till exempel kan arbeta som elprojektör, elkonstruktör, eltekniker, CAD-ritare inom elteknik, teknikkonsult, yrkeslärare och arbets-/serviceledare inom el.Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.Studietiden är förlagd till 40 veckor. Start augusti och avslut i juni. Lektioner, egna studier samt LIA (lärande i arbete) ingår. ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Stations- och kontrollrumstekniker

  Sveriges stamnät och dess stationer moderniseras och uppgraderas i snabb takt och arbetet i station/kontroll­rum har i mångt och mycket förändrats med bland an­nat nytt teknikinnehåll i form av nya typer av reläskydd och IED.Ny teknik ställer krav på nya kompetenser vilket sin tur kräver nytillskott av medarbetare som har rätt kompe­tenser och kunskap om den nya tekniken.Svensk energibransch är central i satsningen på en hållbar produktion. År 2040 ska vi ha övergått till ett helt förnybart energisystem. Det ställer stora krav på såväl energikällor som distribution. Senaste tio åren har investeringstakten i utbyggnaden av vårt elnät fördubblats. Läs en spännande utbildning för en spännande bransch och var med och forma en hållbar framtid.YrkesrollStations- och kontrollrumstekniker, ReläskyddsteknikerSamarbetenABB AB, Eitech AB, Götene Elförening, Högskolan Väst, Lid­köping kommun, Linjemontage AB, ONEnordic AB, Trollhät­tan Energi, Vattenfall Services.Vill du läsa till Station och kontrollrumstekniker men saknar särskilda förkunskaper?Läs vår prepputbildning och bli behörig till utbildningen Station och kontrollrumstekniker.Prepputbildningen är till för dig som har grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan, men saknar särskilda förkunskaper som utbildningen kräver. Genom att läsa prepputbildningen får du de särskilda förkunskaper som du behöver för att kunna antas till utbildningen. ...

  Provider NameKunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Underhållstekniker

  Hållbar utveckling handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Som Underhållstekniker är du en del i detta arbete med att återställa och reparera befintlig utrustning.Utbildningen är på 1,5 år och för dig som vill jobba med den nya tekniken inom energi-, tillverknings- och processindustrin. Näringslivet behöver utbildad multifunktionell kompetens, både i Sverige och i Europa. Efterfrågan på underhållstekniker är stor och arbetstillfällena många både inom industrin och serviceföretag med underhåll inom olika branscher.Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen. Undervisningen bedrivs både teoretiskt och praktiskt i nära samarbete med aktuella branschföretag. Utbildningen är förlagd både i skolmiljö och direkt på företag i form av studiebesök, praktiska moment samt praktikperioder/LIA (Lärande I Arbetslivet). Lärarkompetens hämtas både ifrån högskolan, arbetslivet samt inhyrd specialkompetens.Du kan jobba med Service, drift och underhåll inom automation, styr och regler, maskin, el och mekanik Samarbeten YH-utbildningen anordnas i samråd med organisationer, ...

  Provider NameKunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Marintekniker

  Leder till yrken som Marintekniker, Marinmekaniker och MarininstallatörMARINTEKNIKER 200 YHPObligatoriska kurser Kurs och Poäng 1. Återvinning och metodik med hållbar arbetsmiljö 15p2. Grundläggande andhavande båt i sjön 5p3. Fartygsbefäl klass 8 15p4. LIA 1 25 p5. VVS, CE-normer och installationsnormer 20p6. Felsökning, installation och service 20p7. Marina datanätverk och navigationssystem 15p8. Rutinservice och teknikinstalltioner 20p9. Maskinbefäl klass 8 15p10. Examensarbete 15p11. LIA 2 35pSumma: 200Goda framtidsutsikter där det saknas 1500 inom 1-3 år varav 300 i Stockholmsregionen ...

  Provider NameBotkyrka kommun, Xenter Botkyrka

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Storkökstekniker

  Storkökstekniker - du behövs!Varierande och fritt yrkeSom storkökstekniker är du ute mycket på fältet, i din egen servicebil, och får arbeta praktiskt i ett rörligt och omväxlande yrke. Du är en problemlösare med mycket eget ansvar och har många kundkontakter. Om dagarna installerar, moderniserar och reparerar du restaurangernas och storkökens maskinpark. På utbildningen får du lära dig att arbeta med tekniska produkter, datorer och med el och mekanik. Du lär dig om säkerhet och miljö, men också om kvalitet och kundvård. Du behövs i branschenBranschen har stor efterfrågan på storkökstekniker och servicetekniker med aktuell och rätt kompetens. I Stockholm räknar man med att det i dagsläget saknas minst 80 storkökstekniker, men behovet är stort i hela landet. Dessutom kommer nyrekrytering att behövas eftersom många storkökstekniker slutar på grund av ålderspension. Branschen skriker efter kompetent personal vilket innebär att du efter avslutad utbildning är eftertraktad på arbetsmarknaden och går direkt ut i jobb.Eget storkökslabb på skolanXenter och flera företag i branschen har investerat i ett storkökslabb på skolan. Labbet har olika maskiner av olika märken för att du som studerande ska få arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig hur de olika maskinerna fungerar. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med branschen och är skräddarsydd efter de behov som efterfrågas. Utformningen sker i ledningsgruppen där branschen deltar och som garanterar att utbildningen hela tid ...

  Provider NameBotkyrka kommun, Xenter Botkyrka

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Storkökstekniker

  Storkökstekniker - du behövs!Varierande och fritt yrkeSom storkökstekniker är du ute mycket på fältet, i din egen servicebil, och får arbeta praktiskt i ett rörligt och omväxlande yrke. Du är en problemlösare med mycket eget ansvar och har många kundkontakter. Om dagarna installerar, moderniserar och reparerar du restaurangernas och storkökens maskinpark. På utbildningen får du lära dig att arbeta med tekniska produkter, datorer och med el och mekanik. Du lär dig om säkerhet och miljö, men också om kvalitet och kundvård. Du behövs i branschenBranschen har stor efterfrågan på storkökstekniker och servicetekniker med aktuell och rätt kompetens. I Stockholm räknar man med att det i dagsläget saknas minst 80 storkökstekniker, men behovet är stort i hela landet. Dessutom kommer nyrekrytering att behövas eftersom många storkökstekniker slutar på grund av ålderspension. Branschen skriker efter kompetent personal vilket innebär att du efter avslutad utbildning är eftertraktad på arbetsmarknaden och går direkt ut i jobb.Eget storkökslabb på skolanXenter och flera företag i branschen har investerat i ett storkökslabb på skolan. Labbet har olika maskiner av olika märken för att du som studerande ska få arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig hur de olika maskinerna fungerar. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med branschen och är skräddarsydd efter de behov som efterfrågas. Utformningen sker i ledningsgruppen där branschen deltar och som garanterar att utbildningen hela tid ...

  Provider NameBotkyrka kommun, Xenter Botkyrka

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages