• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. Informations- og kommunikationsvidenskab

  Du får bl.a. undervisning i kommunikation og interaktion, teknologi og kommunikation, læring og vidensdeling samt teknologi.Uddannelsen giver dig mulighed for at videreuddanne dig med en kandidatuddannelse. Der er fremtidige jobmuligheder som fx it-forretningsudvikler, informations- og kommunikationsspecialist eller projektleder inden for fx kommunikationsteknologi og softwareudvikling, . ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Automationsteknolog

  Du får blandt andet viden om automatisering og robotteknologi i forbindelse med industrielle styresystemer og automatiske anlæg.Efter endt uddannelse kan du søge ansættelse i offentlige forsyningsvirksomheder og i industrivirksomheder, der producerer fx vindmøller eller pumper. ...

  Provider NameTeknologi & Business, Sofiendalsvej (PH UC N Sofie)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Strategisk analyse og systemdesign

  Uddannelsen giver et grundigt kendskab til de matematiske og naturvidenskabelige standardmetoder, der bruges til at vurdere og løse tekniske problemstillinger, bl.a. i forbindelse med programmeringsopgaver.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Bandagist

  Du bliver undervist i værkstedsfag, og får desuden viden om sundhedsfaglige og tekniske fag. Den praktiske erfaring får du gennem to års turnustjeneste. Tre af studieårene foregår i Jönköping i Sverige.De fleste jobmuligheder som bandagist finder du i et bandageri. De er som regel private, selvstændige virksomheder. Oftest foregår arbejdet i bandageriet, men indimellem er arbejdet delt ud på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem. ...

  Provider NameBandagistuddannelsen i Aarhus (Bandag.Horsens)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Markedsføringsøkonom

  Du lærer om alle de faktorer, der påvirker en salgssituation, bl.a. internationale handelsforhold, kommunikation mellem sælger og kunde, økonomistyring og erhvervsret.Du kan arbejde i både danske og internationale virksomheder som fx assistent eller koordinator inden for marketing. Du har også mulighed for at arbejde som konsulent i reklamebranchen og andre brancher med markedsføringsaktiviteter. ...

  Provider NameErhvervsakademi SydVest, Esbjerg (Sp. Kirkevej) (EA SV Esb afd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Interkulturel markedskommunikation

  Du får kendskab til kulturforskelle, sproglige barrierer og lovgivninger i forskellige lande og lærer at arbejde med markedskommunikation på tværs af landegrænser.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have mulighed for at arbejde i en dansk eller international virksomhed inden for fx import og eksport, marketing- og projektkoordinering samt kommunikation og PR. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Multimediedesigner

  Du lærer først og fremmest om de teoretiske og praktiske værktøjer, der skal bruges til professionelt design inden for multimedieområdet. Du får også undervisning i, hvordan et medieprodukt fungerer i forhold til markedet og til brugeren.Som multimediedesigner har du mange jobmuligheder inden for it- og medieområdet samt i den grafiske branche. Du kan arbejde som fx projektkoordinator, webdesigner eller programmør. ...

  Provider NameTeknologi & Business, Sofiendalsvej (PH UC N Sofie)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Global Nutrition and Health

  Du lærer, hvordan man planlægger og gennemfører sundhedsfremmende og sygdomsbekæmpende projekter, programmer og strategier både nationalt og internationalt.Som færdiguddannet vil du afhængigt af speciale fx kunne finde arbejde som konsulent eller projektleder inden for sundhed og ernæring i private og offentlige organisationer. Et job som kommunikationsmedarbejder eller rådgiver i fødevareindustrien er også en mulighed. ...

  Provider NameErnærings- og sundhedsuddannelserne Metropol (Metro ernæring)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Energi

  På uddannelsen bliver du bl.a. undervist i matematik og fysik samt følger kurser i fx modellering, regulering og computerbaserede udviklings- og simuleringsværktøjer.Med en bachelor i energi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Senere jobmuligheder findes i energiforsyningsselskaber, vindmølle-, maskin- og procesindustrien samt elektronik- og rådgivende virksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Kemi

  Du vil i løbet af uddannelsen have mulighed for at specialisere dig inden for flere områder af kemien, herunder bl.a. miljøkemi, medicinalkemi eller grøn og bæredygtig kemi.Med en bacheloruddannelse i kemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes inden for den offentlige sektor og i private virksomheder - primært inden for den kemiske industri og lægemiddelindustrien. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages