• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 367 items
 1. Masinaehitustehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=1868 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 2. Puidu- ja tekstiilitehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=1919 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 3. Toidutehnika ja tootearendus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=1921 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 4. Kütuste tehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80026 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Kalapüügi ja-käitlemise tehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=126798 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Kalanduse tehnoloogiate majandamine ja juhtimine

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=137879 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Puidutöötlemise tehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=2904 ...

  Provider NameVõrumaa Kutsehariduskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Puidutöötlemise tehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=108126 ...

  Provider NameVõrumaa Kutsehariduskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 9. Materiaalitekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

  Materiaalitekniikan koulutus koostuu alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta, ja opinto-oikeus myönnetään heti myös ylemmän tutkinnon suorittamiseen. Teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma pohjautuu laajoihin luonnontieteellisiin perusopintoihin, jotka helpottavat uuden tiedon omaksumista ja arviointia opintojen edetessä. Kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta. Opintosi painottuvat materiaalitekniikkaan, mutta tutkinto-ohjelma antaa sinulle hyvät perustiedot myös automaatio- ja konetekniikan perusteista. Tämä luo vahvan pohjan toimia tekniikan monialaisena osaajana. Materiaalitekniikan hakukohteen lisäksi teknisten tieteiden tutkinto-ohjelmaan voi hakeutua myös automaatiotekniikan ja konetekniikan hakukohteiden kautta. Kandidaatin tutkinto-ohjelman tavoitteena on ilmiötason teoreettisen pohjan luominen kaikkien materiaaliryhmien alueilla pohjautuen materiaalitekniikan ja matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen. Diplomi-insinöörintutkinnon yhteiset opinnot täydentävät alalla tarvittavia matemaattista osaamista sekä kehittävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Pääaineen opinnot antavat opiskelijalle laajan ja syvällisen ymmärryksen valitusta alasta. Diplomityö tehdään liittyen pääaineen alaan. ...

  Provider NameTampere University of Technology, Faculty of Engineering Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Insinööri (AMK), materiaalitekniikka, päivätoteutus

  Materiaalitekniikan koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat: Luonnontieteiden opinnot, joissa käsitellään matematiikan, fysiikan ja kemian perusteiden ohella myös sähkötekniikkaa ja lujuusoppia sekä polymeerikemiaa. Materiaalitekniikan perusteet, joiden lisäksi opinnot sisältävät myös materiaalien valintaa ja sovelluksia, muokkaus- ja lämpökäsittelyjä sekä hitsaustekniikkaa. Konetekniset- ja suunnitteluopinnot, jotka sisältävät mm. mekanisointitekniikkaa, CADiä, teknistä piirustusta sekä kunnossapidon opintoja. Syventävissä opinnoissa perehdytään teräsrakennesuunnitteluun elementtimenetelmän, hitsattujen rakenteiden suunnittelun ja liitossuunnittelun opintojaksoilla. Valmistustekniikan opinnoissa käsitellään yleisiä valmistustekniikoita, CAMiä, ruiskuvalutekniikkaa ja valmistusystävällistä suunnittelua. Opetus koostuu luennoista, seminaareista, oppimistehtävistä ja laboratoriotöistä. Opetuksessa käytetään hyväksi suunnittelu-, mallinnus- ja simulointiohjelmia sekä materiaalitestauslaitteita ja työstökoneita. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages