• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 204 items
 1. Master of Laws in de rechten

  1. Verbredende, diepgaande of gespecialiseerde kennis hebben van en inzicht hebben in één of meer rechtsdomeinen van het Belgische, internationale of Europese recht. 2. Kennis hebben van en inzicht hebben in andere rechtsstelsels. 3. Rechtsbronnen in het Nederlands en in het Frans vinden, naar waarde schatten en gebruiken op academisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze. 4. Zelfstandig feiten kwalificeren en de relevante rechtsregels, na de nodige interpretatie, toepassen in complexe casussen. 5. Een logische en correcte juridische argumentatie over complexe casussen opbouwen, begrijpelijk verwoorden en verdedigen. 6. Zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren op het niveau van een beginnend onderzoeker. 7. Een analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten en/of oplossingen van complexe casussen op academisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling, aangepast aan het doelpubliek. 8. Bewust zijn van het belang van permanente kennisontwikkeling door het opvolgen van wetgevingen en evoluties binnen het vakgebied van de rechten. 9. Juridische concepten en redeneringen plaatsen binnen het tijds-, waarde- en contextgebonden karakter van een samenleving. 10. Bewust zijn van de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van de jurist. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Laws (LLM)

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Erasmus Mundus Master of Bioethics

  1. Having knowledge and insight in the most important traditions, concepts and methodological approaches used in the field of bioethics internationally. 2. Being able to understand and critically assess academic literature published in the field of bioethics. 3. Being able to develop academic work in the field of bioethics with the intention to have the results published in national or international (preferably refereed) journals. 4. Developing a moral sensibility for ethical problems and having insight in the complexity, interdisciplinary character, and socio-cultural embedding of bioethical debates. 5. Being able to apply and contextualize bioethical theoretical knowledge in a professional, clinical and research context. 6. Being able to critically analyze complex bioethical topics and to develop one’s own position in a multidisciplinary, cross-cultural context where various opinions might exist. 7. Being able to define, situate, and structure complex bioethical dilemmas and to develop a potential answer to a particular problem in a consensus-driven way. 8. Being able to moderate a multidisciplinary ethical case deliberation in a clinical setting. 9. Being qualified to be a potential member of a research ethics committee or healthcare ethics committee. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor of Laws in de rechten

  1. Basiskennis hebben van en inzicht hebben in de grondslagen, de beginselen, de terminologie en structuren van het Belgische, Europese en internationale recht. 2. Basiskennis hebben van en inzicht hebben in historische, filosofische, sociale, economische en politieke factoren die het recht beïnvloeden en vorm geven in de samenleving. 3. Kritisch reflecteren over het recht en over de relatie tussen het recht en de samenleving. 4. Bewust zijn van het dynamische karakter van het recht. 5. Basiskennis hebben van concepten van bepaalde andere rechtssystemen. 6. De bronnen van het recht kennen, vinden, interpreteren en op een academisch- wetenschappelijk verantwoorde wijze aanwenden. 7. Basismethoden van juridisch onderzoek kennen en beheersen. 8. Zelfstandig feiten kwalificeren en de relevante rechtsregels toepassen. 9. Een logische en correcte juridische argumentatie opbouwen, begrijpelijk verwoorden en verdedigen. 10. Een analyse en synthese van casussen en juridische vraagstukken op academisch- wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling, aan vakgenoten en niet- vakgenoten. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor of Law (LL.B.)

  Type of qualification This qualification is a higher education/university degree. A system of tiered qualifications has been agreed upon in the European Higher Education Area. These are Bachelor degrees, Master’s degrees and doctorates. Bachelor is the title given to academic qualifications which are awarded following successful completion of the first cycle according to the German Higher Education Qualifications Framework and the qualifications frameworks of the European Higher Education Area. Persons acquiring academic degrees at Bachelor level are qualified for activities on the labour market or to pursue Master’s course of study. The usual period of study is a minimum of three years and a maximum of four years, equivalent to 180 and 240 ECTS points respectively. Description of the qualification (learning outcomes) Knowledge and understanding The knowledge and understanding of graduates builds on and extends significantly beyond the level of a higher education entrance qualification. They have demonstrated broad and integrated knowledge and understanding of the basic academic research principles of their area of learning (extension of knowledge). They have a critical understanding of the most important theories, principles and methods of their programme of study and are in a position to deepen their knowledge vertically, horizontally and laterally. Their knowledge and understanding is in line with the status of specialist literature and should also encompass some areas of detailed knowledge in accordance wit ...

  Awarding bodyThe university, where the final examination took place, issues the diploma including the Diploma...

  Category: Qualifications Location: Germany
 6. Rechtsfachwirt (Geprüfter)/Rechtsfachwirtin (Geprüfte)

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of certified senior clerk are an example of the second level of advanced professional training.  They each relate to a specific branch of trade and industry. Certified senior clerks take on specific, organisational and administrative tasks at middle management level in companies of various sizes. They fulfil an interface function between business management and technical divisions of the company by bringing communicative competences to bear and adapt themselves flexibly to changing methods and systems in production, to changing labour organisation structures and to new methods of organisa ...

  Awarding bodycompetent body for vocational education and training for the liberal professions

  Category: Qualifications Location: Germany
 7. Staatsexamen: Rechtswissenschaften (9 Sem.)

  Type of qualification This qualification is a higher education/university degree. A system of tiered qualifications has been agreed upon in the European Higher Education Area. These are Bachelor degrees, Master’s degrees and doctorates. Master is the title given to academic qualifications which are awarded following successful completion of the second cycle according to the German Higher Education Qualifications Framework and the qualifications frameworks of the European Higher Education Area. Persons acquiring academic degrees at Master’s level are qualified for a career in academic research or for activities on the labour market. The usual period of study is a minimum of one year and a maximum of two years, equivalent to 60 and 120 ECTS points respectively (normally a total of 300 ECTS points). Description of the qualification (learning outcomes) Knowledge and understanding Persons acquiring a degree at Master’s level have demonstrated knowledge and understanding which normally builds on and significantly extends and deepens the knowledge and understanding acquired at Bachelor level. They are in a position to define and interpret the particular characteristics, limits, terminologies and schools of thought within their field of learning (extension of knowledge). Their knowledge and understanding forms a basis for the development and/or application of independent ideas. This may take place in a practical or research-oriented manner. Master’s graduates have a broad, detailed and critical understanding reflecting ...

  Awarding bodyThe university, where the final examination took place, issues the diploma including the Diploma...

  Category: Qualifications Location: Germany
 8. Master of Law (LL.M.)

  Type of qualification This qualification is a higher education/university degree. A system of tiered qualifications has been agreed upon in the European Higher Education Area. These are Bachelor degrees, Master’s degrees and doctorates. Master is the title given to academic qualifications which are awarded following successful completion of the second cycle according to the German Higher Education Qualifications Framework and the qualifications frameworks of the European Higher Education Area. Persons acquiring academic degrees at Master’s level are qualified for a career in academic research or for activities on the labour market. The usual period of study is a minimum of one year and a maximum of two years, equivalent to 60 and 120 ECTS points respectively (normally a total of 300 ECTS points). Description of the qualification (learning outcomes) Knowledge and understanding Persons acquiring a degree at Master’s level have demonstrated knowledge and understanding which normally builds on and significantly extends and deepens the knowledge and understanding acquired at Bachelor level. They are in a position to define and interpret the particular characteristics, limits, terminologies and schools of thought within their field of learning (extension of knowledge). Their knowledge and understanding forms a basis for the development and/or application of independent ideas. This may take place in a practical or research-oriented manner. Master’s graduates have a broad, detailed and critical understanding reflecting ...

  Awarding bodyThe university, where the final examination took place, issues the diploma including the Diploma...

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. Master's Degree (LLM) in "Transnational and European Commercial Law, Mediation, Arbitration and Energy Law". School of Economics, Business Administration and Legal Studies. International Hellenic University.

  Knowledge:• Acquisition of comprehensive and specialised legal, economic, and financial knowledge for a successful career in corporations and businesses, law firms, legal practices, and public agencies and organisations dealing with issues of international, commercial - financial, and energy law, as well as with methods for the alternative resolution of differences. • Understanding and approach of the legal issues arising in the modern, globalised environment of the companies' operation, of the cross-border transactions, of financial institutions, of energy, and of the fast and affective resolution of any differences appearing. • Thorough examination of the issues related to the legal context of corporate operation, of international transactions and of financial organisations, along with the general economics and financial operation of a corporation. • Understanding of the abilities of companies for restructuring and reformulating, and for acquisitions and mergers, in terms of the law. • Connection of the law with entrepreneurship and the opportunity for examining business issues from the legal perspective. • Acquisition of specialised knowledge and qualifications with regard to the competence of dealing with issues related to the selection and use of alternative methods for resolving differences (mediation - arbitration), as required by modern financial and commercial conditions. • Thorough examination of the translational, European and comparative views of the law, related to issues of commerce, corporati ...

  Awarding bodyInternational Hellenic University

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Master's Degree in "Art, Law and Economy". School of Economics, Business Administration and Legal Studies. International Hellenic University.

  Knowledge: • Acquisition of specialised legal, financial, and cultural knowledge for a successful career in educational and research centres and institute, in public entities, in businesses and corporations engaged with the commercial exploitation of works of art, in museums, galleries, private collections, law firms, state agencies engaged with the economics, creation, marketing, legal protection, verification of authenticity, and claim of all kinds and forms of works of art. • Acquisition of specialised legal and financial knowledge about the formulation and operation of markets related to works of art, the financial evaluation and commercial exploitation thereof, including the management of works of art. • Thorough investigation of the issues related to the national cultural heritage, the preservation of monuments, the borrowing of works of art, in accordance with the national, EU, and international law. • Connection of the law with archaeology and excavations. • Acquisition of specialised knowledge about the international establishment of intellectual property rights: the acquisition, renewal, assignment, exploitation, and protection thereof in the modern, international financial markets of art. • Thorough examination of the issues of constitutional, criminal, civil, procedural, EU, tax, and private international law with regard to the works of art in modern society. • Creation of databases containing all the critical national and internatio ...

  Awarding bodyInternational Hellenic University

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages