• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 6 items
 1. Werkmeisterschule für Berufstätige für Bauwesen- Holzbau

  Zielgruppe: Holztechnikfachkräfte die sich zu Führungskräften weiterqualifizieren wollen. Kurzinfo: WerkmeisterInnen sind MitarbeiterInnen, die auf Grundlage von Plänen auf den Baustellen für die ordnungsgemäße Ausführung der Aufträge verantwortlich sind, unterstellte MitarbeiterInnen einteilen und deren Tätigkeiten anleiten und überwachen. Sie dokumentieren die tägliche Arbeitsleistung und erledigen Regieleistungen. Außerdem sind sie für die Einhaltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften verantwortlich. ...

  Provider NameBauakademie Steiermark

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 2. Werkmeisterschule für Berufstätige für Bauwesen- Holzbau

  Zielgruppe: Holztechnikfachkräfte die sich zu Führungskräften weiterqualifizieren wollen. Kurzinfo: WerkmeisterInnen sind MitarbeiterInnen, die auf Grundlage von Plänen auf den Baustellen für die ordnungsgemäße Ausführung der Aufträge verantwortlich sind, unterstellte MitarbeiterInnen einteilen und deren Tätigkeiten anleiten und überwachen. Sie dokumentieren die tägliche Arbeitsleistung und erledigen Regieleistungen. Außerdem sind sie für die Einhaltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften verantwortlich. ...

  Provider NameBauakademie Niederösterreich

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 3. Werkmeisterschule für Berufstätige für Bauwesen- Holzbau

  Zielgruppe: Holztechnikfachkräfte die sich zu Führungskräften weiterqualifizieren wollen. Kurzinfo: WerkmeisterInnen sind MitarbeiterInnen, die auf Grundlage von Plänen auf den Baustellen für die ordnungsgemäße Ausführung der Aufträge verantwortlich sind, unterstellte MitarbeiterInnen einteilen und deren Tätigkeiten anleiten und überwachen. Sie dokumentieren die tägliche Arbeitsleistung und erledigen Regieleistungen. Außerdem sind sie für die Einhaltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften verantwortlich. ...

  Provider NameBauakademie Tirol

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 4. DMA décor architectural option B: domaine du décor du mur

  Ce DMA forme des techniciens supérieurs capables d'assister des concepteurs réalisateurs et de participer à la mise en œuvre de projets de décor. Ils peuvent créer et gérer une petite entreprise d'agencement, travailler en free-lance ou s'intégrer dans un bureau d'études ou de création. Ils savent collecter les informations, analyser les données et les contraintes d'un projet, matérialiser l'idée d'un créateur non spécialiste, l'adapter aux contraintes techniques et mener des opérations de restauration. La formation couvre les domaines de l'art mural et de la sculpture. Les élèves reçoivent un enseignement approfondi dans la spécialité choisie, mais ils bénéficient également d'une ouverture sur les autres spécialités du domaine, de façon à favoriser l'interdisciplinarité. A propos de l'option : L'option décor du mur forme des spécialistes des techniques de la mosaïque, de la fresque et des laques intervenant dans les secteurs de l'architecture, du décor intérieur et du mobilier. Ils peuvent travailler en tant qu'artisans indépendants ou comme concepteurs réalisateurs auprès d'un maître d'œuvre. ...

  Provider NameLP du bâtiment Hector Guimard

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 5. DMA décor architectural option B: domaine du décor du mur

  Ce DMA forme des techniciens supérieurs capables d'assister des concepteurs réalisateurs et de participer à la mise en œuvre de projets de décor. Ils peuvent créer et gérer une petite entreprise d'agencement, travailler en free-lance ou s'intégrer dans un bureau d'études ou de création. Ils savent collecter les informations, analyser les données et les contraintes d'un projet, matérialiser l'idée d'un créateur non spécialiste, l'adapter aux contraintes techniques et mener des opérations de restauration. La formation couvre les domaines de l'art mural et de la sculpture. Les élèves reçoivent un enseignement approfondi dans la spécialité choisie, mais ils bénéficient également d'une ouverture sur les autres spécialités du domaine, de façon à favoriser l'interdisciplinarité. A propos de l'option : L'option décor du mur forme des spécialistes des techniques de la mosaïque, de la fresque et des laques intervenant dans les secteurs de l'architecture, du décor intérieur et du mobilier. Ils peuvent travailler en tant qu'artisans indépendants ou comme concepteurs réalisateurs auprès d'un maître d'œuvre. ...

  Provider NameEcole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art - Olivier de Serres

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 6. Restaurācija- 1. līm. prof. studijas

  Iespējamas speciālizācijas: • Mēbeļu, kokgriezumu restaurētājs; • Polihromā ( krāsota ) koka, zeltījumu restaurētājs; • Monumentāli dekoratīvās tēlniecības (akmens un citu tēlniecības materiālu ) objektu restaurētājs. Kultūras pieminekļu restaurācijas programma ir saistīta ar ēku, mākslas darbu, iekārtu un priekšmetu, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, aizsargāšanu un saglabāšanu. Studiju organizācijā akcentēts patstāvīgs problēmsituāciju izpētes darbs, projektu darbs un mācību satura integrācija. Studiju programmas priekšmeti Specializācijas priekšmeti: restaurācijas pamati, ētika un dokumentācija, tehnoloģija, materiālu mācība un praktiskie darbi, būvķīmija, būvfizika, ēku daļas, restaurācijas organizācija un vadīšana, datorgrafika (AUTOCAD), vides aizsardzība. Mākslas priekšmeti: zīmēšana, veidošana, kompozīcija, rasēšana, mākslas un stilu vēsture, maketēšana, krāsu mācība, fotogrāfija, interjera projektēšana, latviešu tautas māksla, kokgriešana. Vispārējie priekšmeti: svešvaloda, uzņēmējdarbība, saskarsmes un vadības psiholoģija, likumdošana. Darba iespējas: • kultūras pieminekļu restaurācijas firmās; • kultūras pieminekļu uzraudzības un aizsardzības dienestā; • iespēja veidot patstāvīgu uzņēmējdarbību; • Latvijas muzejos. Tālākās izglītības iespējas • LKA – kultūras mantojuma menedžments. • LMA – mākslas un kultūras vēsture. • LU – pedagoģija ...

  Provider NameRīgas Celtniecības koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia