• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 105 items
 1. abroncsgyártó technológiai szakmérnök

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket az abroncsgyártás alapanyagaival, termelési és tervezési folyamatainak ismeretével, valamint az abroncsok működésére vonatkozó ismeretek elsajátításával kiegészítve képesek az abroncsgyártással összefüggő feladatok ellátására, problémák megoldására mind a termék- és gyártástervezés, mind irányítási és ellenőrzési folyamatok megoldása terén.   Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:   a) Tudás: A szakirányú továbbképzésben résztvevők ismerik * az abroncsok alapanyagait és az azokban lejátszódó kémiai változásokat, tekintettel mind a gumialapú, mind az egyéb összetevőkre; * az alapanyagok, féltermékek és késztermékek specifikus vizsgálati módjait; * az abroncsgyártási folyamatok minőségbiztosítására vonatkozó szabályokat és technikákat; * a késztermékek üzemelés közbeni viselkedését, annak mechanikai elméleti és gyakorlati vizsgálati módszereit; * az abroncsgyártás folyamatát, az alapanyag-előállításra, félkésztermék-gyártásra és  a felépítésre vonatkozó ismereteket, az ott előforduló gépek típusait és működési elvét; * az abroncsgyártás gyártástervezési alapelveit; * az abroncsgyártás környezetvédelmi következményeit, a gyártásközi és egyéb hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának lehetőségeit.        b) Elsajátítandó általános kompetenciák: * írásbeli és szóbeli kommunikációs készség; * hatékony problémamegoldó képesség; * képesség a csoportmunkában való munkára; * etikus viselkedés.        Szemé ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Academic bachelor's degree in design engineering (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) define and understand basic development problems in the design of industrial products that are important for the modern understanding of sustainable development; demonstrate understanding of processes to ensure a capacity for critical, analytical and synthetic thinking; communicate professionally and express themselves in writing, including in the international context; use information and communication technologies; use acquired knowledge to autonomously address development concepts in engineering design; find sources and critically assess information; autonomously build on knowledge acquired and deepen their knowledge in the field of design engineering; work in a group and participate in interdisciplinary integration; use modern research methods and procedures for the development of industrial products important for the sustainable development of humanity; (subject-specific competences) build on and apply basic engineering knowledge with the subtle incorporation of creative contents from industrial design for a modern sustainable-development-based understanding of industrial products; demonstrate mastery of the basic theoretical and applied knowledge essential for mastery of all aspects of product development, that combines engineering knowledge and the creative content of applied art; carry out physical, mathematical and numerical modelling of problems with a developed capacity for creative design of an industrial product; autonomously acquire new knowledge and ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Academic bachelor's degree in materials engineering (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate mastery of fundamental theoretical knowledge from the natural science and mathematics fields of chemistry, physics, mechanics, mathematics and information technology, comparable to the best European universities in related sectors; master and apply basic technical knowledge from the interdisciplinarily connected fields of materials engineering and complimentary disciplines in order to understand, plan and process existing and newly developed materials or technological processes; attain a standard of knowledge and competences that will enable them to enter the second cycle of sets of lectures of university programmes; analyse, synthesise and demonstrate understanding of the influence of technical solutions on environmental and social relations; work in multidisciplinary groups; demonstrate understanding of the principles of leadership and understanding of business practice; demonstrate understanding of own professional and ethical responsibility; pursue autonomous learning and recognise the need for lifelong learning. (subject-specific competences) think scientifically; demonstrate mastery of the fundamental technical knowledge essential for the technical field of materials engineering, and think technically and innovatively; work in the laboratory, apply standard methodology, and reliably assess the results obtained; collect and interpret relevant scientific data and formulate a critical and ethical view of them; autonomously carry out tasks in a resea ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Academic bachelor's degree in mechanical engineering (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate mastery of research methods, procedures and processes in the field of mechanical engineering, using a professionally critical approach; self-critically assess and responsibly design, plan, construct, manufacture and maintain products, machines and systems; take into account professional excellence, social utility, ethical responsibility, a commitment to professional ethics and criteria for the environmental integrity of their creations; plan, design and build products, machines, devices and complex installations in such a way that they will meet functional, design, quality, cost and environmental criteria, applying systemic concepts and principles of universality; carry out an independent technical assessment on the basis of scientific analysis and synthesis; (subject-specific competences) design and construct mechanical elements, assemblies, devices, machines and installations; use and develop computer-aided construction; use and develop procedures and tools to model, optimise and simulate processes, machines, devices, manufacturing processes, products and manufacturing installations; plan and develop machines, devices and systems for energy, process and environmental engineering; devise, develop and use modern production technologies, automation of production and new production concepts; manage information, material and energy flows in the planning, design, construction, building, assembly, disassembly and maintenance of products; manage existing pro ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Academic bachelor's degree in mechanical engineering (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) define, understand and creatively address professional challenges; develop a capacity for critical, analytical and synthetic thinking; develop professional responsibility and ethics; communicate professionally and express themselves in writing, including the use of a foreign language in a technical context; use information and communication technologies; use acquired knowledge to autonomously resolve technical problems in mechanical engineering; find sources, critically assess information, autonomously build on knowledge acquired and deepen knowledge in individual specialised fields of mechanical engineering; work in a group and participate in interdisciplinary integration; observe safety, functional, economic and environmental protection principles in their work; observe the engineering code of ethics; (subject-specific competences) develop and research new technologies and processes; develop and construct tools, devices, machines and systems; develop and construct products and individual component parts; plant technology in the electrical industry, the machine industry and similar industries and also in other sectors; test materials, machine parts and devices; carry out measurements in the field of mechanical engineering; develop and implement automated systems for all industrial sectors; develop and plan tools and transport devices and systems; develop and plan devices, machines and systems for the power and process industries; carry out computer-supported acti ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök

  A képzés célja olyan, a korábbi agrárgéptani képzésben nagyrészt nem szereplő korszerű alap, alapozó és szakgéptani, valamint az irányításhoz, munkaszervezéshez, pályázatok sikeres elnyeréséhez szükséges ismeretek elsajátítása, melyek az agrárágazatban gazdálkodást folytatók, irányítók, gépkereskedők vagy szaktanácsadók számára a termelési folyamatok mélyebb megértéséhez, a gazdaság reálfolyamataiban való sikeres részvételhez, így a sikeres munkavégzéshez nélkülözhetetlenek.  Műszaki alap- és alapozó ismereti elemek: a.) a műszaki rajzi ábrázolás megismerése és középszintű elsajátítása, b.) a gépeket alkotó tipizált elemek rendszerezésének és alkalmazási területeinek megismerése, azok alkalmazása egyszerű szerkezetekben, c.) energetikai ismeretek, fosszilis és megújuló energiahordozók, energia-átalakítók, az energiagazdálkodás alapjainak és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása d.) a gépeket, szerkezeteket alkotó anyagok jellemzőinek, statikai és szilárdságtani leírásuknak ismertetése, a méretezés általános módszereinek elsajátítása. Az agrárágazat általános és speciális gépei, eszközei, berendezései: A szántóföldi növénytermesztés, a kertészeti termesztés, az állattartás, az erdészet és halászat gépeinek, eszközeinek és berendezéseinek működés-elemzése, műszaki paramétereik, korszerű technikai eljárások alkalmazása a gépeken, méretezésük alapelvei.  A mezőgazdasági építészet alapjai és sajátosságai. Gépüzemeltetési és irányítási szakismeretek: olyan tudás átadása, mely a műszaki ismeretek mellett nélkülözhete ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. alapszintű anyagmozgató gépész szakmérnök

  A képzés célja: A nemzetgazdaság működtetésében döntő szerepet játszó anyagmozgatás eszközrendszerét használó humánerőforrás képzettségi szintjének növelése, megismertetése a hatékony és környezetkímélő eljárásokkal, módszerekkel. A legutóbbi időszak fejlesztési és kutatási eredményeinek szervezett formában végzett oktatás keretében megismerhetővé tétele az e területen dolgozó gyakorló mérnökök számára. A képzés iránti igény abból származik, hogy egyre több mérnök vesz részt a nemzetközi munkamegosztásban. A képzés célja a gyakorló mérnököket felkészíteni az ezredforduló utáni mérnöki tevékenységben bekövetkező struktúraváltásra, az üzemeltetési és a szolgáltatás jellegű szakértői feladatok legkorszerűbb infrastruktúrákon való ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat- az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,- az anyagmozgatási folyamatok és az anyagmozgatás gépesítés megismerésével,- a kapcsolódó ismeretek (számítógépek alkalmazása, baleseti esettanulmányok, minőségbiztosítás, vállalkozási és jogi ismeretek) elsajátításával, valamint az - az anyagmozgató gépek működésével kapcsolatos speciális ismeretek (hajtástechnika, anyagmozgatógépek dinamikája, adatkommunikáció, automatizálás, diagnosztika stb.) tanulmányozásával. A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottsá ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. alapszintű karbantartó és járműfenntartó szakmérnök

  A képzés célja:A jelenlegi hazai gazdaságban a termelés biztonságát, minőségét és környezetbarát megvalósítását szolgáló szak indítása szükséges. Ennek keretében a mérnököknek olyan új, komplex ismereteket kell megszerezni, amelyek például a hibafeltárásban, megelőzésben és javításban egyaránt hozzásegítik a felelősségteljes munkavállaláshoz és végzéshez. Ugyanakkor rendkívül fontos az új szemléletű és minőségi követelményeket támasztó termelésben és üzemeltetésben a korszerű anyagok és technológiák ismerete, valamint az informatikai ismeretek (pl. szoftverek) megszerzése, illetve továbbfejlesztése. A karbantartás és a járműfenntartás az egyre növekvő és szélesedő választékú hazai járműparkot alapul véve jelentős kihívás a szakember utánpótlás képzésében. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat- az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,- karbantartás-elmélethez kapcsolódó szakmai anyagok (károsodáselmélet és javítási technológiák, műszaki diagnosztika) megismerésével,- a kapcsolódó ismeretek (felújítás környezetvédelme, informatika, minőségbiztosítás) elsajátításával, valamint- a karbantartó és járműfenntartó rendszerek működtetésével kapcsolatos speciális ismeretek (szereléstechnológia, felületvédelem, tribológia stb.) tanulmányozásával. A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. anyagtechnológus szakmérnök

  A képzés célja: Anyagmérnökök és gépészmérnökök továbbképzése, akik alkalmasak az anyagokban zajló folyamatok értelmezésére és irányítására, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag előállítási technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint ezen technológiákkal előállított anyagok minőségének biztosítására.  Ezek alapján képesek – elsősorban fémes – anyagok megválasztására, azok megfelelő tulajdonságainak elérésére, az energiatakarékossági és környezetkímélési szempontokat is figyelembe véve.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - az anyagi rendszerekben zajló fizikai-kémiai folyamatok elméleti alapjainak alkalmazása, - a termodinamika és kinetika törvényeinek megismerése és gyakorlati alkalmazása, - a szilárd anyagok atomi-, mikro- és makro-szerkezetének vizsgálatához szükséges alapvető módszerek és az alapvető eszközök működési elvének ismerete, ezen eszközök mérésekben való alkalmazása, - az anyaggyártó gépek és berendezések működési alapelvei, működtetésük, - a számítógépes technikák, szoftverek alkalmazási lehetőségei a képlékenyalakító technológiai tervezésben, hőkezelésben és hegesztésben. A képzés során megszerezhető személyes adottságok és készségek:  A képzésben végzettek képesek fémes anyagok megválasztására, adott célra megfelelő, optimális fémes anyag kiválasztására, ezek felhasználás szempontjából megfelelő tulajdonságaina ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Bachelor Degree in Mechanical and Instrumental Engineering, Engineer in Mechanical Engineering (RTU)

  Knowledge:   - ability to demonstrate basic and specialised knowledge characteristic of the science of manufacturing engineering and the profession of mechanical engineer and critical understanding of this knowledge, in addition, a part of this knowledge is on the level of the latest achievements of the respective field of science or profession; - ability to demonstrate comprehension of the most crucial notions and regularities of the science of manufacturing engineering and professional sphere.     Skills (ability to apply knowledge, communication, general skills), graduates are able:   - to use the mastered theoretical basis and skills of mechanical engineer;    - to carry out professional innovation or research activity;   - to formulate and analytically describe information, problems and solutions in the sector of science of manufacturing engineering and profession of mechanical engineer;    - to explain and argue on the above mentioned topics both with specialists and laymen;    - to structure independently his/her studying, lead further learning and professional improvement of himself/herself and his/her subordinates;     - to demonstrate scientific approach to problem solution;    - to take responsibility and initiative, carrying out work individually, in team or leading work of other people;    - to make decisions and find creative solutions under changing or unclear conditions.    Competencies (analyses, synthesis and evaluation), graduates are able:    - to independently acquire, select an ...

  Awarding body- Riga Technical University

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages