• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 26 items
 1. szakközgazdász pénzügy, adó és ellenőrzés szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában a pénzügy, adó és ellenőrzés szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket; önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében, különös tekintettel a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira; megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket; alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit, megismerni az adókötelezettség tartalmát, annak teljesítési szabályait, az alkalmazható szankciókat, azok jogorvoslati lehetőségeit; eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében; megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét; írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit; konstruktív kapcsolattartásra az adóhatóságok ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Jövedéki ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: közreműködni a kereskedelmi ügyletek megkötésénél, megadni az ügylethez kapcsolódó jövedéki információkat intézkedni a szükséges hatósági engedélyek beszerzése iránt, illetőleg közreműködni a jogszabályok által meghatározott kötelezettségek és jogok érvényesítésében ellátni az elektronikus adatszolgáltatással, illetve nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat gondoskodni az okmányok szakszerű kiállításáról, benyújtásáról, valamint a szükséges egyéb feltételek biztosításáról figyelemmel kísérni, szükség szerint intézkedni a határidős ügyek tekintetében felülvizsgálni, intézni az esetlegesen felmerülő jogorvoslati ügyeket közreműködni az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzéseknél ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: közreműködni a tervezési folyamattól a projektcélok megvalósításában elősegíteni a szükséges erőforrások biztosítását alkalmazni a projektre vonatkozó jogszabályokat és szakmai előírásokat segíteni a projekt működéséhez szükséges információáramlást és az információk naprakész kezelését kialakítani az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszert, részt venni annak fenntartásában felkutatni a pályázati lehetőségeket közreműködni a pályázat megírásában a pénzügyi fejezetek kidolgozásával javaslatot tenni a menedzsmentnek a projektfinanszírozás megvalósítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Számviteli ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat könyvelési feladatokat ellátni értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni vezetni az analitikus nyilvántartásokat elszámolni a termelési költségeket közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában számítógépes programcsomagokat használni feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Termékdíj ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: termékdíj bejelentéssel, bevallással, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végezni megfelelő módon alkalmazni a termékdíjhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályokat elvégezni a termékdíj köteles termékek adózásával/adóztatásával kapcsolatos feladatokat betartani/betartatni a bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendre vonatkozó szabályokat a vámeljárások során közreműködni a vámáru-nyilatkozatok termékdíjjal kapcsolatos mellékleteinek megfelelő elkészítésében kapcsolatot tartani a vám- és környezetvédelmi hatóságokkal. szerződés alapján kapcsolatot tartani a hasznosítást koordináló szervezetekkel, elkészíteni és megküldeni részükre a beszámolókat ellátni a Kötelező Tarifális Felvilágosítás kérelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos feladatokat. alkalmazni az Európai Unióban a termékdíjhoz kapcsolódó rendeleteket, irányelveket és bírósági döntések rendelkezéseit. vezetni a termékdíjhoz kapcsolódó külön nyilvántartásokat, kezeli és rögzíti az adatokat, betartja a nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírásokat közreműködni a termékdíjhoz kapcsolódó szerződések megkötésében közreműködni a termékdíjhoz szorosan kapcsolódó beszerzési és értékesítési ügyletek megkötésénél, megadni az ügylethez kapcsolódó termékdíjas és hulladékhasznosítási kötelezettségekről szóló információkat. megbízás alapján, a külön jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén képviseleti feladatokat ellátni. érvényesíteni a termékdíjjal kapcsolatos eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert kö ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Adóügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni, irodai szoftvereket használni, átlátni és munkája során érvényesíteni az egyes adóhatóságok hatáskörét, illetékességét, működését, szervezetét, elvégezni az adóbevallással kapcsolatos teendőket, adózással, járulékokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezetni, adózással kapcsolatos információkat gyűjteni, nyilvántartani, adatokat szolgáltatni, ellenőrzésre előkészíteni, ellenőrzésben közreműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárás és az adóigazgatás szabályait, felvilágosítani az ügyfelet az adózással kapcsolatos tennivalókról, segítséget nyújtani az adóbevallások teljesítéséhez, előkészíteni a hatósági intézkedéseket, közreműködni a hatósági eljárások lefolytatásában, részt venni a munkaköre szerinti ellenőrzésekben és a végrehajtási eljárásban, ...

  Awarding bodyKiskunhalasi Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Államháztartási ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: számítógépes programcsomagokat használni, összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. irodai szoftvereket használni, alkalmazni az államháztartási számvitel szabályait, ellátni a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig, közreműködni a pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában, alkalmazni a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat, alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket, átlátni az államháztartás rendszerét, felismerni az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni, elemezni az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását, és ennek ismeretében végezni feladatait, munkája során felhasználni a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati ismereteit, munkája során alkalmazni az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási rendszerét, munkájához kapcsolódóan érvényesíteni a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit, alkalmazni a járulékfizetési szabályokat, átlátni a nyilvántartási ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. irodai szoftvereket használni, részt venni a vagyongazdálkodásra és vagyonhasznosításra vonatkozó döntések előkészítésében, nyilvántartani a munkaerőt és illetményeket, alkalmazni az illetményés létszámgazdálkodás jogszabályi és belső előírásait, részt venni a pénzügyi tevékenység ismeretében a költségvetési folyamatszabályozás kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében, megismerni a különböző támogatások feltételrendszerét, közreműködni a finanszírozási javaslatok készítésénél, követni és értelmezi az adott témára vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket, a költségvetési szerv személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeit elemezni, pályázatot, munkaszerződést előkészíteni, alkalmazni az államháztartásra, a kincstárra vonatkozó jogszabályokat, alkalmazni az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, beleértve az állami számvevőszékre vonatkozó szabályozásokat is, betartani a közpénzek felhasználására vonatkozó alapvető szabályokat, átlátni alkalmazásuk feltételeit és adaptálni ezeket szakterületére, alkalmazni az államháztartási számvitel szabályait, az adójogszabályokat, különösen a helyi adókra vonatkozó előírásokat ismerve alkalmazni azokat munkavégzése során, betartani ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Vámügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelelni alapvető adózási feladatokat ellátni a jogorvoslati eszközöket érvényesíteni végrehajtani a kereskedelmi áruforgalomhoz kapcsolódó vámtarifa és egyéb közösségi intézkedések rendelkezéseit végrehajtani a vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai feladatokat meghatározni az áruk származását és vámértékét alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni az ellenőrzéssel összefüggő szabályokat végrehajtani az áruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat alkalmazni az egységes áruosztályozás biztosítása érdekében, az egyes áruosztályozási rendeleteket összegyűjteni és kezelni a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Adótanácsadó

  A képesítéssel rendelkező képes: ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat, értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat, önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait, tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről, a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshoz ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges tájékoztatást adni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről, értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat, megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótaná ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages