• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 119 items
 1. geotermikus szakmérnök

  A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:A geotermikus energia termelése és hasznosítása kapcsán adódó feladatok magas szintű megoldásához szükséges földtudományi, műszaki, gazdasági és jogi ismeretek ismerete és alkalmazása, úgy mint:   * A geotermikus energiatermeléshez és -hasznosításhoz szükséges speciális földtani, geofizikai, hidrogeológiai ismeretek,   * A geotermikus energiatermelés és hasznosítás fizikai alapjait képező áramlástani, hőtani és rezervoármechanikai ismeretek,   * A szorosan vett szaktárgyi ismeretek: fluidumtermelés, geotermikus rendszerek elektromos energiatermelés és közvetlen hőhasznosítás,   * Üzemi esettanulmányok,   * Gazdasági, jogi és engedélyeztetési szakismeretek, pályázati ismeretek az EU-ban. A képzés során elsajátítandó készségek:A Geotermia szakirányú továbbképzésen végzett szakemberek a korábban megszerzett mérnöki szakképesítésük és a szakirányú képzésben megszerzett speciális, felsőfokú szakismeretek birtokában     * képesek a geotermikus energiatermelés és hasznosítás területén a geotermikus szakterület korszerű ismereteinek naprakész áttekintésére, Magyarország geotermikus természeti adottságainak alapos ismeretére,    * rendelkeznek a geotermikus energiakészletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, hasznosításához, környezetterhelésének meghatározásához szükséges felkészültséggel.     * Tudásuk birtokában képesek geotermikus projektek helyszínének megválasztására, megtervezésére, kivitelezésének és üzemeltetésének irányítására,     ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező szakmérnök

  Kompetenciák (egyéni és társas): Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, fogalmazó készség, kreativitás, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, intuíciós készség. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Közgazdasági ismeretek és szemlélet, funkcióelemzés-terméktervezési iskolák, látványtervezés, forma- és színelmélet, környezetismeret, fenntartható fejlődés, innováció – technológiai transzfer, jogi és szabványismeretek. A szakképzettség alkalmazásának környezete Agrár - Élelmiszer Lánc (Agrárgazdaság: mezőgazdaság és élelmiszeripar, Kereskedelem, Vendéglátóipar) vállalkozásai, és beszállítói. Ezen belül: a nemzetközi és a hazai régiók, kistérségek vállalkozásai; szervezés, agrár-innováció, tudáspiac, oktatás-képzés területei. A továbbképzés eredményeképpen a hallgató az alábbi adottságokat, készségeket szerzi meg:- fejlődési trendek felismerése (az élelmiszergazdaságban)- intuíciós képesség (a fogyasztói igények kielégítésére)- kreativitás (a forma és színelmélet alkalmazására)- kommunikációs képesség (a terméktervezés és az ellátási- lánc belső és külső szereplőivel) A szakképesítés birtokában a szakmérnök - az élelmiszergazdaság területén - képessé válik az alábbi tevékenységek elvégzésére: - a technológiai tervezővel együttműködve, az adott termék funkciója, az ellátási láncban elfoglalt helye, és a fogyasztói elvárások szerint, a termék látványának megtervezésére - a fentiek szerint a termék csomagolásának megtervezésére- a teljes terméktervezési és ellátási folyamatot végző munkacsapat te ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Formacikk-gyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: konstrukció szerint méretre vágni keveréket készíteni félkész-terméket készíteni extruderen, kalanderen vázerősítő-gumirendszerű félkész-terméket gyártani vágógépet, gépsort üzemeltetni félkész-terméket vizsgálni konstrukció szerint: gumi-gumi, és textil-gumi, fém-, és műanyag-gumi félkész-terméket összeállítani formacikket előállítani sajtolási, fröccssajtolási, vagy fröccsöntési eljárással készterméket speciális utókezelési eljárásokat végezni igényeknek való megfelelőségeket igazoló vizsgálatokat végezni roncsolásmentes és roncsolásos termék vizsgálatokkal ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Fluidumkitermelő technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni a terveket, részletterveket készíteni és szerkeszteni elkészíteni az ajánlatot, elkészíteni a vállalást elkészíteni a kivitelezési és szerelési munkákat irányítani a kivitelezési és szerelési munkákat megszervezni az üzembe helyezési, beszabályozási, átadás-átvételi tevékenységeket elkészíteni és elvégezni a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket tervezni és irányítani a karbantartási feladatokat tervezni és szervezni a javítási feladatokat tervezni és szervezni az átalakítási, korszerűsítési munkákat tervezni és szervezni a bontási, hulladékkezelési és hasznosítási feladatokat elvégezni az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket működtetni a különböző fluidumkitermelő-rendszerek felszíni szerelvényeit, berendezéseit szénhidrogén mezők gyűjtőés előkészítő rendszereit kezelni termelő kutakat, szállító távvezetékeket ellenőrizni szerelési vázlatot készíteni gáztüzelő berendezéseket beszabályozni, üzemeltetni, karbantartani és javítani gázés tüzeléstechnikai méréseket végezni propán-bután gáz technológiát kezelni az alternatív energia hasznosításához kiválasztani a megfelelő technológiát használni a megújuló energiákat, üzemeltetni a berendezéseket energetikai méréseket, számításokat végezni szerszámokat, gépeket, motorokat, szivattyúkat kezelni, üzemeltetni mélyfúró berendezésen kőzetbontási, lyukbefejezési, kútjavítási munkálatokat végezni gépeket, berendezéseket karbantartani, gondoskodni az üzemszerű működésükről fluidum kitermelést végezn ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Asztalos

  A képesítéssel rendelkező képes: betartani a munkavédelmi előírásokat gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani helyszíni felmérést végezni faipari alapszerkezeteket készíteni asztalosipari alapszerkezeteket szerelni helyszíni szerelést végezni korpuszbútorokat, tároló bútorokat gyártani asztalokat gyártani ülőbútorokat készíteni fekvőbútorokat készíteni kiegészítő bútorokat gyártani irodai bútorokat gyártani beépített bútorokat készíteni ajtókat és ablakokat készíteni lépcsők és korlátok készítését végezni egyéb asztalosipari termékeket gyártani épületasztalosipari szerkezeteket elhelyezni és rögzíteni épületasztalosipari szerelvényeket, vasalatokat felszerelni, beállítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Faipari technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: betartani a munkavédelmi előírásokat gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani rönktéri technológiai feladatokat végezni fűrészüzemi technológiai feladatokat végezni készárutéri technológiai feladatokat végezni korpuszbútorok, tároló bútorok gyártás tervezését, szervezését végezni asztalok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni ülőbútorok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni fekvőbútorok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni bútoripari szerelési folyamat feladatait végezni ajtók gyártási folyamatát tervezni, szervezni ablakok gyártási folyamatát tervezni, szervezni külső szerelési folyamatot szervezni, ellenőrizni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

  A képesítéssel rendelkező képes: kiválasztani a termék előállításához a legmegfelelőbb technológiát előkészíteni a gyártáshoz tartozó különböző munkafolyamatokat bevizsgálni és előkészíteni a különféle anyagú kelméket méretvétel után egyedi, vagy mérettáblázat szerinti szabásmintát készíteni összeállítani a terméket a divatnak, illetve a megrendelésnek megfelelően elvégezni a szükséges utómunkálatokat (címkézés, gőzölés, csomagolás, adjusztálás) ellenőrizni a termék minőségét a gyártás során, valamint készáruként javító szolgáltatást végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Férfiszabó

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni a műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruhagyártók specifikációi és igényei szerint méreteket és mérettáblázatokat értelmezni alapszabásmintát készíteni alapszabásmintát modellezni szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni textiltermék ragasztási műveleteket végezni vasaló berendezéseket üzemeltetni ruhaipari gépeket üzemeltetni kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani befejező munkálatokat elvégezni a megrendelők egyéni igényei szerint férfi ruházati termékeket készíteni, átalakítani, javítani, tanácsokat adni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Light Industry Engineer

  A képzés célja könnyűipari mérnökök képzése, akik alkalmasak az anyagokban zajló folyamatok értelmezésére, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag-előállítás technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint az ezen technológiákkal előállított anyagok és eszközök tervezésére, továbbfejlesztésére, minőségének biztosítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A könnyűipari mérnök a) tudása - Ismeri a könnyűipari mérnöki munkához szükséges általános és specifikus matematikai, természettudományos és műszaki elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Ismeri a könnyűiparban (ruha-, textil-, és bőripar) alkalmazott szerkezeti anyagok tulajdonságait, azok előállításának és feldolgozásának technológiáit és alkalmazhatóságuk feltételeit. - Ismeri a nyomda-, csomagoló-, papír- és papírfeldolgozó-ipar termékeinek előállítási technológiáit. - Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, gyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat. - Ismeri az alkalmazott gépek, berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit. - Ismeri az anyag- és termékvizsgálati mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. - Ismeri a (biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi, SHE), illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési, QA/QC) követelményrendszereket. - Ismeri a könnyűiparhoz szervesen kapcsoló ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Timber Industry Engineer

  A képzés célja faipari mérnökök képzése, akik a faanyag-feldolgozás területén alkalmasak az elsődleges famegmunkálások (fűrészipar, lemezgyártás), és a tovább-feldolgozás (bútor-, ajtó- és ablakgyártás), valamint a faépítészet (faszerkezetek illetve faszerkezeti elemek gyártása és építése), épületelemek gyártása területén a termékkonstrukció, a gyártás- és építéstechnológia alkalmazására, a termelés, gyártás, építés és karbantartás szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú részfeladatainak ellátására, a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A faipari mérnök a) tudása - Széles körűen ismeri a faipari szakterületen alkalmazott alapanyagokat, szerkezeti anyagokat, azok előállításának technológiáit, alkalmazásuk feltételeit. - Ismeri a faanyagok mikro- és makroszerkezetét, a szerkezet vizsgálatához szükséges alapvető módszereket és az alapvető eszközök működési elvét. - Ismeri a faipari szakterület, a faépítészet, valamint a logisztikai terület vezetési, irányítási és szervezési feladatait. - Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a gépgyártás technológiai alapjait, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat. - Ismeri a faiparban alkalmazott munka- és erőgépek, gépészeti berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit és felhasználási módját. - Ismeri a faipari gépek, faipari anyagmozgató berendezédek, faipari por-forgács elszívó és pneumatikus trans ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages