• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 30 items
 1. Dental Hygiene

  n/a ...

  Provider NameDanube Private University

  Category: Learning Opportunities Location: Austria
 2. Programme in Dental Technology

  Programme in Dental Technology Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=O1TTK Location: Sweden Start Date:  2019-08-26 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Dental studies Language: English Teaching Language: Swedish Study Type: Full-time ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Degree of Master of Science in Dental Surgery

  Degree of Master of Science in Dental Surgery Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=O2TLP Location: Sweden Start Date:  2019-08-26 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Dental studies Language: English Teaching Language: Swedish Study ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Oral health for dental hygienist`s, third year

  Du som är tandhygienist med yrkesexamen kan förnya och fördjupa dina kunskaper inom ämnet oral hälsa. Du möter andra tandhygienister under terminens veckoträffar. Du studerar olika aspekter på munhälsa hos barn och åldrande personer, hälsofrämjande och vetenskapliga metoder. Under utbildningen utvecklar du din förmåga att kommunicera och reflektera, förmågor som är användbara i arbetslivet. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Dental Hygienist Programme

  En tandhygienist arbetar med att hjälpa och motivera människor i alla åldrar till en god munhälsa. Tandhygienistens arbete är en viktig del i den förebyggande tandvården, du arbetar självständigt och i nära samarbete med tandvårdsteamet. En viktig del är att samtala om behandlingen tillsammans med patienten. Förutom patientbehandling kan du arbeta med folkhälsoarbete, där du informerar i skolor till barn och ungdomar eller inom äldreomsorgen. Genomgående i programmet finns samverkan mellan utbildning, yrkesverksamhet och vetenskaplig forskning. Via Erasmusavtalet kan du åka på utbytesstudier i slutet av utbildningen. En tandhygienists arbetsuppgifter är varierande, du kan som legitimerad tandhygienist arbeta inom offentlig eller privat sektor, på specialistkliniker, inom sjukhustandvård eller öppna egen mottagning. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Study programme in Dental Hygiene

  Tandhygienistprogrammets huvudområde är oral hälsovetenskap, ett område med betoning på hälsofrämjande och förebyggande arbete inom oral hälsa. En tandhygienist arbetar förebyggande genom att hjälpa och motivera individer till en god munhälsa. Yrket är varierande och passar dig som vill arbeta med människor i alla åldrar. ...

  Provider NameJönköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Degree of Master of Science in Dental Surgery

  Degree of Master of Science in Dental Surgery Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=O2TLP Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Dental studies Language: English Teaching Language: Swedish Study ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Hambatehnik

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80166 ...

  Provider NameTallinna Tervishoiu Kõrgkool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 9. Suuhygienisti (AMK)

  Keskeiset opintokokonaisuudet ovat:- opiskelu-ja viestintäopinnot- tutkimus-,kehittämis-ja johtamisopinnot- sosiaali-ja terveydenhuollon perusteet- suun terveydenhoitotyö- terveyden edistäminen Suun terveydenhoitotyöhön sisältyy mm.:- suun terveystarkastus- tarkastuksen perusteella hoitosuunnitelman laadinta- suun terveydenhoidon toteutus ja arviointi. Tyypillisiä suuhygienistin vastuualueen hoitotoimenpiteitä ovat ien- ja tukikudosten varhais-ja ylläpitohoidon toimenpiteet, hammaskiven ja värjäymien poisto, hampaan pinnoitus sekä fluorikäsittely. Oikomishoidon osatehtävät kuuluvat myös suun terveydenhoitotyöhön. Asiakkaan omahoidon ohjaus on osana kokonaishoitoa. Terveyden edistämiseen sisältyvää terveysneuvontaa toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä hammashoitolan lisäksi neuvolassa, päiväkodissa, koululla sekä hoitolaitoksessa. Koulutukseen sisältyy runsaasti terveyden edistämistilanteiden/-tapahtumien järjestämistä.Suuhygienistilla on valmiudet toimia myös lähiesimiestehtävissä ja huolehtia työympäristön turvallisuudesta ja terveyttä edistävistä toimintatavoista. Suuhygienistin työssä painottuvat asiakaslähtöinen terveyden edistäminen ja moniammatillinen yhteistyö. Suuhygienistin tehtäviin sisältyy mm. suun terveystarkastukset, hammas- ja suun sairauksien ehkäisy, oikomishoidon osatehtävät sekä kiinnityskudosten varhais- ja ylläpitohoito. Myös esteettinen hammashoito sisältyy suuhygienistin työhön. Hänellä on valmiudet lähiesimiestehtäviin sekä alan kehittämistyössä tarvittava tutkimus- ja kehittämisos ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus

  Tutkintonimike on hammasteknikko (AMK) ja kansallinen tutkintojen viitekehyksen taso on 6. Tutkinnon kokonaislaajuus on 210 op. Tämä tarkoittaa 3,5 vuoden päätoimista opiskelua. Hammasteknikko on sekä suun terveyden asiantuntija hoitotiimissä joka kuntouttaa hammaspuutoksia, että käsityöläinen joka on kiinnostunut suurta tarkkuutta vaativasta käsityöstä. Hammasteknikko suunnittelee ja valmistaa erilaisia proteettisia rakenteita, kuten irtoproteesit, kruunut ja sillat, joilla kuntoutetaan proteettisesti asiakkaan puuttuvat hampaat. Koulutuksessa syvennytään suun ja hampaiden anatomiaan ja estetiikkaan, sekä tiettyihin hammaslääketieteen erikoisalojen tehtäviin, kuten oikomishoitoon ja protetiikkaan, jossa paneudutaan erityisesti hampaattoman suun ja vajaan hampaiston kuntoutuksen tekniseen työosuuteen ja siinä tarvittaviin materiaaleihin ja tekniikoihin. Opiskeluaikana tehtävissä harjoitustöissä pääset kehittämään monipuolisesti teknisten työvaiheiden vaatimia kädentaitoja, sekä muodon että estetiikan tajua. Opinnot sisältävät luento-, verkko- ja simulaatio-opetusta, itsenäistä opiskelua sekä harjoittelua. Opiskelusta suuri osa toteutetaan simulaatioympäristössä, jotka vastaavat hammaslaboratorio-olosuhteita ja käsityönä tehtävät harjoitustyöt vastaavat kliinisiä potilastapauksia työelämästä. Käsityön lisäksi hammasteknikkojen käytössä on tekniikkaa ja automatisoituja koneita, joiden kehitys edistyy nopeasti. Osa harjoittelusta toteutuu kaupallisissa harjoittelulaboratorioissa ympäri Suomen. Opiskelusi toteutuu ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages