• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 13 items
 1. Veterinary

  The studies of Veterinary Medicine include a foreign language, information technologies, work and civil security, animal anatomy and physiology, animal welfare and zoo hygiene, applied ethology, apiculture and bee diseases, animal fodder, clinical diagnostics, midwifery and gynecology, surgery, microbiology and epizootology, internal non-infectious diseases, etc. Practical studies consist of seven stages: animal anatomy and pathology, pharmacology, surgery and midwifery, epizootology and internal non-infectious diseases, veterinary sanitary expertise, branch and final practical trainings. The duration of practical studies is 27 weeks. The studies consolidate and improve the skills of big and small animal maintenance and security, disease diagnosis and treatment (under a veterinary doctor's supervision), pharmaceutical activity, veterinary sanitary expertise, organization of veterinary service, etc. The study programme of Veterinary Medicine aims at the entrants having secondary education and seeking to become specialists of Veterinary Medicine. ...

  Provider NameVilnius College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Veterinarinė parazitologija

  1. Programos tikslai: Įsisavinti ž.ū. gyvulių bei paukščių parazitozes, atlikti epizootinę parazitozių paplitimo analizę, įvertinti sukeliamą žalą ir taikyti šiuolaikinius parazitozių diagnozavimo bei kontrolės metodus. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą bus vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys. Studijos organizuojamos ciklais, kurie apima praktinę ir teorinę dalis, savarankišką darbą ir pasirenkamuosius dalykus. Programa prasideda parazitologijos pagrindais, gyvūnų parazitais ir jų sukeliamomis ligomis: Parazitų sistematika. Helmintologija. Protozoologija. Arachnoentomologija. Atrajotojų virškinimo trakto, plaučių ir kepenų parazitai ir jų rūšių nustatymas. Arklių virškinimo trakto, plaučių parazitai ir jų rūšių nustatymas. Kiaulių virškinimo trakto, plaučių, inkstų parazitai ir jų rūšių nustatymas. Mėsėdžių virškinimo ir trakto, plaučių, kepenų ir šlapimo takų parazitai ir jų rūšių nustatymas. Paukščių virškinimo trakto parazitai ir jų rūšių nustatymas. Rezidentai bus supažindinami su dažniausiai naudojamais koprologiniais tyrimais. Flotacija paremti tyrimo metodai. Sedimentaci ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Veterinary Clinical Hematology and Toxicology

  1.Programos tikslai: Išmokyti organizuoti veterinarijos gydytojo hematologo__toksikologo darbą. Veterinarinėje hematologijoje ir toksikologijoje taikomais tyrimo metodais išmokėti tirti įvairių gyvūnų biologinius skysčius, vertinti tyrimo rezultatus ir sveikatos stovį, diagnozuoti susirgimus, prognozuoti ligos eigą ir baigtį. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys. Gyvūnų infekcinių, invazinių, neužkrečiamų ligų, apsinuodijimų diagnozavimas ir jų profilaktika, medžiagų apykaitos sutrikimų organizme nustatymas, gydymo efekto, ligos baigties prognozavimas, neįmanomas be veterinarijos gydytojo hematologo-toksikologo, sugebančio tirti kraują, kaulų čiulpus bei visus organizmo skysčius (smegenų skystį, pieną, šlapimą, sąnarių, bronchų, organizmo ertmių turinį). Rezidentas studijuoja: bendras žmonių ir gyvūnų ligas, jų nustatymo būdus, ligų sukėlėjų plitimo kelius ir pagrindines priemones taikomas ligoms likviduoti ir profilaktikai. Gyvūnų infekcinių ir neinfekcinių ligų paplitimą Lietuvoje, rizikos faktorius, lemiančius jų atsiradimą. Morfologinius, bioc ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Veterinary Microbiology

  1.Programos tikslai: Įsisavinti įvairių gyvūnų rūšių bakterinių/grybinių ligų sukėlėjų išskyrimą, identifikavimą taikant šiuolaikiškus metodus. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą bus vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys Mikrobiologinis tyrimas padeda išaiškinti bakterinių/grybinių ligų sukėlėjus ir nustatyti ligos diagnozę. Infekcinių ligų diagnostika priklauso ne tik nuo taisyklingo patologinės/klinikinės medžiagos paėmimo, jos pervežimo, bet ir nuo mikrobiologijos laboratorijos personalo kvalifikacijos. Klinikinės/patologinės tiriamosios medžiagos tyrimas dažniausiai pradedamas bakterioskopiniu tyrimu. Atliekant mikroskopinį tyrimą sukėlėjų tapatumas nenustatomas. Šiuo tyrimu galima spręsti apie sukėlėjo biologines savybes ir parinkti tolesnę tyrimo eigą. Teroriškai ir praktiškai rezidentūros studijų metais didžiausias dėmesys skiriamas žemės ūkio gyvulių bakterinių, mikoplazmų sukeltų ligų, mikozių diagnozavimui, sukėlėjo išskyrimui ir identifikavimui ( ypač kreipiamas dėmesys į bendras ligas žmonės ir gyvūnams). Bakterinės/grybinės ligos. Mikrobiologiniai tyrimai atliekami ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Veterinary Obstetrics and Gynaecology

  1.Programos tikslai: parengti veterinarijos gydytoją ginekologą, mokantį praktiškai taikyti šiuolaikines technologijas reprodukcinių sutrikimų diagnostikoje, gydyme ir profilaktikoje, užtikrinti specialisto sugebėjimą savarankiškai praktikuoti ir konsultuoti įvairių gyvulių ginekologijos ir andrologijos sritys. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą bus vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys Aukštos kvalifikacijos veterinarijos gydytojo akušerio ginekologo darbo sėkmę užtikrina LR Vyriausybės, LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, LR valstybinės gyvulių priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išleistų teisinių aktų, o taip pat su jais susijusių Europos Sąjungos įstatymų, nuostatų ir kiti direktyvinių dokumentų žinojimas. Keičiantis ūkininkavimo sąlygoms - stambėjant ūkiams, keičiasi gydymo taktika, atsiranda galimybė taikyti efektyvesnes profilaktikos priemones. Rezidentas išmoksta taikyti bandos diagnostikos priemones, remiantis tokių tyrimų duomenimis taiko susirgimų prevencijos priemones. Pieno kokybės ir pieno liaukos sveikatingumo santykiui tampant problema, ak ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Veterinary Pathology

  1.Programos tikslai: Įsisavinti įvairių gyvūnų rūšių patologinius pakitimus, infekcines ir neinfekcines ligas bei sindromus taikant šiuolaikiškus patologinius morfologinius metodus. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys Patologinis morfologinis tyrimas padeda išsiaiškinti įvairių patologinių pokyčių atsiradimo, vystymosi mechanizmus ir nustatyti ligos diagnozę. Lavono skrodimas ir patologoanatominis tyrimas yra ne tik pradinis, bet ir pagrindinis tyrimo metodas, įgalinantis numatyti kitus papildomus tyrimus. Būsimieji patologoanatomai skatinami atnaujinti žinias apie pagrindinius morfologinio tyrimo metodus: autopsiją, biopsijos atlikimo techniką imant medžiagą iš įvairių audinių ir organų, histologinę ir citologinę techniką, o taip pat įsisavinti ir naudoti naujesnius ir tikslesnius metodus: histocheminius, imunohistochemininius, elektroninės mikroskopijos bei molekulinius. Didelis dėmesys skiriamas molekulinei patologijai, molekulinės genetikos mechanizmams, signalo perdavimo, audinių pažeidimo ir ląstelės žūties mechanizmams. Teoriškai ir prakti ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Veterinary Sanitation of Products of Animal Origin

  1. Programos tikslai: Paruošti veterinarinės sanitarijos gydytojus, kurie užtikrintų veiksmingą higienos, sanitarijos ir veterinarijos kontrolę visuose maisto tvarkymo etapuose 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą bus vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos. Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys Asmenys, studijuojantys pagal veterinarinės medicinos programą, įgyja plataus profilio veterinarijos gydytojo kvalifikaciją. Veterinarijos struktūroje vis dažniau atsiranda poreikis specialistų, turinčių siauresnę veterinarijos gydytojo kvalifikaciją, tame tarpe ir veterinarijos gydytojų -gyvūninių produktų veterinarinės sanitarijos specialistų. Didėjantis visuomenės susirūpinimas saugiu maistu, o taip pat sveikata bei sveika mityba skatina maistą gaminančias įmones daugiau dėmesio skirti maisto saugos ir sanitarijos klausimams. Dioksinas vištienoje, hormonai jautienoje, karvių pasiutligė, snukio ir nagų liga - vienas po kito pastaraisiais metais sekę skandalai labai padidino maisto saugos ir kokybės svarbą Europos ir Lietuvos vartotojams. Šiems skandalams nėra sienų, todėl išaugo visuomenės spaudimas imtis priemonių, kad būtų užkir ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Veterinary surgery

  1.Programos tikslai: Parengti veterinarijos gydytoją chirurgą, turintį pakankamos patirties diagnozuoti naminių gyvūnų chirurginius susirgimus, juos gydyti taikant šiuolaikinius diagnostikos ir gydymo metodus, sugebantį tinkamai organizuoti chirurginį darbą. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: Priėmimas į šią programą bus vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys: Veterinarinės chirurgijos rezidentūros studijos trunka 2 metus. Studijų programos apimtis - 80 kreditų. Studijos organizuojamos ciklais, kurie apima teorinę ir praktinę dalis, savarankišką darbą ir pasirenkamuosius dalykus. Rezidentai priskiriami prie tų katedrų, kuriose dėstytojai arba mokslininkai turi veterinarijos gydytojo specialisto kvalifikaciją atitinkančią rezidento siekiamą įgyti kvalifikaciją. Atskirų ciklų turinio įsisavinimui jiems sudaromos sąlygos studijuoti parinktose rezidentūros bazėse. Kiekvieno ciklo pabaigoje rezidento žinios ir gebėjimai įvertinami pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Rezidentūros studijų metu nagrinėjami LR Vyriausybės, LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Europos sąjungos įsakymai, nuostatai ir kiti ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Veterinary Virology

  1.Programos tikslai: Įsisavinti įvairių gyvūnų rūšių, bendrų žmonių ir gyvūnų virusinių ligų diagnostiką, virusų plitimo kelius ir pagrindines šių ligų kontrolės bei likvidavimo priemones, taikant šiuolaikiškus virusologinius ir imunodiagnostinius metodus. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys Virusinių ligų diagnostika atliekama, remiantis klinikiniais, epidemiologiniais ir laboratoriniais tyrimais. Virusologiniai, serologiniai, imunologiniai ir molekulinės biologijos tyrimo metodai padeda nustatyti infekcinių ligų etiologinius agentus, virusinių ligų šaltinius, virusų perdavimo būdus ir plitimo kelius, išaiškina gyvūnus-virusų nešiotojus. Būsimieji virusologai skatinami pagilinti žinias apie virusinių ligų laboratorinę diagnostiką: teisingą patologinės medžiagos virusų išskyrimui paėmimą iš įvairių audinių ir organų, jautrios numanomo viruso išskyrimui reikalingos biosistemos parinkimą, užkrėtimo būdą, viruso vystymosi nustatymą jautrioje sistemoje, besivystančių virusų identifikavimo metodus pagal CP ir ne CP efektą ląstelių kultūrose, virusų ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Veterinary Epidemiology

  1.Programos tikslai: Parengti specialistus sugebančius analizuoti gyvūnų ligų epidemiologinę situaciją, sugebančius savarankiškai organizuoti stebėseną, kontrolę bei profilaktiką ir galinčius savarankiškai dirbti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniuose, mokslo, studijų ir kitose institucijose. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys: Studijos pradedamos biostatistikos studijomis, t.y. analizuojamas biostatistikos objektas, ryšys su kitais mokslais bei taikymas biologiniuose tyrimuose. Statistinių duomenų rinkimas ir aprašymas. Aprašomoji bei analitinė statistika. Populiacija ir imtis. Stochastinė analizė. Atsitiktiniai įvykiai ir tikimybės. Atsitiktiniai dydžiai ir vektoriai. Ribinės teoremos taikymai. Kombinatorika. Statistiniai rodikliai (vidurkiai, variacijos rodikliai). Duomenų pasiskirstymo tipai. Hipotezių testai (H0 , F, t ir kt.). Reprezentatyvumo rodikliai. Matricų simbolika ir matematiniai veiksmai. Parametrų vertinimo pagrindai. Bazinė parametrų vertinimo koncepcija - mažiausių kvadratų metodas. Maximum-Likelihood metodas ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages