• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 12 items
 1. Balet

  Program je kreditno ovrednoten in kompetenčno zasnovan s poudarkom na umetniških, ustvarjalnih, zdravstvenih, psiholoških, pedagoških ter organizacijskih znanjih. ...

  Provider NameKonservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Višja baletna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Oblikovanje materialov

  Višješolski program omogoča nova znanja iz področja dizajna, ustvarjanje in oblikovanje umetniških oz. specialnih izdelkov, nakita, spominkov, opreme, izdelavo modelov oz. prototipov, računalniško načrtovanje oz. predstavitve izdelkov industrijskega dizajna… Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov predavanj ter vaj in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih. Izvajamo redni in izredni študij. ...

  Provider NameLesarska šola Maribor, Višja šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Medijska produkcija

  Temeljni cilji študijskega programa: usposobljenost študenta za prevzemanje organizacijsko-vodstvenih in načrtovalskih nalog v projektnem okolju na področju medijske produkcije, poznavanje širšega nabora procesov medijske produkcije in aktualne problematike na medijskem področju, usposobljenost študenta za produkcijo izdelkov in storitev na medijskem področju. ...

  Provider NameERUDIO Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Oblikovanje materialov (les, kovina)

  Poklic oblikovalca materialov postaja vse bolj perspektivno poklicno področje, ker je zelo pomemben pri vse bolj izrazitem razvoj novih materialov in usmerjanju človeštva v rabo naravnih virov (les) in ponovno rabo ali predelavo odpadkov, se mu odpira veliko možnosti za nove ideje in inovativnost, tako na področju razvoja izdelkov kot razvoja poslovnih modelov, ima inženir oblikovanja materialov zelo širok razpon znanj s področja tehničnih in družboslovno-humanističnih ved. ...

  Provider NameŠolski center Ljubljana, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Medijska produkcija

  Temeljni cilji študijskega programa: usposobljenost študenta za prevzemanje organizacijsko-vodstvenih in načrtovalskih nalog v projektnem okolju na področju medijske produkcije, poznavanje širšega nabora procesov medijske produkcije in aktualne problematike na medijskem področju, usposobljenost študenta za produkcijo izdelkov in storitev na medijskem področju. ...

  Provider NameInštitut in akademija za multimedije, Višja šola za multimedije

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Fotografija

  Temeljni cilji študijskega programa: je usposobljen za delovanje v različnih in specifičnih okoljih, z elementi ne-rutinske in kreativne aktivnosti, uporablja teoretične koncepte in/ali strokovna znanja in veščine za reševanje posameznih delovnih problemov s strokovnega področja, je usposobljen za osebno samostojno delovanje, pogosto prevzemanje odgovornosti za druge in/ali za organizacijo in alokacijo resursov, je usposobljen za delovanje v številnih, kompleksnih in heterogenih skupinah, je zmožen prepoznavanja lastnih izobraževalnih potreb in vrednotenja rezultatov lastnega učenja v okviru strukturiranega učnega okolja, je zmožen nuditi pomoč drugim pri odkrivanju učnih potreb, ima strokovno in teoretično znanje na določenem področju ter praktično znanje za samostojno reševanje konkretne strokovne problematike; znanje vključuje nekaj teoretičnih konceptov in abstraktno mišljenje, ki je poglobljeno na nekaj področjih; poglobljeno sistematično strokovno znanje omogoča razvijanje spretnosti za reševanje problemov v delovnih procesih, izkazuje strokovne spretnosti, ki so glede na območje delovanja obsežne, praviloma specializirane, vključno z uporabo ustreznih orodji, vezanih na področje izobraževanja in usposabljanja, izkazuje spretnosti za izvajanje zahtevnih operativno-strokovnih opravil, ki so povezana z deli v pripravi in kontroli delovnih procesov, posebej pa še z deli v organizaciji in vodenju delovnega procesa. ...

  Provider NameŠolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Medijska produkcija

  Temeljni cilji študijskega programa: usposobljenost študenta za prevzemanje organizacijsko-vodstvenih in načrtovalskih nalog v projektnem okolju na področju medijske produkcije, poznavanje širšega nabora procesov medijske produkcije in aktualne problematike na medijskem področju, usposobljenost študenta za produkcijo izdelkov in storitev na medijskem področju. ...

  Provider NameEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Medijska produkcija

  Temeljni cilji študijskega programa: usposobljenost študenta za prevzemanje organizacijsko-vodstvenih in načrtovalskih nalog v projektnem okolju na področju medijske produkcije, poznavanje širšega nabora procesov medijske produkcije in aktualne problematike na medijskem področju, usposobljenost študenta za produkcijo izdelkov in storitev na medijskem področju. ...

  Provider NameACADEMIA d.o.o., OE Višja strokovna šola ACADEMIA

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Snovanje vizualnih komunikacij in trženja

  Študij omogoča bogata strokovna znanja, ki so pomembna za uspešno poslovanje vsake organizacije, za boljšo predstavitev in promocijo organizacije na sejmih, konferencah in poslovnih dogodkih, kreativne pristope pri trženju ter prodaji proizvodov in storitev. Sestavni del študija so ogledi podjetij, obiski sejmov, vabljeni gostujoči predavatelji ter sodelovanje na poslovnih večerih, kjer so gostje strokovnjaki z različnih področjih, podjetniki in managerji. Preko programa Erasmus+ je mogoče del študija ali praktičnega izobraževanja opraviti v tujini. Poleg uporabnih splošnih poslovnih znanj s področja komuniciranja, vodenja, ekonomika in informatike želimo podati strokovna in praktična znanja za učinkovito upravljanje projektov, pospeševanje prodaje, kreativne in sveže pristope v trženju in upravljanju s kupci. ...

  Provider NameGEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje - Center višjih šol, d.o.o.

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Oblikovanje materialov (kamen)

  Obvezni del študijskega programa nudi široko paleto znanj in veščin, temeljnih za vsak poklic s področja oblikovanja, tako s tehničnega in tehnološkega vidika, kot z vidika razumevanja in vrednotenja ustvarjalnega dela. Skozi pregled razvoja likovne tvornosti se ob ključnih primerih kulturne dediščine študentje seznanijo z različnimi umetnostnimi zvrstmi in praksami ter usposobijo za izdelavo, vodenje in arhiviranje dokumentacije izdelkov in postopkov. V okviru študija pridobijo veščine prostoročnega risanja, skiciranja in konstruiranja, s tehničnim risanjem pa zamisel pripeljejo od idejne zasnove do tehniške realizacije v obliki načrta. Nadgradnjo predstavlja računalniško podprto tehnično risanje in načrtovanje z uporabo CAD tehnologije. Predstavitvene tehnike študente opremijo z znanjem, potrebnim za učinkovito predstavitev zamisli končnemu uporabniku. Za vstop na trg dela in delovanje v poslovnem okolju študentje pridobijo znanja poslovnega komuniciranja, podjetništva, trženja, računalništva in informatike ter strokovne terminologije v angleškem jeziku. ...

  Provider NameŠolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages