• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4 items
 1. Biology- Doctoral studies

  Program provides research based training in major fields of Biology: Biochemistry, Biotechnology, Botany, Cell Biology, Genetics, Ecology, Human and Animal Physiology, Hydrobiology, Microbiology, Molecular Biology and Zoology. The core part of the program is a research project under supervision of experienced academicians. Acquisition of transferable and academic teaching skills is required; three theoretical examinations have to be passed: field, specialization and language. The degree is awarded on the basis of Thesis, which are presented in an open seminar. The research results have to be published beforehand. The graduates have wide opportunities of academic and industrial employment. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Biology- Doctoral studies

  The aim of the study programme: highly qualified specialist’s preparation of the biological scientist who is able to move forward and solve the main problems in contemporary biology. The doctoral study programme in biology at Daugavpils University is being implemented in the subbranches of zoology and ecology with a narrower specification in zoology sub-branch – entomology and in ecology sub-branches – limn ecology and evolutional ecology. ...

  Provider NameDaugavpils University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Bioloģija- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: augstākās kvalifikācijas speciālistu – bioloģijas zinātnieku sagatavošana, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu bioloģijas svarīgākās problēmas. Studiju programmā tiek piedāvāts: •studiju laikā apgūt svarīgākās bioloģijas zinātnes teorētiskās atziņas; •iespējas specializēties un padziļināti studēt interesējošas bioloģijas nozaru problēmas; •apgūt bioloģisko pētījumu mūsdienu metodoloģiju, izmantojot mūsdienu prasībām atbilstošo aprīkojumu. Doktorantiem ir iespēja: •studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā; •veikt pētījumus 18 specializētās laboratorijās Sistemātiskās bioloģijas institūtā, Ekoloģijas institūtā un G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrā; •iesaistīties studentu starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās; • publicēties DU Sistemātiskās bioloģijas institūta izdotajos zinātniskos žurnālos „Baltic Journal of Coleopterology“ un „Acta biologica universitatis Daugavpiliensis“, kurus indeksē vadošie starptautiskie indeksēšanas centri; •piedalīties dažādās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Bioloģijas nozarē; •piedalīties dažādos zinātniskos projektos; •studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju; •kļūt par kompetentu (zinošu un konkurētspējīgu) speciālistu bioloģijas nozarē. Sekmīgi absolvējot programmu, doktorantiem iespējams: •strādāt par lektoru, pētnieku vai vadošo pētnieku augstskolā vai zinātniskajā institūtā; •iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas specifiskās zināšanas pētījumu tematikā. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Bioloģija- Doktora studijas

  Bioloģijas DSP piedāvā studijas šādās bioloģijas apakšnozarēs: •augu fizioloģija; •biotehnoloģija; •botānika; •ekoloģija; •ģenētika; •cilvēka un dzīvnieku fizioloģija; •hidrobioloģija/hidroekoloģija; •mikrobioloģija; •molekulārā bioloģija; •zooloģija. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia