• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 345 items
 1. Uddannelsesvidenskab

  Du lærer bl.a. om uddannelsesprofiler og -politikker samt om uddannelsesforvaltning, organisation, kultur og innovation i det komplekse samspil mellem samfund, institution/organisation og individ. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde inden for uddannelsesområdet med planlægnings-, udviklings- og evalueringsopgaver. Du vil også kunne arbejde med kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed i offentlige eller private virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. It og kognition

  Du får forståelse for, hvordan mennesker kommunikerer med hinanden og med deres omgivelser. Du lærer at udvikle avanceret teknologi i overenstemmelse med brugeres reaktionsmønstre og kommunikationsevner. Kombinationen af redskabsfag og teori gør dig i stand til at udvikle ny teknologi inden for en lang række brancher. Du kan fx finde arbejde i finansverdenen eller i film- og medieindustrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Latinamerikastudier

  Du får indsigt i emner som fattigdom, udvikling, industri og politik, og du får et solidt kendskab til Latinamerikas rolle i verdenssamfundet. Du udvikler samtidig gode formidlingsevner og får forståelse for interkulturel kommunikation. Som færdiguddannet kandidat kan du varetage formidlingsopgaver for virksomheder, der har tæt kontakt med Latinamerika. Du kan også finde job i turistbranchen eller arbejde med undervisning og forskning. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Fødevarevidenskab

  Ud over viden om madens kemiske og fysiske egenskaber, vil du også lære om måltidet i en større kulturel og psykologisk sammenhæng, fx gennem kendskab til gastronomi eller viden om forbrugeradfærd.Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder som rådgiver i institutioner og storkøkkener eller inden for produktudvikling af sunde fødevarer i industrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Sociale interventionsstudier

  Uddannelsen giver dig analytiske færdigheder og indsigt i læringsteori samt i psykologisk og sociologisk teori. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor, hvor du som fx rådgiver eller udviklingsmedarbejder vil kunne løse opgaver i forbindelse med social intervention, problemløsning og innovation. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Medicinalkemi

  Uddannelsens primære indhold er organisk kemi og design af potentielle lægemiddelstoffer. Du vil lære om design og syntese af nye kemiske forbindelser, der kan indgå som aktive indholdsstoffer i fremtidens lægemidler.Kandidatuddannelsen i medicinalkemi retter sig mod beskæftigelse inden for både erhvervslivet, på forskningsinstitutioner og i den offentlige sektor. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Kultur og formidling

  Du beskæftiger dig med formidling både i teori og i praksis og arbejder med problemstillinger knyttet til kulturformidling, fx på museer og andre kulturinstitutioner samt i radio/tv eller på internettet. Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde som kulturplanlægger, projektudvikler og kommunikations- og informationsmedarbejder inden for kulturerhvervene. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Innovation og business

  I løbet af uddannelsen får du mulighed for at specialisere dig inden for et ingeniørfagligt område, som har din interesse. Du får kompetencerne til at blive iværksætter og starte en virksomhed op, din egen eller andres. Du har også mulighed for at arbejde som forretningsudvikler, projektleder eller forsker. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Multikulturel kommunikation i organisationer

  Du vil lære om organisationskulturer, identiteter og netværksteorier, og du vil lære at se organisatoriske forandringer ud fra et interkulturelt perspektiv. Desuden er engelsk som sprog en vigtig del af uddannelsen. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder på et strategisk niveau i nationale og internationale organisationer, der har ansatte med forskellige nationaliteter. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Design og innovation

  Du lærer om forskellige metoder til at styre tilblivelsen af et produkt eller system, fx et it-system, ligesom du lærer at inddrage brugernes behov. Som færdiguddannet civilingeniør har du fx mulighed for at finde job som industriel designer. Du kan også finde job som produktudvikler, konstruktør, systemudvikler samt produkt- eller udviklingschef i en industrivirksomhed. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages