• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 9 items
 1. Elektronika- Prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019. Programmas specializācijas: - aeronavigācijas sistēmas; - transporta telemātika ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Transporta elektronika un telemātika- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus transporta sakaru un transporta radioelektronikas jomās, kuri būtu spējīgi gan analizēt radiotehniskā aprīkojuma darbību, gan projektēt telemātikas ierīces un sistēmas pēc uzdotajām prasībām. Programma veido pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un kompetences iegūšanai. Uzdevumi Studiju programmas galvenie uzdevumi ir: • nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu akadēmisko pamatizglītību un kvalifikāciju, sagatavot studējošos darbam transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu jomā, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu; • rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus; • sagatavot speciālistus sabiedrībā ļoti vajadzīgos zinātnes virzienos "Transporta telekomunikācijas", "Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas”, "Transporta datorsistēmas un tīkli", "Transporta radioelektroniskās sistēmās". Studiju rezultāti Studiju programmas absolventam ir jāspēj parādīt elektrozinātnes nozarei nepieciešamās zināšanas un profesionālās iemaņas, to kritisku izpratni. Galvenie šo zināšanu aspekti ir elektriskās ķēdes un signāli, elektroniskās komponentes, ciparu ierīces un mikroprocesori, datortīkli, reāllaika transporta radioelektroniskās sistēmas un datu bāzes. Studiju programmas absolventam ir jāspēj pats ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Cyprus University of Technology

  Vision and MissionThe Cyprus University of Technology aspires to become a modern and pioneering University able to offer education and high level research in leading branches of science and technology which have high impact on the economic, technical, and scientific sectors. With its orientation towards applied research, the University aspires to establish for itself a role in support of the state and society in their efforts to confront problems, which cover all areas of science and technology. Faculties and Departments:Six (6) academic faculties are currently operating within the University, hosting ten (11) academic departments. Additionally, an International Institute and a Language Center are operating within the University.. Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental ManagementDepartment of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food ScienceDepartment of Environmental Science and Technology Faculty of Management and EconomicsDepartment of Hotel and Tourism ManagementDepartment of Commerce, Finance and Shipping Faculty of Communication and Media StudiesDepartment of Communication and Internet Studies Faculty of Health SciencesDepartment of NursingDepartment of Rehabilitation SciencesCyprus International Institute for Environmental and Public Health (CII) Faculty of Fine and Applied Arts Department of Multimedia and Graphic Arts Faculty of Engineering and TechnologyDepartment of Electrical Engineering, Computer Engineering and InformaticsDepartment of Mechanical Engineering and Materials Science a ...

  Provider NameCyprus Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Cyprus
 4. Licence pro logistique spécialité gestion de la chaine logistique et systèmes d'information

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/22703 ...

  Provider NameInstitut catholique de l'Ouest

  Category: Learning Opportunities Location: France, Pays de la Loire
 5. Licence pro droit, économie, gestion mention logistique spécialité systèmes d'information logistique- supply chain management

  Les logisticiens conçoivent et mettent en place la gestion des flux d'informations (les technologies informatiques et de communication) d'un système logistique. Ils dialoguent avec les informaticiens et des sociétés de service en ingénierie informatique (SSII) afin d'organiser des systèmes informatiques d'aides à la décision permettant de gérer la circulation des produits : stocks, commandes et la distribution. Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants : Logisticiens en commerce électronique Logisticiens spécialistes du flux d'information et de son interconnexion avec le flux physique Logisticiens chargés de la mise en place de systèmes d'information ...

  Provider Nameuniversité de Bourgogne

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bourgogne (Dijon)
 6. Licence pro sciences, technologies, santé mention logistique spécialité optimisation et système d'information pour le pilotage de la chaîne logistique

  L'originalité de la licence réside dans son contenu novateur en matière de logistique avec un approfondissement des méthodes et outils informatiques permettant aux licenciés de mettre en place des solutions informatiques répondant aux besoins précis des organisations.Ainsi, les licenciés formés participent à la gestion de la chaîne logistique pour en améliorer la performance en utilisant des méthodes et outils informatiques (modélisation, optimisation, simulation, bases de données, ERP, EDI, traçabilité). Métiers visés : responsable de la planification des ressources de production responsable de la distribution physique responsable d'entrepôt gestionnaire de stock assistant de planification chargé de l'organisation logistique chargé d'ordonnancement et de lancement analyste logistique ...

  Provider NameCFA IRISup'

  Category: Learning Opportunities Location: France, Auvergne (Clermont Ferrand)
 7. Licence sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/30155 ...

  Provider NameUniversité Picardie Jules Verne Amiens

  Category: Learning Opportunities Location: France, Picardie (Amiens)
 8. Licence pro logistique spécialité gestion de la chaine logistique et systèmes d'information

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/22703 ...

  Provider NameUniversité d'Angers

  Category: Learning Opportunities Location: France, Pays de la Loire
 9. The Cyprus Open University

  The Open University of Cyprus (OUC) was legally established in 2002 as the second State Institution of Higher Education in Cyprus. The OUC is the only institution in Cyprus dedicated to lifelong learning and distance education and its focus is to design and deliver undergraduate and postgraduate courses as well as training and vocational programs to serve the needs of the wider community. The degrees awarded by the Open University are equivalent to those of all accredited universities worldwide, regardless their teaching methodology. Building courses on the bans of the European Credit Transfer System (ECTS) provide students with the opportunity to interchange between conventional universities and the Open University of Cyprus. The OUC uses a certain style of learning which is called “open and distance learning”, the purpose of which is to satisfy the demand for lifelong learning and continuing education. The OUC places great emphasis on the field of research and promotes programs that aim towards the development of methodologies and corresponding high technologies for open and distance learning. Therefore, the OUC offers individuals the opportunity to pursue or complete University education in case they were not able to do so in the past. Likewise, open and distance learning offers, to those who already hold a university degree, the possibility to further their studies at a graduate level or even study different subjects aiming at career progression. Finally, the Open University through the provision of lifelon ...

  Provider NameThe Open University of Cyprus

  Category: Learning Opportunities Location: Cyprus