• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 366 items
 1. Bachelor programme in Information Systems Analysis

  Det är en utbildning för dig som vill arbeta i det spännande gränslandet mellan ny teknik, organisation och användare. Kom och forma din framtid tillsammans med oss, och bli en eftertraktad och skicklig systemvetare.Du kommer att ha en unik kompetens på arbetsmarknaden ? du förstår hur IT påverkar oss människor och hur IT kan stödja och utveckla företag och offentliga organisationer. Du studerar IT och verksamhet utifrån flera olika ämnen och perspektiv. Den är samtidigt verksamhetsnära och bygger till stor del på projektarbete, med fokus på samspelet mellan människa, teknik och organization ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Course preparing for further studies within Computing Science

  Ett kurspaket bestående av de fyra kurser som ingår på termin 1 på Kandidatprogrammet i datavetenskap:5DV207  DV0: Komputationellt tänkandeKursen ger en bred introduktion till datavetenskap, samt en inblick i vetenskapligt tänkande. Kursen inleds med en historisk bakgrund till datavetenskap och dess koppling till kognitionsvetenskap. Vidare beskrivs en dators konstruktion och ett datorprograms uppbyggnad. En rad datavetenskapliga begrepp som beräkning, beräkningsbarhet, komplexitet, information, datatyp, interaktion, algoritm, algoritmiskt tänkande och kontrollmekanism introduceras, exemplifieras och diskuteras i syfte att förse studenterna med begrepp, språk och metoder för komputationellt tänkande (computational thinking). Även samhälleliga aspekter på informationsteknik kommer in i dessa diskussioner.5DV158 Programmering i CKursen består av tre moment: Moment 1, Programmeringsteori, 3 hpMomentet behandlar grunderna i problemlösning med hjälp av datorprogram. Grundläggande begrepp så som algoritm, iteration, implementation, kompilera etc definieras och beskrivs. I momentet ingår en introduktion till hur man stegvis löser problem med hjälp av algoritmer. Vidare presenteras de mest grundläggande byggstenarna i ett programmeringsspråk som gör att algoritmerna kan översättas till program. Exempel på detta är val, iteration, funktioner, rekursiva funktioner, filhantering och kommandoradsparamterar. En introduktion till sökning och sortering ges och kursen behandlar linjär och binär sökning, bubblesort samt mergeso ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bachelor's Programme in Programming

  Bachelor's Programme in Programming ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Informatics with Focus on Systems Development

  IT är en viktig del av människors och organisationers arbete. Vill du designa nytänkande och hållbara IT-lösningar är programmet Informatik med inriktning systemutveckling något för dig. Utbildningen är treårig och ges både på campus och distans. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Informatics with Focus on Systems Development

  IT är en viktig del av människors och organisationers arbete. Vill du designa nytänkande och hållbara IT-lösningar är programmet Informatik med inriktning systemutveckling något för dig. Utbildningen är treårig och ges både på campus och distans. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bachelor of Science in Engineering: Computer Security

  HÖGSKOLEINGENJÖR I IT-SÄKERHET 180 högskolepoäng Som expert i IT-säkerhet skyddar du samhället mot brott över nätet: datavirus, hackerattacker och andra digitala hot. Utbildningen ger dig dessa kunskaper samt hur människor och datorer fungerar tillsammans. De två första åren ägnar du dig åt datavetenskap, statistik, matematik och informationssäkerhet. Här finns ett samarbete med civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.Laborationer är ett viktigt inslag i utbildningen och vi har ett specialanpassat säkerhetslaboratorium vid BTH för det ändamålet. Efter utbildningen kan du arbeta hos polisen, försvarsmakten och företag som exempelvis säkerhetschef eller IT-specialist. ...

  Provider NameBlekinge Institute of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Web Programming

  WEBBPROGRAMMERING 180 högskolepoäng Vill du jobba med de senaste teknikerna inom webbutveckling, webbprogrammering och programmering? På BTH skaffar du dig kunskaperna som allt fler företag efterfrågar, både i Sverige och internationellt. Du får en gedigen grund i traditionell programvaruutveckling och din specialitet blir programmering i webbmiljö. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som konsult, programmerare, testare, projekt-/teamledare eller chef inom webb- och programutvecklingsbranschen.Behovet av utvecklare som kan programmera i webbmiljö ökar. På BTH får du en gedigen grund i programvaruutveckling och din specialitet blir programmering i webbmiljö. Du sätter dig in i hur webbaserade ramverk fungerar, både på klient- och serversidan, samtidigt som du lär dig om öppen källkod och utvecklingsverktyg. En viktig del av utbildningen är kunskap i hur olika tekniker fungerar och hänger ihop, så att du kan lära dig nya verktyg i takt med att gamla utvecklas och byts ut. Du läser projektbaserade kurser i samarbete med företag där du tränas i att projektleda och testa samt att göra tidsplaner och budget. Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen. Vill du hellre ha en teknologie kandidatexamen så krävs det att du läser minst två kurser i matematik. Dessa kan läsas under andra och tredje året. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som konsult, programmerare, testare, projekt-/teamledare eller chef inom webb- och programutvecklingsbranschen. ...

  Provider NameBlekinge Institute of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Software Engineering

  SOFTWARE ENGINEERING 180 högskolepoäng Vill du vara med och utveckla framtidens programvara med höga krav på prestanda och tillförlitlighet? Software Engineering passar dig som vill jobba med programvaruutveckling, oavsett vilken specialisering du tänkt dig. Utbildningen ger dig vägar in till de flesta yrken inom professionell mjukvaruutveckling, exempelvis programmerare, systemutvecklare, systemarkitekt, testledare, projektledare, produktledare eller chef inom mobila system, spel och affärssystem. Du kan jobba med i stort sett alla delar som berör programvara och AI.Utveckling av avancerad programvara i sociala medier, medicinsk utrustning, självkörande fordon, telekom och mobila plattformar ställer höga krav på funktion och prestanda och som i sin tur kräver kunskap inom olika teknikområden. Här får du kunskapen, tekniken och arbetssätten du behöver för att utveckla denna typ avprogramvara. Bland annat lär du dig C++/Java, Assembler/C och nätverksteknologier. Du studerar operativsystem (Unix och Linux), maskinnära programmering och mjukvarudesign. Under en stor del av utbildningen jobbar du i skarpa projekt tillsammans med företag. Under det tredje året kan du läsa på hemmaplan eller välja att studera utomlands hos några av våra partneruniversitet runt om i världen. Vi uppmuntrar utlandsstudier då kontaktnätet och arbetsmarknaden är och kommer att fortsätta vara internationell. ...

  Provider NameBlekinge Institute of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Digital Media

  På programmet digitala medier utvecklar du dina kunskaper inom design, analys och produktion av digitala medier som webbplatser, interaktiv media och digital video. Du utbildas inom informatik, medieproduktion och marknadsföring. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Systems development- IT and society

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages