• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 8 items
 1. Center for International Higher Education (SIU)

  Europass er en mappe bestående av fem ulike dokumenter som kan bidra til at dine kvalifikasjoner, kunnskaper og ferdigheter blir bedre forstått i Europa. ...

  Category: Contacts Location: Norway
 2. Eurodesk in Norway

  Eurodesk tilbyr informasjon om studier, stipend og jobb i Europa. Eurodesk er en del av Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og sport. ...

  Category: Contacts Location: Norway
 3. Euroguidance Norway

  Euroguidance Norway is part of the Directorate for Education and Training. The Euroguidance team is a part of the career guidance team within the directorate. Euroguidance Norway consists of 2 positions. Euroguidance Norway also has the responsibility to arrange the annnual Academia exchange. Euroguidance Norway has offices in Hamar, in the South-Eastern part of Norway ...

  Category: Contacts Location: Norway
 4. Norwegian Education system description at Eurypedia

  This description will introduce you to the Norwegian education system. The table of content in your upper right corner allows you to browse through different aspects of the education system such as organisation, funding, quality assurance, educational guidance, mobility and ongoing policy initiatives regarding different levels of the education. Details on every education level are given. ...

  Category: Moving to a country Location: Norway
 5. Your Europe- Education & Youth

  Your Europe- Education & Youth URL:  http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_en.htm Category: Moving to a country Location: Norway ...

  Category: Moving to a country Location: Norway
 6. Education and youth in the EU

  Education and youth in the EU URL:  http://europa.eu/eu-life/education-training/index_en.htm Category: Moving to a country Location: Norway ...

  Category: Moving to a country Location: Norway
 7. Eures Norway

  EURES hjelper arbeidstagere å krysse grenser. EURES - European Employment Services - er et samarbeidsnettverk som er opprettet for å underlette den frie bevegeligheten for arbeidstagere innen det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet, hvor også Sveits medvirker. Partnere i nettverket omfatter offentlige arbeidsmarkedsetater, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner. Nettverket koordineres av Europakommisjonen. ...

  Category: Moving to a country Location: Norway
 8. The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)

  The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) is a Norwegian public sector agency that promotes international cooperation in education and research. Europass consists of five different documents that can help making your qualifications, knowledge, and skills better understood in Europe. ...

  Category: Moving to a country Location: Norway