• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Filosofia, valtiotieteiden maisteri (2 v)

No translation available for Norwegian. Showing the original language.

Filosofia, valtiotieteiden maisteri (2 v)

Course Information

Filosofian opetus käsittelee periaatteellisia kysymyksiä, joista useimmat liittyvät inhimilliseen toimintaan, jota useat tieteetkin tutkivat. Filosofia jatkaa usein yleisellä teoreettisella tasolla niiden samojen kysymysten pohtimista, joita esimerkiksi yhteiskuntatieteet tutkivat empiirisellä tasolla. Osa opinnoista on englanninkielisiä, ja tutkintoon kuuluvia kursseja voi suorittaa myös Åbo Akademissa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Turku, Faculty of Social Sciences
Provider Contact Info: 

University of Turku, Faculty of Social Sciences
hakijapalvelut@utu.fi
admissions@utu.fi
Assistentinkatu 7
Assistentinkatu 7, 20014, TURUN YLIOPISTO
02 333 5038
02 333 6270

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Valtiotieteiden maisteri
Qualification awarded description:

Filosofian koulutuksen tavoitteena on: 1) antaa perusteelliset tiedot teoreettisen ja käytännöllisen filosofian perusteista ja tutkimusmenetelmistä, 2) harjaannuttaa filosofiseen erittelyyn ja argumentaatioon sekä omakohtaisen tutkimustyön tekemiseen ja 3) antaa valmius jatkokoulutukseen filosofiassa.

 

Course Locations

Reference Data

Course address:

Assistentinkatu 7