• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 250 items
 1. Bygningsdesign

  Du lærer at skabe bygningskomponenter under hensyn til arkitekturen og det omgivende miljø og får en stor viden om fysiske principper og om konstruktioners måde at virke på. Du lærer også om planlægning og konstruktiv formgivning og design.Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i såvel private som offentlige virksomheder. Det kan være hos arkitekter, rådgivende ingeniører, bygherrerådgivere, entreprenører, i bygningselementindustrien eller offentlige forvaltninger og forskningsinstitutioner. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Lyd- og musikteknologi

  Du vil på såvel et praktisk som et teoretisk niveau få viden om datamodellering, signalbehandling, mønstergenkendelse, lydteknik og lydopfattelse. Du vil bl.a. lære om digitale lydeffekter og signalanalyse, samt om den måde hvorpå mennesker opfatter lyd- og musiksignaler.Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde med udvikling og test af programmer og udstyr til behandling af lyd, produktion af lyd samt udvikling af forretningsmuligheder og -koncepter inden for lyd og musik. ...

  Provider NameAalborg Universitet København (AAU København)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Skiltetekniker

  Skiltene kan være udført i forskellige materialer som metal, papir eller plastic. Du lærer både at lave og reparere skilte til bygninger og reklameskilte til biler, tog og busser.En vigtig del af arbejdet er at rådgive kunderne. Skilteteknikere, tidligere kaldet skiltemalere, kan arbejde som ansatte i skiltemalervirksomheder, i reklameafdelinger, eller i eget firma. ...

  Provider NameTeknisk Skole Silkeborg (Tekn Silkeborg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Matematisk modellering og computing

  Du lærer også om moderne computerudstyr og at håndtere store datamængder. Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i mange typer af virksomheder. Det kan være i industrivirksomheder, virksomheder der beskæftiger sig med informationsteknologi, medicinudvikling, dna-kortlægning og miljøforskning, eller i finansielle institutioner. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Kemisk og biokemisk teknologi

  Du får indsigt i kemiske og biokemiske processer og lærer at tænke innovativt og udvikle nye teknikker, principper og produkter, der kan give en bedre udnyttelse af vores ressourcer under hensyn til miljøet. Som færdiguddannet kemiingeniør kan du vælge en karrierevej som forsker eller udvikler i kemiske og bioteknologiske eller lægemiddelproducerende virksomheder. Du kan også komme til at arbejde i energi- og miljøsektoren eller offshoreindustrien. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Web-integrator

  Det kræver stor faglig kunnen og en teknisk og kreativ indsigt. Du lærer blandt andet at fremstille websider, der fungerer sammen med databaser.En web-integrator kan arbejde som ansat i private og offentlige virksomheder, på reklame- og webbureauer, eller de kan starte deres eget firma. ...

  Provider NameMedia College Aalborg (Media College)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Sundhedsteknologi

  Du får både en teknisk og en medicinsk viden og får undervisning i bl.a. computerprogrammering og signalbehandling, fysiologi, biologi, anatomi og sundhed. Som ingeniør i sundhedsteknologi kan du fx blive ansat som klinisk ingeniør på hospitaler, eller du kan finde job i medicoindustrien. Nogle kandidater vælger at gå forskervejen og hjælper bl.a. med at videreudvikle nyt medicinsk udstyr. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Værdikæder og innovationsledelse

  Der er fokus på indlæring og anvendelse af metoder og værktøjer, som kan hjælpe med at udvikle virksomheden.Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat kan fx være ledelse af danske produktionsselskaber globalt, eller du kan arbejde som rådgiver eller konsulent for internationale virksomheder omkring global supply chain management. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Bygningers energidesign

  Uddannelsen giver dig også indsigt i økonomi, bygningsdrift og miljøvurdering. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i bl.a. rådgivende ingeniørvirksomheder, hos arkitekter og energiforsyningsselskaber, hvor du vil kunne løse opgaver som fx projektleder, energirådgiver eller driftsansvarlig. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Bæredygtig bioteknologi

  Du lærer om de områder af biologi, mikrobiologi og bioteknologi, som har med raffinering af biomasse og procesteknologier at gøre. Som færdiguddannet civilingeniør har du med uddannelsen bl.a. mulighed for at arbejde med forskning inden for bæredygtighed og bioenergi. ...

  Provider NameAalborg Universitet København (AAU København)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages