• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 789 items
 1. Datalogi

  Gennem valgfag og speciale kan du specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante.Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde i private virksomheder som programmør, systemudvikler eller projektleder. Du kan også få job i den offentlige sektor som fx underviser, forsker eller rådgiver. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Fysik

  Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante.Som kandidat i fysik kan du fx finde beskæftigelse i undervisningssektoren på gymnasier og universiteter eller i it-virksomheder, hospitaler mv. Ud over undervisning vil du vil kunne arbejde med forsknings- og udviklingsopgaver. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Matematik-økonomi

  Du har stor mulighed for selv at sammensætte din uddannelse gennem valgfrie fag, hvormed du samtidig kan specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante.Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder inden for analyse af økonomiske problemer og planlægning, fx i banker, forsikringsselskaber og finansieringsvirksomheder eller i den offentlige administration. Du kan også finde job inden for undervisning og forskning. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Statistik

  Uddannelsen stiller krav til såvel fantasi som til matematisk viden, og du lærer både om sandsynlighedsregning, statistiske teorier og praktisk datahåndtering. Du har på kandidatdelen mulighed for at specialisere dig.Som statistiker kan du arbejde med forskning eller finde arbejde inden for den offentlige administration eller i private forsikringsselskaber. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Forsikringsmatematik

  Forsikringsmatematikere arbejder med en kombination af tal, jura og menneskers ve og vel. Du får en teoretisk baggrund for bl.a. at kunne analysere og beregne diverse risikofaktorer - en forudsætning for at kunne tegne en forsikring for enkeltpersoner eller virksomheder.Med en bacheloruddannelse i forsikringsmatematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du har fremtidige muligheder for at arbejde inden for bl.a. forsikringsbranchen, i finanssektoren eller inden for offentlig administration. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Matematik-økonomi

  Uddannelsen kombinerer naturvidenskab med samfundvidenskab. Du lærer gennem tværfaglige fag som mikro- og makroøkonomi, statistik og lineær algebra at forklare og analysere økonomiske problemstillinger fra flere vinkler.Med en bacheloruddannelse i matematik-økonomi kan du fortsætte med en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i banker og finansieringsvirksomheder eller i den offentlige administration. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Kemi

  Du vil i løbet af uddannelsen have mulighed for at specialisere dig inden for flere områder af kemien, herunder bl.a. miljøkemi, medicinalkemi eller grøn og bæredygtig kemi.Med en bacheloruddannelse i kemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes inden for den offentlige sektor og i private virksomheder - primært inden for den kemiske industri og lægemiddelindustrien. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Medicinalkemi

  På uddannelsen følger du naturvidenskabelige fag som biokemi, cellebiologi og medicinalkemi. Disse suppleres af værktøjsfag som fx matematik og statistik, der giver dig en helhedforståelse af det medicinske område.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder inden for udvikling og fremstilling af medicin, både i offentlige og private virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Fysiske fag

  Uddannelsen giver en grundig indføring i fysikkens love og regler, fx inden for klassisk mekanik, kvantemekanik, elektromagnetisme, termodynamik, eksperimentelle og numeriske metoder. På andet og tredje år specialiserer du dig mere og mere i enten fysik, astronomi, meteorologi, biofysik eller geofysik.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor i forbindelse med forskning, udvikling, produktion, formidling og undervisning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages