• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 132 items
 1. ájurvéda tanácsadó terapeuta

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják   * a gyakoribb humán megbetegedések biomedicinális alapjait;   * az egészség-betegség ájurvéda szerinti értelmezését, annak az allopátiás orvoslással való összevetését, az összefüggések és azonosságok felismerését;   * az ájurvéda gyógynövények indikációit, kontraindikációit, interakcióit;   * az ájurvéda betegségelméletének megfelelő prevenciót, rehabilitációt;   * az ájurvéda constitucionális tan alkalmazását az egyéni sajátosságok értelmezésével;   * az ájurvéda diagnosztikai módszereket;   * az ájurvéda szemléletében az allopátiás diagnosztikai módszerek, eredmények értékelését és felhasználását;   * az ájurvéda diagnózis felállítását, a kezelés módszereinek meghatározását a pancsakarma és a rasajana eszközrendszereivel;   * az ájurvéda masszázs terápiát, annak típusait, a masszázs metodikát, speciális olajok alkalmazását;   * az egyes masszázsformák indikációit, kontraindikációit;   * a masszázstípusokat elméletben és gyakorlatban;   * az ájurvéda kiürítési módszereit, az alkalmazás indikációit, kontraindikációit, az alkalmazás gyakorlatát;   * az életmód-terápia elméletét és gyakorlatát, együttes alkalmazását az allopátiás gyógyászattal;   * a rasajana elméletét, gyakorlatát, alkalmazott gyógynövényeit és gyógyszereit;   * a jóga alapvető alkalmazását.      Személyes adottságok, készségek:   * integratív szemlélet, szintetizáló képesség;   * kiváló kommunikációs és empátiás készség;   * széleskörű ismeretek az allo ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Dental Hygienist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján a betegségmegelőzés, egészségvédelem és egészségfejlesztés törvényszerűségeit ismerve gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az akalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1.1. Az egészségügyi gondozás és prevenció területén a szakemberek a) tudása - Részletesen ismeri a szervezet biokémiai felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási valamint az anyagcsere folyamatokat. - Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát. - Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, testhelyzetek, kényelmi eszközök mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs körét és a kivitelezés menetét. - Ismeri a fájdalomcsillapítás anatómiai és élettani alapjait, valamint a különböző fájdalomcsillapítási módokat. - Ismeri a fiziológiás szükségletek kielégítésének alapjait. - Ismeri az egészségügyi dokumentáció alapjait. - Ismeri az asepsis-antisepsis, nozokómiális surveillance fogalmait, ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Medical Diagnostic Analysis

  A képzés célja orvosi diagnosztikai analitikusok képzése, akik képesek önálló laboratóriumi analitikai, vagy képalkotó diagnosztikai vagy optometriai tevékenység végzésére, szervezésére, kis orvosi laboratóriumok vagy diagnosztikai részlegek, optometriai laboratóriumok munkájának irányítására, jártasak az adatfeldolgozás korszerű módszereiben, valamint rendelkeznek modern gazdasági ismeretekkel. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a korszerű műszer és méréstechnika, az informatika és számítástechnika és azok orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai és optometriai alkalmazásának területein. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó közös szakmai kompetenciák 7.1.1. Az orvosi diagnosztikai analitikus a) tudása - Részletesen ismeri a szervezet felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási valamint az anyagcsere folyamatokat. - Ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, ismeri azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát. - Ismeri a betegségek jellegzetes makro-mikroszkópos, strukturális elváltozásait. - Részletesen ismeri a mikrobiológia tárgyát, feladatait, felosztását, a mikrobák felosztás ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Boncmester

  A képesítéssel rendelkező képes: előkészíteni a bonctermet a fertőtlenítés, higiéné szabályainak megfelelően a zsiliprendszert az előírásoknak megfelelően használni a veszélyes hulladékot szabályszerűen kezelni és tárolni a boncoláshoz, igazságügyi boncoláshoz előkészíteni a szükséges eszközöket, anyagokat, védőeszközöket előkészíteni a kiszálláshoz szükséges eszközöket biztosítani a halottak kegyeletteljes tárolását az adminisztrációs feladatokat elvégezni azonosítani, majd előkészíteni a halottakat a boncoláshoz biztosítani a boncolás menetének zavartalanságát előkészíteni a holttestet a végtisztességre szakszerűen adminisztrálva kiadni a holttestet exhumálás technikai feladatait irányítás mellett végezni betartani a balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani az etika és a protokoll szabályait az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat alkalmazni a szakma szabályai szerint a kórboncolást elvégezni, igazságügyi, hatósági esetekben is részt venni a boncolt szervek demonstrálásában boncolást végezni fokozott fertőzésveszélyt jelentő esetekben holttestet rekonstruálni anyagvételt végezni, különféle vizsgálatok esetén (transzplantációs szövetek, szövettan, antropológiai vizsgálat, DNS-vizsgálat, diatoma vizsgálat) méregládát csomagolni bűnjeleket megőrzésre biztosítani elvégezni az egészségügyi dokumentáció feladatait a hozzátartozókat ellátni a megfelelő dokumentumokkal, és tájékoztatni a halottal kapcsolatos ügyintézésről alkalmazni az orvosi titoktartás szabá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. biostatisztikus

  A képzés célja olyan biostatisztikai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése az egészségügyi intézmények, a gyógyszergyártók, a társadalom és a kutatás részére, akik a szakirányú továbbképzés során megszerzett ismereteik birtokában képesek felelősséggel, önállóan megtervezni, elvégezni és irányítani a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos adatgyűjtést, adatkezelést, adatok analízisét, reportok GLP, GCP szerinti elkészítését, hatékonyan támogatni a döntési folyamatokat.  A szakirányú továbbképzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: ─      klinikai kutatás-fejlesztés háttérismeretei, a klinikai vizsgálatok tervezésének, kivitelezésének metodikája, a vizsgálatok jelentősége, a genetika, farmakológia alapjai, a GLP, GCP alapjai, az MS Office és statisztikai programcsomagok külön-külön, illetve együttes módon való magasszintű használata; ─      a klinikai vizsgálatok dokumentumai (protokollok, CRF, Labor Manual, Operation Manual, reportok), a vizsgálatok etikai ismeretei, a minőségbiztosítás részletei; ─      a vizsgálatok hatósági engedélyeztetési eljárása, a vizsgálatok előkészítésének, indításának és lezárásának teendői, a projektmenedzsment követelményei, a vizsgálati készítmény menedzselése; ─      a hipotézisalkotás, az adattárház építésének szempontjai, a klinikai adatok biostatisztikai kiértékelő eszközei, a különböző vizsgálatok típusai (cross-over), ezek tervezésének szempontjai, a power-analízis fontossága, a mintaválasztás kritériumai; ─      irodalmi adatbázisok kezelése; ─      he ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. diplomás nyirokterapeuta

  A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő elhivatottsággal, a beteg vagy egészségkárosodott emberekkel foglalkozóktól elvárható emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek.    Megszerezhető ismeretek, tudáselemek:* anatómiai, élettani, patológiai ismeretek a vér- és nyirokkeringés területéről;* nyirokkeringési zavarok típusainak, ezek kezelési lehetőségeinek, eredményeinek megismerése, az élethosszig tartó kezelés taktikájának elsajátítása;* az onkológiai ellátó rendszer felépítése, helyzete, az egyes daganatos betegségek előfordulásának gyakorisága, kezelésének lehetőségei;* speciális ápolási, gondozási feladatok az onkológiában;* a leggyakrabban előforduló onkológiai sebészeti beavatkozások ismertetése;* az onkológiai sebészet szerv- és szövetkímélő megoldásai;* a sugár- és kemoterápiás kezelések hatása a szervezetre;* a hallgatók azon empátiás készségének fejlesztése, amely munkájuk során segíti őket abban, hogy a daganatos betegség miatt megoperált, sugár- vagy kemoterápiás kezelésen átesett, panaszmentes vagy ismételt daganat-megjelenés miatt visszaesett betegekkel, a társszakmák képviselőivel megfelelő kommunikációs és konzultatív stratégiát tudjon kialakítani, mely segít az alapbetegséget kísérő, életminőséget rontó állapot megszüntetésében, vagy a kialakult állapot javításában;* olyan speciális, nyirokkeringést érintő elváltozások felismerése és speciális kezelése, melyek elsősorban daganatok műtétei után alakulnak ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. rehabilitációs-kreatív terapeuta

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: ·       alapvető diagnosztikai és terápiás kompetenciák megszerzése; ·       a mentálhigiéné alapelemeinek alkalmazása; ·       nagyobb feszültségtűrés, stresszkezelési készség kialakítása; ·       adaptív megküzdési mechanizmusok kialakítása; ·       csoportdinamikai folyamatok felismerése, alapvető kezelése; ·       a kreatív stábmunkára történő ráhangolódás készségének fejlesztése.   A képzés során elsajátítandó tudáselemek: ·       saját problémái jobb megismerése által a saját problémáinak a kliensek/páciensek problémáitól való megkülönböztetése; ·       a művészeti korszakok jellegzetességeiben a betegségek metaforáinak felismerése; ·       az alkotó folyamatok szemlélése a patológia, a terápia nézőpontjából; ·       a gyógyító helyzet kommunikációs nehézségeinek kezelése; ·       az emberi személyiség szemlélése a modern fejlődéslélektan eredményeinek tükrében; ·       a művészetterápia általános elveit elsajátítva terápiás kapcsolatok kreatív módon történő kezdeményezése; ·       a rehabilitáció alapelveit elsajátítva kreatív terápiás munka alkalmazása a gyakorlatban; ·       a rehabilitációs-kreatív terápia továbbfejlesztése időrendbe helyezéssel; ·       eligazodás az általános elméleti megközelítésekben; ·       a fontosabb, kulturális és művészettörténeti különbségeket megismerve más kultúrák hagyományainak befogadása és alkalmazása; ·       a modern pszichiátria és pszichoterápia alapvető ismereteinek integrálása.   A képzés során megszerezhető ismeretek: ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. study nurse, study coordinator

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -       a klinikai kutatás-fejlesztés háttér ismeretei, a vizsgálatok tervezésének, kivitelezésének metodikája, az aktív vizsgálóhelyi koordináció alapfogalmai, a vizsgálatok jelentősége, a farmakológia alapjai, a GCP alapjai; -       a klinikai vizsgálatok dokumentumai (protokollok, CRF, Labor Manual, Operation Manual), a vizsgálóhelyek kiválasztásának szempontjai, a vizsgálatok etikai és jogi ismeretei, a minőségbiztosítás részletei; -       a vizsgálatok hatósági engedélyeztetési eljárása, a vizsgálatok előkészítésének, indításának és lezárásának teendői, a projektmenedzsment követelményei, a vizsgálati készítmény menedzselése; -       a pharmacovigilancia gyakorlata, a risk based monitoring metodikája, a betegadatbázis kialakítása, kezelése, ennek jogi és technikai aspektusai a vizsgálóhelyeken; -       helyes dokumentumkezelés, SOP-k készítése, a hibatényezők hatásának feltárása.   Személyes adottságok, készségek: -       magas szintű informatikai és számítógép-kezelői készségek; -       szaknyelvi angol kommunikációs készség; -       igényes, pontos munkavégzésre való képesség; -       probléma-felismerési és megoldási készségek; -       csoportmunkában való részvétel.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák és készségek birtokában a végzettek képesek lesznek: -       klinikai vizsgálatok teljes körű klinikai és kutatási asszisztensi feladatainak eredmén ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Sürgősségi szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: team-munkában dolgozni dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést kommunikálni a beteggel és hozzátartozójával elvégezni a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, a folyamatok javítását folyamatosan megfigyelni és értékelni a beteg állapotát pszichésen támogatni a beteget és hozzátartozóját, egészségnevelő tevékenységet végezni elvégezni a beteg triage besorolását és felvételét különböző check-listák használatával menedzselni a kritikus állapotú beteget felismerni az akut életveszélyes állapotokat, képes azok megfelelő szintű elhárítására felmérni és kielégíteni a sürgősségi ellátást igénylő betegek szükségleteit előkészíteni a beteget és a szükséges eszközöket diagnosztikai vizsgálatokhoz elvégezni kompetenciájának megfelelő diagnosztikai feladatokat team-munka keretében közreműködni (az orvosi utasításnak megfelelően) az akut életveszély elhárításában, a betegek osztályozásában, kezelésekben, segédkezni az orvosi beavatkozásoknál elvégezni a speciális sürgősségi szakápolói feladatokat a kritikus állapotú beteg transzportját megszervezni, kivitelezni előkészíteni, használni a sürgősségi ellátásban alkalmazott orvosi, ápolási, informatikai eszközöket, gondoskodni utánpótlásukról a betegellátás folyamatát kompetenciájának megfelelően dokumentálni közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő ápolók oktatásában, a sürgősségi szakápolás kutatásában, fejlesztésében ...

  Awarding bodyEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. executive egészségügyi szakmenedzser

  Személyes adottságok, készségek: A személyes vezetői adottságok fejlesztésére építve a képzést eredményesen elvégzők képesek lesznek: ­   értékteremtésre, értékek közvetítésére, ­   beosztottak munkájának közvetlen irányítására, ­   munkaügyi kapcsolatok kezelésére, ­   szervezeti érdekviszonyok kezelésére, ­   csoportmunka irányítására, ­   külső és belső kommunikációra, ­   az egészségügyi szervezeti kultúra formálására, ­   konfliktusok kezelésére, ­   a vezetői feladatok problémaközpontú megközelítésére, ­   a vezetői munkát átfogó koordinációra, ­   szervezeti változtatások hatékony vezetésére.   Elsajátítandó kompetenciák: A képzést eredményesen elvégzők képesek lesznek: ­   az egészségügyi rendszerek összehasonlító elemzésére, ­   az egészségbiztosítási rendszer összehasonlító elemzésére, ­   az egészségügyi rendszer teljesítményének kritikai értékelésére, ­   egészségpolitikai programok elemzésére, értékelésére és kidolgozására, ­   politikai elemzés készítésére, ­   az egészségi állapot alakulásának elemzésére, ­   epidemiológiai vizsgálatok kritikai elemzésére, ­   küldetés és jövőkép kidolgozására, ­   stratégiai rövid és középtávú tervek készítésére és stratégiai ellenőrzés végzésére, ­   betegjogok érvényesítésére és a betegekkel kapcsolatos etikai elvek alkalmazására, ­   az egészségügyben felmerülő etikai problémák felismerésére és intézményes kezelésére, ­   a szervezési feladatok hatékony végzésére, az egészségügyi intézmények szervezetének elemzésére és tervezésére, munkafolyamat-elemzésre, ­  ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages