• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 119 items
 1. szakember ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök szakon

  A ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök továbbképzés célja, hogy az alapképzési szakon megszerzett korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti, módszertani és gyakorlati mérnöki ismeretek birtokában a hallgatók képesek legyenek a ruhaipari termékek technológiai folyamatainak üzemi irányítására, továbbá a ruhaipari termékek tervezésével, gyártásával, valamint minőségi követelményeinek meghatározásával kapcsolatos feladatok ellátására.   A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök képzésen végzettek ismerik –        a digitális gyártáselőkészítés berendezéseit, a jövőbeni fejlesztési irányokat; –        az alapvető termékek digitális gyártáselőkészítési folyamatainak irányítását; –        a ruhaipari termékek gyártmány- és kollekciótervezésének elméleti alapjait és CAD módszereit; –        tisztában vannak a divatipar struktúrájával, felépítésével, a hagyományos és a legújabb alapanyagok jellemzőivel és feldolgozási tulajdonságaival; –        ismerik a ruhaipari termékek előállítása során alkalmazott innovatív technológiákat; –        elsajátítják az alapvető ruhaipari termékek előállításának gyártástechnológiáját, a gyakorlati megvalósítást és az egyes műveletek szakszerű műszaki dokumentációjának készítését; –        ismerik a szín- és trendelőrejelzés jelentőségét; –        a ruhaipari termékek előállítása során felmerülő környezetterheléssel kapcsolatos mérnöki feladatokat; –        a ruhaipari üzemek, egyes termelő részlege ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. szakmérnök csomagolástechnológus szakon

  A csomagolástechnológus szakmérnök szakirányú továbbképzés célja az, hogy az alapképzési szakon megszerzett korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti, módszertani és gyakorlati mérnöki ismeretek birtokában a hallgatók képesek legyenek a csomagolási technológiák üzemi irányítására, továbbá a csomagolószerek tervezésével, gyártásával, valamint minőségi követelményeinek meghatározásával kapcsolatos feladatok ellátására.   A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A csomagolástechnológus szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik –        a korszerű csomagolóanyagokat, azok előállítási és feldolgozási technológiáit; –        a termékcsomagolás alapvető technológiáit, a fejlesztések irányait; –        a csomagolóeszközök tervezésének elméleti alapjait és a CAD módszereit; –        a csomagolóanyagok minősítő vizsgálatait, a kész csomagolások ellenőrző vizsgálatait; –        a csomagológépek feladatait, alapműveleteiket, az egyes csomagolási alapformák gépesítési lehetőségeit; –        a csomagolás környezetterhelése kapcsán felmerülő mérnöki feladatokat; –        a csomagolóüzemek, csomagolási feladatokat ellátó részlegek tervezésének és szervezésnek módszereit; –        a csomagolás marketingfeladatait; –        a csomagolószerek gyártásának és a csomagolási műveletek végzésének minőségirányítási kérdéseit.   A csomagolástechnológus szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak –        csomagolási tevékenységet folytató ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Asztalosipari szerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: betartani a munkavédelmi előírásokat gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani faipari alapszerkezeteket készíteni asztalosipari alapszerkezeteket szerelni szerelési dokumentációt értelmezni előszerelési műveleteket végezni épületasztalos szerkezeteket szerelni, nyílászárókat beépíteni összeállítani a terméket a technológiai sorrend, illetve a szerelési utasítás szerint helyszíni szerelést végezni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Bolti hentes

  A képesítéssel rendelkező képes: átvenni a munkaterületet anyagokat átvenni, készletezni felmérni, előkészíteni a szükséges anyagokat, eszközöket betartani a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat testtáji darabolást végezni, testet húsrészekre bontani húsrészeket formázni, csontozni kereskedelemben húst és húskészítményt értékesíteni, kiszolgálni hús, húskészítmény pultra történő előkészítését végezni vevőket kiszolgálni adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni eszközöket használni, gépeket kezelni betartani a tevékenységre vonatkozó előírásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Borász

  A képesítéssel rendelkező képes: a szőlőtermesztés alapfázisait elvégezni (metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése) a szüretet előkészíteni a feldolgozást megszervezni a bor erjesztését elvégezni az újbort kezelni, javítani, készre kezelni a palackozást megoldani a speciális borkészítményeket előállítani laboratóriumi minőségbiztosítást végezni a szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel rendelkezik elvégezni a szakmai adminisztrációt tisztában van a környezetés munkavédelmi feladatokkal rendelkezik a bor forgalmazásához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges alapismeretekkel egyéb italkészítési ismereteknek is a birtokában van ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. doktor (PhD)- agricultural engineering

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. doktor (PhD)- food sciences

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Bőrtárgy készítő

  A képesítéssel rendelkező képes: anyagszükségletet számolni anyagokat előkészíteni alkatrészeket szabni előkészítő műveleteket végezni kiállítani a számlát kiválasztani, beállítani, kezelni a termékek gyártásához, javításához alkalmazott gépeket, berendezéseket, szerszámokat betartani a munka-, tűzés környezetvédelmi előírásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Cipőfelsőrész-készítő

  A képesítéssel rendelkező képes: modellrajzot készíteni árkalkulációt készíteni megtervezni a terméket kiválasztani a szükséges anyagokat cipőfelsőrész alkatrészeit kiszabni, előkészíteni cipőfelsőrészt összeállítani minőségellenőrzést végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Cipőgyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: árkalkulációt készíteni kiválasztani a szükséges anyagokat minőségellenőrzést végezni a kész cipőt tisztítani, festeni, fényezni használt lábbeliket javítani, felújítani megállapodni a megrendelővel az összeszerelendő cipő típusáról, méretéről, a szükséges javításokról cipő alsórész alkatrészeket előkészíteni cipő felső és alsó részt (technológiától függő) összeszerelni ...

  Awarding bodySzekszárdi Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages