• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 428 items
 1. Master Programme (one year) in English Studies

  Magister utbildningen i engelska avser att ge studenterna teoretiska och metodiska färdigheter i engelsk språkvetenskap, engelsk litteraturvetenskap samt att vidare utveckla studenternas kritiskt tänkande. Med en magisterutbildning i engelska studier kan man ansöka om ämnesrelaterade doktorandtjänster eller om lektorstjänster inom skolväsendet. Mycket goda kunskaper om engelska, kritiskt tänkande och textanalys även efterlyses i många områden på arbetsmarknaden. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Animation NPF

  Animation NPF vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i att animera film och samtidigt förbereda dig för ett framtida yrkes- och vuxenliv. ...

  Provider NameMolkoms folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Fred, ickevåld, ledarskap- distans

  En kurs i strategiskt fredsarbete med internationell inriktning. I utbildningen ingår fältstudier i ett konfliktområde. ...

  Provider NameHärnösands folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Konst- grund

  Det här är en termin för dig som vill prova på många olika konstnärliga uttryck. Genom studiebesök och handledning från lärarna får du en orientering inom konstfältet. ...

  Provider NameJakobsbergs folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Akademi för Ledarskap och Teologi ALT Stockholm

  Akademi för Ledarskap och Teologi erbjuder en bred teologisk ledarutbildning. ...

  Provider NameKaggeholms folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Teamträningsskolan

  Utbildningen riktar sig till dig som vill ha en kvalitativ utbildning och ledarträning för tjänst i Guds rike. ...

  Provider NameKaggeholms folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Skrivarlinje

  Skrivarlinjen är en utbildning i skönlitterärt skrivande. ...

  Provider NameSundbybergs folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Samhällsentreprenör (distans)

  Ger deltagarna handlingskompetens inom samhällsentreprenörskap, för att starta projekt och verksamheter som skapar mervärde för många människor. Skriva projektplaner, ansökningar och driva processer. ...

  Provider NameGlokala folkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Samhällsentreprenör – fördjupning (distans)

  Skiljer sig samhällsentreprenörskap från annat samhällsengagemang? Vilka värderingar finns i begreppet och hur hänger de ihop med utvecklingen i samhället? Var befinner jag mig i mitt projekt och hur kan det relateras till andra verksamheter? ...

  Provider NameGlokala folkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Filmlinjens projektår

  Filmlinjens projektår ger dig möjlighet att under handledning utvecklas inom dokumentär- och spelfilmsproduktion. ...

  Provider NameGlokala folkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages