• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2054 items
 1. új média grafikai szaktanácsadó

  1. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:* általános design ismeretek,* általános arculati ismeretek,* digitális képfeldolgozási ismeretek,* művészettörténeti ismeretek.2. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* digitális képkészítési ismeretek,* digitális képfeldolgozási ismeretek,* mozgókép készítési és feldolgozási ismeretek,* színtan és design ismeretek,* web-lap tervezési ismeretek,* tipográfiai ismeretek.3. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek   A képzést elvégzőnek* fejlődik médiatervezés, média-design iránti érzéke,* fejlődik számítógépes képfeldolgozáshoz való hozzáállása,* fejlődik az ízlése,* fejlődik a projektszemlélete,* fejlődik a problémamegfogalmazó képessége (üzenet lefordítása képi, arculati megjelenésre),* fejlődik a képek értékelésének képessége. 4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerbenA képzés elsődleges célcsoportját olyan személyek adják, akik vagy már jelenleg is, vagy a jövőben kívánnak egy-egy cég, vállalat arculatával, megjelenésével foglalkozni marketing, kommunikáció vagy PR szempontjából. Más tekintetben azok számára nyújt hasznos ismereteket és gyakorlatot, akik a digitális képfeldolgozás iránt érdeklődnek, lehetőséget nyújtva arra, hogy konkrét projektfeladatokon és példákon keresztül fejlesszék felhasználói képességüket a képfeldolgozás területén használt számítógépes szoftverekben.Így a képzést elsősorban az alábbi munkakörökben lehet alkalmazni: * marketing szakemberek és munkatársai,* vállalatok arc ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. OD- szervezetfejlesztési szaktanácsadó

  a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:- általános üzletviteli tanácsadó kompetenciák,- általános gazdasági, szervezeti és menedzsment kompetenciák,- magatartástudományi alapú szervezetfejlesztő kompetenciák.b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:- menedzsment- és vállalatműködési ismeretek,- szervezeti, csoport és egyéni intra- és interperszonális dinamikák,- különféle pszichológiai iskolák megközelítései és alapvetései,- projektmenedzsment ismeretek,- stratégiai menedzsment.c) A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek   A képzést elvégzőknek- fejlődik tanácsadói látásmódja,- fejlődnek kommunikációs készségeik,- fejlődik probléma érzékenysége,- fejlődik menedzsmentszemlélete.d) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerbenA képzés elsődleges célcsoportját olyan szervezeti tanácsadók, szervezeti vezetők, döntéshozók alkotják, akik napi szinten küzdenek a változásokkal, de nem azok passzív szemlélői, hanem aktív irányítói kívánnak lenni. A képzést elsősorban az alábbi munkakörökben lehet alkalmazni: - szervezetfejlesztő tanácsadó,- szervezetek közép- és felsővezetői. ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. coach- üzleti edző

  a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * általános menedzsment és szervezetfejlesztési kompetenciák, * kommunikációs kompetenciák, * HR rendszerek és eszközök működtetéséhez szükséges kompetenciák, * coaching kompetenciák. b) Elsajátítandó tudáselemek és megszerezhető ismeretek: * menedzsment ismeretek, * munkaerővel összefüggő HR ismeretek, * szervezetek működésével összefüggő ismeretek, * A coaching tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és technikák gyakorlatban történő alkalmazásának részletes ismerete: - a coach marketingjének ismerete, - a coach szerződés megkötéséhez szükséges ismeretek, - coach módszertan, folyamat, eszközök ismerete, - aktív és értő hallgatás, kérdezéstechnika ismerete, - az önismeret és a coaching pszichológiájának ismerete, - a konfliktus, stressz, döntés kérdéskörök részletes ismerete, - az emberek motiválásának ismerete, - az időgazdálkodás és feladat-delegálás ismerete, - az új munkatársak első 90 napos tevékenységéhez szükséges coaching ismerete, - a karriertervezés támogatásának ismerete, - a karizma, személyes márka és imázs kérdéskörök ismerete, - az interkulturális coaching sajátosságainak ismerete, - a nők reintegrációjának coachinggal történő támogatásához szükséges ismeretek, - a munka és magánélet egyensúlyának fontossága, - a csapatépítés és az ehhez szükséges team coaching ismerete, - a shadow és e-coaching technikáinak ismerete, - az érzelmi és szociális intelligencia fejlesztésének és a kreatív írásnak az ismerete, - a coaching gyakorlatának ismerete, - a sz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. stratégiai marketing szaktanácsadó

  A képzésben végzettek a stratégiai marketing fogalmi kereteinek teljes ismeretét kapják.Megismerik a szakma tradicionális tudásanyagát és emellett a gyorsan változó környezethez, feltételrendszerhez igazodó modern megközelítéseket is.A hallgatók hozzájutnak a teljes piacszervezési gyakorlat strukturális ismeretéhez, a marketing tudás- és fogalomrendszerének használata mellett, annak gyakorlati felhasználására is kompetenssé válnak. Alapvető készségükké válik a szakma elhelyezése mind a tudomány, mind a teljes piacszervezési és a hozzá kapcsolódó kommunikációs tevékenység területén.Mivel a képzés kiemelt hangsúlyt fektet a hazai és nemzetközi gyakorlatban sikeresen alkalmazott technikák ismeretére, így mind itthon, mind nemzetközi szinten versenyképes, azonnal alkalmazható tudást sajátít el a képzésben résztvevő, amelynek gyakorlati alkalmazhatósága a személyes tehetségek és elkötelezett szándékokon túl is biztosított. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A stratégiai marketing szaktanácsadó* képessé válik a marketing fogalomrendszerének értelmezésére, használatára,* a marketinget képes a szakmák és a tudomány területén elhelyezni,* a piacszervezés struktúráit megismeri,* betekintést kap a fogyasztói magatartás témáiba, * elsajátítja a marketing szemléletet, képesekké válik a stratégiai gondolkodásra,* a marketingkommunikációs módszereket megismeri, a részletes áttekintés alapján képessé válik kampányt tervezni, lebonyolítani,* kreatív feladatok megoldásaiban biztonságot szerez,* a legújabb marketing techn ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. turizmusmarketing szaktanácsadó

  A képzésben végzettek a turizmusmarketing elméletének és gyakorlatának teljes ismeretét kapják. Hozzájutnak a turizmusmarketing strukturális ismeretéhez, a fogalomrendszer pontos használatához, és annak gyakorlati felhasználására is kompetenssé válnak. Megismerik a szakma tradicionális tudásanyagát és emellett a gyorsan változó környezethez, feltételrendszerhez igazodó modern megközelítéseket is. Egyaránt elsajátítják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott turizmusmarketing technikákat. Mindezzel mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten versenyképes, azonnal alkalmazható tudást sajátítanak el a képzésben résztvevők. a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A turizmusmarketing szaktanácsadó:* képessé válik a turizmus és a marketing fogalomrendszerének értelmezésére, használatára;* a turizmusmarketinget képes a szakmák és a tudomány területén elhelyezni;* megismeri a turizmus területén fellelhető piacszervezés struktúráit;* betekintést kap a fogyasztói magatartás témáiba;* elsajátítja a turizmusmarketing szemléletet, képesekké válik a stratégiai gondolkodásra;* megismeri a turizmusban alkalmazható marketingkommunikációs módszereket, a részletes áttekintés alapján képessé válik kommunikációs tervet készíteni, lebonyolítani;* megismeri a legújabb marketing technikákat, mint a gerillamarketing és az online marketing, kifejezetten a turizmusra fókuszálva. b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:Tudáselemek:* stratégiai gondolkodás a turizmusban és vendéglátásban;* marketing szemléle ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. televíziós újságíró-szerkesztő

  A képzés célja olyan sokoldalúan felkészült, közszolgálati szemléletű televíziós újságírók, szerkesztők, műsorvezetők képzése, akik korábbi tanulmányaikra építő, az újságírói hivatás magas szintű műveléséhez szükséges specializált ismereteket adó elméleti képzésben részesülnek, elsajátítják a televíziózás sajátos igényei szerint szükséges újságírói ismereteket és készségeket, és legfőképpen behatóan megismerkednek a televíziózás különféle területeivel (speciális műsorszerkesztői, műsorvezetői, riporteri, gyártási, operatőri ismeretek).A szakirányú szakképzettséget megszerzett hallgatók ismereteik és készségeik alapján alkalmasak elsősorban televíziós riporteri, műsorvezetői, szerkesztői feladatok ellátására, a televíziós szakma hosszú távú művelésére. Ezen kívül kiegészítő ismereteket szereznek a műsorkészítés technikai-műszaki folyamatairól, ami a fenti munkakörök eredményes és hatékony műveléséhez szükséges alapismeretek megszerzésén túl a további szaktudás megszerzésének alapjául szolgálhat.a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:* televíziós hírműsorok készítésében való önálló munkavégzés riporterként, szerkesztőként, műsorvezetőként, * televíziós magazinműsorokban való önálló munkavégzés szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként, * riportfilmek önálló elkészítése, * anyagok megvágása, * operatőri munkához instrukciók adása. b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:* műsorvezetési képességek, * megfelelő beszédtechnika, * filmforgatás, * forgatókönyvírás, * műsorterv-ké ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. rendészeti kommunikátor és szakújságíró

  a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A bűnmegelőzés és a bűnüldözés, a közbiztonság, a közrendvédelem, a közlekedésrendészet, a határrendészet, az igazgatásrendészet, a katasztrófák elleni védekezés, a büntetés-végrehajtás, a vám- és jövedéki igazgatás, valamint a magánbiztonság elméletének és gyakorlatának, az új kihívások és veszélyek megelőzésének és összehangolt kezelésének elemzésére, interpretációjára, valamint a rendészeti szervek és a magánbiztonsági szféra szakmai munkájának, szolgálati tevékenységének szakszerű és hiteles tudósítására való képesség.b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:Rendészeti kommunikációs és szakújságírói, szakma-specifikus elméleti és gyakorlati felkészültség.      Ismeretek:­ Kommunikációs, jogi és rendészeti alapismeretek;­ Kommunikációs, kriminológiai és kriminalisztikai ismeretek;­ Kommunikációs és rendészeti szakismeretek. c) A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek­ Önálló döntésképesség, kombinatív gondolkodás, kreativitás;­ Helyzetfelismerő, elemző, értelmező és megoldó készség;­ Kommunikációs és empátia-készség, bizalomteremtő képesség;­ Minőségi munkavégzés és kooperatív készség;­ Személyközi kapcsolatteremtő, verbális, nonverbális és elektronikus kommunikációs képesség.d) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben      Konkrét környezet:­ bűncselekmények helyszíne;­ közlekedési balesetek helyszíne;­ tömegdemonstrációs helyszínek;­ természeti, ipari és civilizációs katasztrófák, ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. haditudósító

  A Haditudósító képzés célja, gyakorlati szakemberek olyan szakirányú továbbképzése, amelynek eredményeként képessé válnak a politikai és katonai folyamatok értelmezésére, elemzésére békében, konfliktusok időszakában vagy béketeremtő műveletek során, bárhol a világban haditudósítóként való tevékenységre. Jártasságot szereznek informatikai műveletek, kampányok és a katonai PR munka tervezésében, információvédelmi koncepciók kidolgozásában, a katonai sajtó és a kommunikációs kapcsolatok terén a NATO elvárásainak megfelelően az ágazat közkapcsolati tevékenységének PI, PA és PR munkájának végzésében, irányításában. a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:- A differenciált viszonyok között, a háborús feszültség terekben a helyzet önálló megítélésére, elemzésére, interpretációjára való képesség.- Biztonságpolitikai, hadi- és médiatechnikai, szakma specifikus elméleti és gyakorlati felkészültség.b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:- Biztonsági, katonai, hadijogi.- A hadidtudósításhoz szükséges hadszíntéri, hadi- és médiatechnikai, eljárási szakmai ismeretek.- Társadalomtudományi (szociológiai, politikatudományi, kommunikáció és média elméleti és gyakorlati) ismeretek.c) A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek- Önálló döntésképesség, kombinatív gondolkodás, kreativitás.- Helyzetfelismerő, elemző, értelmező és megoldó készség.- Kommunikációs és empátia készség, bizalomteremtő képesség.- Differenciált körülmények közötti minőségi munkavégzés, kooperatív készség.- Személyközi ka ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Arts & Business menedzser

  a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - általános gazdasági ismeretek - általános művészeti ismeretek - jogi ismeretek - menedzsment ismeretek - marketing ismeretek - kommunikációs és médiaismeretek b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: a) Tudáselemek: - Nemzetközi és magyar kultúrafinanszírozási rendszerek ismerete - Kultúra, mint non profit szolgáltatási ismeretek - Kultúra és a vállalkozási szektor kapcsolatának ismerete - Kulturális projektek, programok menedzselése - stratégiaalkotási, szervezetfejlesztési ismeretek, technikák - tárgyalási, viselkedési technikák b) Ismeretek: Az Arts & Business menedzser rendelkezik - az alapvető művészeti, gazdasági, menedzsment és kommunikációs ismeretekkel. Ismeri - a kultúrpolitika működését, - a kultúra és gazdaság összefüggéseit, - a kulturális szféra és az árutermelés kapcsolatait, - a kulturális szervezetek, a kulturális mecenatúra, kulturális befektetések hatékonyságát meghatározó tényezőket, - mind a kulturális, mind a gazdasági terület a kulturális tevékenységgel kapcsolatos menedzselési feladatait, - a PR, a reklám formáit, a kulturális reklám specialitásait, - a kulturális szféra jogi követelményeit. - a művelődés, a szórakozás és a rekreáció iránti igényeket formáló tényezőket, - a verbális és nem verbális kommunikáció mindennapi életben való megnyilvánulásainak jelentéseit és összefüggéseit, - a humánfejlesztés jelentőségét, feladatait, - a kulturális szféra hatékonyságának fejlesztésében a különböző szektorok speciális funkciói ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. vállalatirányítási rendszer szaktanácsadó

   képzés során elsajátítandó kompetenciák:- általános gazdasági ismeretek,- általános informatikai ismeretek,- menedzsment ismeretek,- vállalatirányítási rendszerek ismeretek. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:Tudáselemek:- stratégiaalkotási, szervezetfejlesztési ismeretek, technikák,- vállalatirányítás rendszerek kiválasztása,- vállalatirányítási rendszerek értékelése. Ismeretek:A vállalatirányítási rendszer szaktanácsadó- rendelkezik a vállalatirányítási rendszerek magas fokú ismeretével, - rendelkezik a vállalatirányítási rendszerek összehasonlításának képességével,- ismeri a gazdálkodó szervezetek működését, folyamatait,- ismeri a gazdálkodó szervezetek stratégiaalkotását,- ismeri az adatkezelési folyamatokat és technikákat,- ismeri a vállalatirányítási rendszerek hatékonyságát meghatározó elemeket. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségekA vállalatirányítási rendszer szaktanácsadó képes- kiválasztani a különféle adottságokkal rendelkező gazdasági szervezetek számára a leghatékonyabb vállalatirányítási rendszert,- a vállalatirányítási rendszereket adaptálni és a gyakorlatban működtetni,- részt venni a vállalatirányítási rendszerek fejlesztésében, védelmében,- stratégiai döntéseket előkészíteni és magas színvonalon végrehajtani. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben Konkrét környezet:- vállalatok,- profitorientált és non profit vállalkozások, szervezetek,- állami, önkormányzati intézmények. Tevékenységrendszer:Tevékenységi körök:- válla ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages