• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 103 items
 1. jószolgálati pártfogó

  A szakirányú továbbképzés célja olyan kompetenciák felépítése, elsajátításának elősegítése, amelyek szükségesek a súlyos traumán keresztülment személyek, népcsoportok életviteli, kapcsolati problémáinak kezeléséhez, problémamegoldó képességük fejlesztéséhez. Ilyen csoportok: menekültek, kínzáson keresztülment menekült túlélők, természeti és/vagy ember által okozott katasztrófák áldozatai és túlélői, bűncselekmények áldozatai és elkövetői. Az elméleti blokk olyan tartalmakból áll, mint emberi jogok, menekült jogok, szociálantropologiai ismeretek, a súlyos trauma, az ember általi bántalmazás, a kínzás, és a rasszizmus (massive trauma/ man made disaster/ tortura/ rassism) meghatározása, történelmi háttere és mai aktualitása a világban és Magyarországon, a trauma transzgenerációs sajátosságai. A gyakorlat magába foglalja a szemináriumokat, a laborokat, a készségfejlesztő tréningeket és a terepgyakorlatokat. A gyakorlat során azon készségek fejlesztése történik, amelyek a hatékony beavatkozást segítik, így a mediáció, a konfliktuskezelés módszerei, illetve a hatékony megelőzési, beavatkozási technikák.   Szakmai kompetenciák: -   segítő szerepek és módszerek a traumát szenvedett emberekkel végzett munkában; -   a környezet-befolyásolási képesség növelésének módszerei; -   mediáció; -   konfliktuskezelés; -   konzultáció; -   multikulturális környezetben végzett segítő tevékenység.   Személyes adottságok, készségek: -   magas szintű empátiás készség; -   individuális és szociális érzékenység; -   stressztűrőképesség; ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. utcai szociális munkás

  A képzés célja: Az egyre fokozódó urbanizáció és az ebből fakadó új kihívások és feszültségek szükségessé teszik, hogy az utcára szoruló, a város vezetése és a városok lakossága segítséget kaphasson megfelelő tudással és szakképzettséggel rendelkező segítőktől. A közigazgatás jogszabályokkal, rendeletekkel, a rendőrség speciális és kényszerítő eszközökkel, a szociális munkások viszont sajátos szaktudásukkal és az emberi tényezők mozgósításával jelennek meg az utcai problémakezelésben. A törvényhozás is felismerte, hogy a városokban nélkülözhetetlen közreműködő a speciálisan képzett szociális szakember. -      Az utcai szociális munkát végző szakember ismerje adottságait, képes legyen kezelni előítéleteit a lehető legszélesebb értelemben lássa át az utca lüktetését, értse az ott történteket, ott zajló folyamatokat. Látnia kell, hogy a hajléktalanokon kívül még a társadalom számos csoportjának tagjai szintén segítségre szorulnak. -      Az utcai szociális munkás szakemberek legyenek elég kreatívak és bátrak ahhoz, hogy felkutassák az estlegesen veszélyben élő, rejtőzködő segítségre szorulót is. -      Legyenek olyan első-segélynyújtási készségek birtokában, hogy veszély esetén a szakszerű segítség megérkezéséig a közvetlen életveszélyt elháríthassák. -      Legyenek olyan egészségügyi ismereteik, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy biztonságosan meg tudják ítélni, az utcán élőknek elengedhetetlenül szükségük van-e egészségügyi vagy más jellegű beavatkozásra, akár akaratukon kívül pl. életveszély elhárítása cél ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. fogyatékosságügyi tanácsadó

  A képzés feltételének meghatározásakor figyelemmel voltunk a képzés sajátos jellegére és arra a tényre, hogy minden szakterületen egyre jelentősebb igény mutatkozik a fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációjára.A képzés alapvetően elméleti jellegű, figyelemmel a képzés céljára és arra az információhiányra, amely jelenleg a fogyatékosság kérdését illetően a magyar társadalomban tapasztalható. Ugyanakkor cél, hogy olyan gyakorlati ismeretekre is szert tehessenek a hallgatók, melyek mindennapi munkájukat segítik. Ennek megfelelően a kurzus alapvetően három nagy ismeretanyagra tagolódik: az általános, felkészítő (alapozó) jellegű és a gyakorlati tárgyakat a "célcsoport-specifikus", alapvetően jogi kérdéseket felölelő képzés követi. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják   - a fogyatékossággal élő emberek tanácsadásához szükséges jogi alapismereteket (alapvető jogi ismeretek, nemzetközi jogi és európai jogi ismeretek),   - a legfontosabb szociológiai és pszichológiai ismereteket (pl.: településszociológia, a fogyatékosság pszichológiája, stb.),   - a fogyatékosság történetének elméleti alapjait,   - a fogyatékos emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának modelljeit és módszereit,   - az alapvető ismereteket a személyiség-lélektan és az önismeret területén,   - a különféle konfliktuskezelési, probléma-megoldási technikákat,   - az egyes tárgyalási és kommunikációs technikákat,   - a pályázatírási alapismereteket.Erősítik empatikus és kapcsolatteremt ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Bachelor of Arts in Applied Social Care

  Bachelor of Arts in Applied Social Care ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Bachelor of Arts (Honours) in Applied Social Care

  Bachelor of Arts (Honours) in Applied Social Care ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. Bachelor of Arts in Professional Social Care (Disability)

  Bachelor of Arts in Professional Social Care (Disability) ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Certificate in Supporting and Working with Families

  Certificate in Supporting and Working with Families ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Certificate in Autism, Wellbeing and Positive Behaviour Supports

  Certificate in Autism, Wellbeing and Positive Behaviour Supports ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Bachelor of Arts (Honours) in Integrative Counselling and Psychotherapy

  Bachelor of Arts (Honours) in Integrative Counselling and Psychotherapy ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Bachelor of Arts in Integrative Counselling and Psychotherapy

  Bachelor of Arts in Integrative Counselling and Psychotherapy ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages