• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 518 items
 1. Putkiasennuksen osaamisala

  Talotekniikan perustutkinnon suorittanut osaa lukea sekä talonrakentamiseen että LVI-järjestelmien rakentamiseen liittyviä piirustuksia. Hän ottaa erityisen tarkkaan huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Ympäristötietoisuus talotekniikka-alalla edellyttää alan toimijoilta uusia tietoja esimerkiksi eri materiaalien ominaisuuksista, mutta ennen kaikkea eri ratkaisujen energiataloudellisuudesta. Perustutkinnossa voi erikoistua putki-, ilmastointi-, lämmityslaite- tai kylmäasennukseen, tekniseen eristämiseen tai rakennuspeltiasennukseen. ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kotekon kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Talonrakennuksen osaamisala

  Those who have completed the Vocational Qualification in Construction may work on house-building or public building sites, in yard construction, soil transport, asphalting, hydraulic engineering and earthwork, interior decoration and excavation. The construction industry comprises building and infrastructure design, building, materials supplies and maintenance of built-up environments. Those who have completed the Vocational Qualification in Construction know how to plan their work with the aid of drawings, calculate materials consumption and working hours and present and assess their own work. They have adequate knowledge of mathematics and physics. They perform their work safely, carefully and economically. Builders who have completed the Study Programme/Competence Area in Construction know how to perform exterior wall and partitioning work and roof-framing work on building construction sites. They know how to use basic tools, correct working methods and materials used on construction sites. They may specialise in carpentry, masonry, log construction, measurements or as all-rounders in construction. Infrastructure Builders who have completed the Study Programme/Competence Area in Infrastructure Construction know how to carry out work on infrastructure construction sites and install public rainwater and sewage systems and water pipelines and fittings. They are able to supervise machine excavation work. They may specialise in hydraulic engineering, processing soil and mineral aggregates, rock works, ground rein ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kotekon kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kiinteistönhoidon osaamisala

  Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittanut tekee erikoistumisensa mukaisesti kiinteistöjen huoltotöitä tai siivoustöitä. Kiinteistöpalveluala käsittää kaiken rakennettuun kiinteistöön liittyvän korjaus-, kunnossapitoja ylläpitopalvelun sekä kiinteistön käyttäjien tarvitsemat erilaiset toimitilapalvelut, muun muassa puhdistus-, aula-, turva-, vahtimestari-, kokous- ja postituspalvelut. ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kotekon kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Talonrakennuksen osaamisala

  Those who have completed the Vocational Qualification in Construction may work on house-building or public building sites, in yard construction, soil transport, asphalting, hydraulic engineering and earthwork, interior decoration and excavation. The construction industry comprises building and infrastructure design, building, materials supplies and maintenance of built-up environments. Those who have completed the Vocational Qualification in Construction know how to plan their work with the aid of drawings, calculate materials consumption and working hours and present and assess their own work. They have adequate knowledge of mathematics and physics. They perform their work safely, carefully and economically. Builders who have completed the Study Programme/Competence Area in Construction know how to perform exterior wall and partitioning work and roof-framing work on building construction sites. They know how to use basic tools, correct working methods and materials used on construction sites. They may specialise in carpentry, masonry, log construction, measurements or as all-rounders in construction. Infrastructure Builders who have completed the Study Programme/Competence Area in Infrastructure Construction know how to carry out work on infrastructure construction sites and install public rainwater and sewage systems and water pipelines and fittings. They are able to supervise machine excavation work. They may specialise in hydraulic engineering, processing soil and mineral aggregates, rock works, ground rein ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Haminan kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Talonrakennuksen osaamisala

  Vid YA:s enhet i Närpes står klassrum, ADB-rum och verkstäder till studerandes förfogande. Klassrummen är utrustade med dator och videokanon samt i vissa fall smartboard, allt för att möjliggöra en så omväxlande inlärningsmiljö som möjligt. Överallt i skolan finns tillgängligt trådlöst nätverk fritt att användas. Branschernas verkstäder är utrustade för att studerande skall kunna tillägna sig de kunskaper och färdigheter som de behöver i sitt kommande yrkesliv. I komptenesområdet för husbyggnad kan du också specialisera dig på timmermansarbeten, murning, betongarbeten, stålbyggande, byggnadsrenovering, byggande med sten, timmerbyggande, mätningsarbeten eller på mångkompetens inom byggnadsbranschen. Då du inleder dina studier vid YA! görs en personlig studieplan upp. Planen bearbetas under studiernas gång. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Närpes

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Putkiasennuksen osaamisala

  Inom grundexamen inom husteknik får du kompetens inom vatten-, rör-, ventilations- och värmerörsmontering.  Då du inleder dina studier vid YA! görs en personlig studieplan upp. Planen bearbetas under studiernas gång. Undervisningen genomförs både i klass och i verkstad, och även på fältet under perioderna med inlärning i arbete. Det är till fördel under studierna och i arbetslivet om du är noggrann och serviceinriktad. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Talonrakennuksen osaamisala

  Husbyggarstuderande vid YA:s enhet i Vasa studerar i autentiska arbetsmiljöer. Som studerande har du tillgång till en modern bygghall som i högsta grad motsvarar elementhusfabriker runt om i landet, och till viss del till och med är modernare vad gäller utrustning och maskiner. Inomhus i bygghallen får du arbeta i en trygg miljö och du utsätts varken för väder och vind, eller andra yttre faror, som t.ex. trafik på byggarbetsplatser. Som studerande har du tillgång till moderna handverktyg samt eldrivna handmaskiner, el-truck (efter avlagd skolning), travers (maskinell lyftanordning), personlyft (skylift) och bandsåg, bords- och byggcirkelsågar, kombinationssågar, fast rikt- samt planhyvel. Inom studierns jobbar vi med praktiska projekt som är kundrelaterade och ibland jobbar du även på projekt tillsammans med diverse entreprenörer från näringslivet. Husbyggarnas projekt ligger under andra och tredje studieåret främst utanför skolbyggnaden och då jobbar du som studerande också med kundrelationerna. Under perioder av inlärning i arbete får du som studerande ytterligare chanser att fördjupa dig i olika företags verksamhet och kan välja mellan olika byggnadsföretag där du kan få erfarenhet inom elementbyggnad, byggvaruhandel, småhusbyggande, betongelementproduktion och -montering, byggnadsrenovering, vattenskadesanering, jordbyggnad, och så vidare. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Putkiasennuksen osaamisala

   Lisätietoja Luksian nettisivuilta   ...

  Provider NameLuksia, Vihti, Ojakkalantie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Putkiasennuksen osaamisala

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta ...

  Provider NameLuksia, Vihti, Ojakkalantie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Talonrakennuksen osaamisala

  Lisätietoja Luksian netti-sivuilta ...

  Provider NameLuksia, Vihti, Ojakkalantie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages