• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 69 items
 1. Hiss- och rulltrappstekniker

  Efter avslutad utbildning kan du arbeta som hisstekniker, rulltrappstekniker, servicetekniker för hissar och rulltrappor. I ditt arbete är du mycket ute på fältet och reparerar och installerar hissar och rulltrappor.Branschen är i stort behov av utbildade hiss- och rulltrappstekniker med modern kompetens som snabbt kan komma in i jobbet. Målsättningen med utbildningen är att 100% ska få jobb.I utbildningen ingår företagsförlagd praktik, LIA. Här fördjupar och utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du skapar kontakter och lär känna branschen.Engelska är det naturliga språket att använda i branschen då många av de stora företagen har engelska som koncernspråk. Därför ingår en del engelskspråkigt material i kurserna.Kurser i utbildningenBranschöversikt, yrkesroller och säkerhet - 10 yhpElkunskap - hissar och rulltrappor - 30 yhpExamensarbete - 10 yhpHydraulik - 10 yhpInstallation och modernisering av hissar och rulltrappor - 40 yhpLIA 1 - Bransch- och yrkesrollsorientering - 15 yhpLIA 2 - Installation, modernisering, reparation och service - 50 yhpLågfartshissar och portar - 5 yhpMekanik och verktygslära - 10 yhpService, kunder, regler, dokumentation - 20 yhp ...

  Provider NameKungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Diagnostekniker Fordon

  Som diagnostekniker är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Du utbildas i aktuella lagar, bestämmelser och branschpraxis där fokus ligger på risker och säkerhet med speciell inriktning på arbete med el- och hybridfordon. Du får kunskap om olika mätverktyg och diagnosutrustning för felsökning av fordon. Viss del av utbildningen bedrivs på engelska, för att du ska kunna utveckla dina kunskaper i språket för att hantera manualer och förstå fackuttryck.Kurser som ingår i programmet:Arbetsmiljö och säkerhet, 10 pDiagnos och mätverktyg, 50 pElintegration och kommunikation, 20 pExamensarbete, 10 pFelanalys olika tekniker, 10 pFordonsel, delsystem och integration, 20 pKommunikation och affärsmannaskap, 10 pLIA 1, 20 pLIA 2, 40 pYrkesengelska, 10 pEfter utbildningen kommer du kunna jobba självständigt som diagnostekniker på en verkstad eller annan fordonsverksamhet.Utbildningen omfattar 200 yh-poäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier.Campus Västra Skaraborg är huvudman och sänder föreläsningarana via telebildutrustning till Alingsås och Vänersborg där det finns grupper med studerande. Lärare finns på plats i Lidköping och undervisar två-tre dagar i veckan. Fysiska träffar kan förekomma i Lidköping. ...

  Provider NameLidköpings kommun Campus Lidköping

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Diagnostekniker Fordon

  Som diagnostekniker är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Du utbildas i aktuella lagar, bestämmelser och branschpraxis där fokus ligger på risker och säkerhet med speciell inriktning på arbete med el- och hybridfordon. Du får kunskap om olika mätverktyg och diagnosutrustning för felsökning av fordon. Viss del av utbildningen bedrivs på engelska, för att du ska kunna utveckla dina kunskaper i språket för att hantera manualer och förstå fackuttryck.Kurser som ingår i programmet:Arbetsmiljö och säkerhet, 10 pDiagnos och mätverktyg, 50 pElintegration och kommunikation, 20 pExamensarbete, 10 pFelanalys olika tekniker, 10 pFordonsel, delsystem och integration, 20 pKommunikation och affärsmannaskap, 10 pLIA 1, 20 pLIA 2, 40 pYrkesengelska, 10 pEfter utbildningen kommer du kunna jobba självständigt som diagnostekniker på en verkstad eller annan fordonsverksamhet.Utbildningen omfattar 200 yh-poäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier.Campus Västra Skaraborg är huvudman och sänder föreläsningarana via telebildutrustning till Alingsås och Vänersborg där det finns grupper med studerande. Lärare finns på plats i Lidköping och undervisar två-tre dagar i veckan. Fysiska träffar kan förekomma i Lidköping. ...

  Provider NameLidköpings kommun Campus Lidköping

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Kyl- och Värmepumptekniker

  Energibranschen med kyl-, värmepumps- och ventilationsteknik är i stadig tillväxt sedan några år tillbaka. Tillväxten beräknas inte avta förrän efter år 2025, vilket gör att efterfrågan på välutbildade tekniker inom dessa områden är stor.Kyl- och Värmepumptekniker är en drygt 1,5-årig eftergymnasial utbildning framtagen av PS Yrkesutbildning i samarbete med ledande arbetsgivare i branschen. Utbildningen vänder sig företrädesvis till de som har teknisk gymnasieutbildning och/eller teknisk arbetslivserfarenhet, men även sökande med annan utbildningsbakgrund är välkomna.Det är en bred teknisk utbildning med ett tydligt fokus på de kunskaper som efterfrågas för kyl- och värmepumptekniker, såsom:- elinstallationer- styr- och reglerteknik- VVS- affärsmannaskap o kundrelationer- kyl- och värmepumpteknik (kylcertifikat)- ventilationsteknik- projektledning o entreprenadjuridikUtbildningen sker i form av föreläsningar, övningar och laborationer varvat med perioder av Lärande i Arbete (LIA) ca 25% av tiden.Efter utbildningen kan de studerande tex få jobb som kyltekniker, värmepumptekniker, ventilationstekniker, servicetekniker, projektledare, serviceledare eller fastighetstekniker. Säljare, inköpare, planerare och lageransvarig är andra yrkesroller som förekommer. Utbildningen ger stor möjlighet att även arbeta med fastighetsteknik mera generellt. ...

  Provider NamePersonal Skills PS AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Kyl- och Värmepumptekniker

  Energibranschen med kyl-, värmepumps- och ventilationsteknik är i stadig tillväxt sedan några år tillbaka. Tillväxten beräknas inte avta förrän efter år 2025, vilket gör att efterfrågan på välutbildade tekniker inom dessa områden är stor.Kyl- och Värmepumptekniker är en drygt 1,5-årig eftergymnasial utbildning framtagen av PS Yrkesutbildning i samarbete med ledande arbetsgivare i branschen. Utbildningen vänder sig företrädesvis till de som har teknisk gymnasieutbildning och/eller teknisk arbetslivserfarenhet, men även sökande med annan bakgrund är välkomna.Det är en bred teknisk utbildning med ett tydligt fokus på de kunskaper som efterfrågas för kyl- och värmepumptekniker, såsom:- elinstallationer- styr- och reglerteknik- affärsmannaskap o kundrelationer- kyl- och värmepumpteknik (kylcertifikat)- ventilationsteknik- projektledning o entreprenadjuridikUtbildningen sker i form av föreläsningar, övningar och laborationer varvat med perioder av Lärande i Arbete (LIA) ca 25% av tiden.Efter utbildningen kan den studerande tex få jobb som kyltekniker, värmepumptekniker, ventilationstekniker, servicetekniker, projektledare, serviceledare eller fastighetstekniker. Säljare, inköparen, lageransvarig och planerare är andra yrkesroller som kan vara aktuella. ...

  Provider NamePersonal Skills PS AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Processtekniker

  Processtekniker ...

  Provider NameÖsthammars kommun, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Tågtekniker

  Det kommer under de närmaste åren att satsas flera miljarder kronor för att förbättra infrastruktur och underhåll gällande järnväg och fordon. Detta innebär både byggnation och förstärkning av järnvägarna samt investeringar i fler tåg vilket i sin tur leder till en ökad efterfrågan på kompetent underhållspersonal med rätt teknisk utbildning. Det väntas många pensionsavgångar inom branschen och mycket statistik pekar mot en ökning av kollektivtrafiken på både kort och lång sikt vilket är både miljömässigt och ekonomiskt för invånarna. Den planerade höghastighetsbanan mellan Malmö - Stockholm med en av stationerna i Hässleholm Därför finns det mycket goda framtidsutsikter till arbete under flera år framöver. Öresundstågen får en ny tågdepå precis utanför Hässleholm. I en modern verkstad med helt ny teknik kommer samtliga 111 Öresundståg att kunna servas. Förberedande markarbeten har redan startat och hela anläggningen står klar under 2019. Det innebär att de studerande som startar utbildningen till Tågtekniker kommer att ha en guldsits när det gäller att bemanna den nya tågdepån. Region Skåne ska uppföra och förvalta depån, som kommer att bli Sveriges mest moderna tågverkstad. Det blir hängande plattformar för att kunna serva taken på tågen, istället för plattformar på pelare som varit det traditionella sättet att bygga på. Helt ny teknik för hjulaxelbyten är också på plats, liksom en unik svarv med elektronisk styrning. Den nya tekniken kommer att förkorta servicetiden avsevärt. Detta gör att tågen kan vara mer ...

  Provider NameHässleholms kommun

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Tågtekniker

  Det kommer under de närmaste åren att satsas flera miljarder kronor för att förbättra infrastruktur och underhåll gällande järnväg och fordon. Detta innebär både byggnation och förstärkning av järnvägarna samt investeringar i fler tåg vilket i sin tur leder till en ökad efterfrågan på kompetent underhållspersonal med rätt teknisk utbildning. Det väntas många pensionsavgångar inom branschen och mycket statistik pekar mot en ökning av kollektivtrafiken på både kort och lång sikt vilket är både miljömässigt och ekonomiskt för invånarna. Den planerade höghastighetsbanan mellan Malmö - Stockholm med en av stationerna i Hässleholm Därför finns det mycket goda framtidsutsikter till arbete under flera år framöver. Öresundstågen får en ny tågdepå precis utanför Hässleholm. I en modern verkstad med helt ny teknik kommer samtliga 111 Öresundståg att kunna servas. Förberedande markarbeten har redan startat och hela anläggningen står klar under 2019. Det innebär att de studerande som startar utbildningen till Tågtekniker kommer att ha en guldsits när det gäller att bemanna den nya tågdepån. Region Skåne ska uppföra och förvalta depån, som kommer att bli Sveriges mest moderna tågverkstad. Det blir hängande plattformar för att kunna serva taken på tågen, istället för plattformar på pelare som varit det traditionella sättet att bygga på. Helt ny teknik för hjulaxelbyten är också på plats, liksom en unik svarv med elektronisk styrning. Den nya tekniken kommer att förkorta servicetiden avsevärt. Detta gör att tågen kan vara mer ...

  Provider NameHässleholms kommun

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Tågtekniker

  Det kommer under de närmaste åren att satsas flera miljarder kronor för att förbättra infrastruktur och underhåll gällande järnväg och fordon. Detta innebär både byggnation och förstärkning av järnvägarna samt investeringar i fler tåg vilket i sin tur leder till en ökad efterfrågan på kompetent underhållspersonal med rätt teknisk utbildning. Det väntas många pensionsavgångar inom branschen och mycket statistik pekar mot en ökning av kollektivtrafiken på både kort och lång sikt vilket är både miljömässigt och ekonomiskt för invånarna. Den planerade höghastighetsbanan mellan Malmö - Stockholm med en av stationerna i Hässleholm Därför finns det mycket goda framtidsutsikter till arbete under flera år framöver. Öresundstågen får en ny tågdepå precis utanför Hässleholm. I en modern verkstad med helt ny teknik kommer samtliga 111 Öresundståg att kunna servas. Förberedande markarbeten har redan startat och hela anläggningen står klar under 2019. Det innebär att de studerande som startar utbildningen till Tågtekniker kommer att ha en guldsits när det gäller att bemanna den nya tågdepån. Region Skåne ska uppföra och förvalta depån, som kommer att bli Sveriges mest moderna tågverkstad. Det blir hängande plattformar för att kunna serva taken på tågen, istället för plattformar på pelare som varit det traditionella sättet att bygga på. Helt ny teknik för hjulaxelbyten är också på plats, liksom en unik svarv med elektronisk styrning. Den nya tekniken kommer att förkorta servicetiden avsevärt. Detta gör att tågen kan vara mer ...

  Provider NameHässleholms kommun

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Svetsspecialist och Svetsinspektör – IWS, IWI-S

  Vidarutveckla och fördjupa dina kunskaper inom svetsning!Utbildningen vänder sig till dig som vill vidarutbilda och fördjupa dina kunskaper inom svetsning. Efter utbildningen erhålls licens som IWS samt kunskaper att klara certifieringen som svetsinspektör IWI-S. I landet finns många företag som söker efter dessa yrkeskompetenser. Under utbildningen får du branschkunskaper i kombination med de kunskaper som krävs för att arbeta som svetsansvarig. Du lär dig svetskonstruktion, svetsmetallurgi – materiallära, avancerade svetsmetoder - svetsutrustning samt projektledning.Du kommer att arbeta med konstruktionsberäkningar, granskning av svetsarbete, beräkningar av svetsdiskontinuiteter samt produktionsekonomi. Skolan har en väl utrustad svetsverkstad samt erfarna svetslärare med behörighet av svetskommissionen att utbilda på Yh-nivå.Kurs Kvalificerade svetsares yrkesroll samt projektledning, 25 YhpLIA 1, 25 Yhp, LIA 2 , 25 Yhp Svetsarbete inom produktion & kvalitetssäkring, 35 YhpSvetsinspektörsrollen IWI-S, 50 YhpSvetskonstruktion, 15 YhpSvetsmetallurgi och materiallära inom svetsning, 25 Yhp Svetsmetoder och svetsutrustning, 25 Yhp Utbildningen leder till en fördjupade kunskaper inom svetsning samt möjlighet att arbeta som exempel svetsansvarig eller svetsinspektör. Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.Studietiden är förlagd till 45 veckor. Start augusti och avslut i juni. Lektioner, egna studier samt LIA (lärande i arbete) ingår. ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages