• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 904 items
 1. Turisme

  Uddannelsen tager udgangspunkt i de krav, som en bæredygtig udvikling i turistindustrien stiller til virksomheder samt stat, regioner og kommuner. Du får også baggrund for at analysere de problemstillinger, som knytter sig til udviklingen af turismehvervet.Du har som færdiguddannet mulighed for at arbejde med udvikling, formidling og rådgivning i turistbranchen, oplevelsesindustrien eller konsulentvirksomheder. Du kan også finde job hos hotelkæder, ferieudlejningsbureauer samt transportselskaber. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Tidlig musik

  Du lærer om barokmusikkens historie og særegenhed ved både at udøve den selv og ved at følge fag i bl.a. barokkens opførelsespraksis og få undervisning i spilleteknikken generalbas.Som færdiguddannet musiker vil du kunne indgå i klassiske ensembler, der spiller barokmusik og andre tidlige stilarter. Du kan også undervise eller arbejde med formidling af musik. ...

  Provider NameDet Kgl. Danske Musikkonservatorium (Musikkons.Kbhvn)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Kemi og bioteknologi

  Du får viden om den industrielle teknologi bag produktionen og lærer at arbejde med kemiske og biologiske processer på industriel skala. Det vil sige i en meget større skala end i et laboratorium. Som færdiguddannet civilingeniør kan du arbejde inden for forskning og undervisning, men der findes også jobmuligheder i fødevare- og medicinalbranchen. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Om indgangen Medieproduktion

  Du kan opnå færdigheder i at tilrettelægge en medieproduktion fra start til slut. Du lærer bl.a. om it og at benytte det tekniske udstyr, der bruges som arbejdsredskab i forbindelse med den enkelte uddannelse.Når du er færdig med en af de syv uddannelser i indgangen, vil det meste af arbejdet foregå i studier eller på grafiske tegnestuer. ...

  Provider NameHerningsholm Erhvervsskole, HG Herning (Herningsholm HG)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Spansk sprog og kultur

  Du vil have mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder og derved skærpe dine individuelle kompetencer. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. finde arbejde inden for undervisning og forskning, projektstyring, oversættelse og tolkning. Du kan også få job i en privat virksomhed, hvor du kan arbejde med kommunikation eller salg og eksport til spansktalende lande. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Internationale gymnasiale uddannelser

  Flere skoler landet over udbyder International Baccalaureate (IB), der er en 2-årig international gymnasial uddannelse, som kan tages i over 100 lande. Her er undervisningsproget engelsk. I København er der desuden mulighed for at tage en 3-årig fransksproget gymnasial uddannelse og en 3-årig tysksproget gymnasial uddannelse. Uddannelserne giver adgang til optagelse på videregående uddannelser i Danmark og i udlandet. ...

  Provider NameBirkerød Gymnasium HF IB & Kostskole (Birkerød Gym.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Anvendt filosofi

  Du lærer at forholde dig kritisk og at benytte filosofiske principper og arbejdsmetoder i samspil med andre faglige perspektiver i forhold til praktiske problemstillinger.Som færdiguddannet kandidat finder du jobmuligheder inden for bl.a. undervisning eller i private virksomheder med opgaver i forhold til personale, kunder mv. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. VVS-energiuddannelsen

  En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne rådgive om fx materialer, pris og kvalitet. Du lærer også, hvordan vi undgår at lede for meget CO2 ud i atmosfæren.Som færdiguddannet VVS'er kan du arbejde i industrien, i byggebranchen, i energiselskaber inden for olie, gas og varme mv. Du kan også vælge at blive selvstændig. ...

  Provider NameAARHUS TECH (AARHUS TECH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Europas religiøse rødder

  Du lærer bl.a. om forskelle og ligheder mellem de tre religioner og om deres indflydelse på særlige aspekter af den europæiske historie. Du beskæftiger dig med religiøse ritualer, myter og emner som ligestilling, askese og religiøse autoriteter. Som færdiguddannet kandidat har du mulighed for at finde beskæftigelse inden for områder, der kræver en særlig specialiseret viden om teologi, kultur og religion. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Musikterapi

  Uddannelsen vægter en integration af dine musikterapeutiske færdigheder. Der er desuden fokus på forskningsbaseret viden om musikterapi med forskellige typer af klienter. Som kandidat i musikterapi vil du have jobmuligheder på bl.a. specialinstitutioner, familiecentre, i psykiatrien, rehabilitering af senhjerneskadede og på demensområdet. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages