• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 135024 items
 1. Konstlinje

  Med bildkonsten som grund och verktyg är konstlinjen en kreativ plats som ger dig utrymme att växa, utvecklas och prova olika uttryck och tekniker. ...

  Provider NameWiks folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master Programme Integrative Health Science

  Master program Integrative Health comprises 60 credits. Work related education (VFU) is included and is 2,5 credits. This program is offered at half speed (50%) for two years (four semesters) in accordance with the overview below. However, the thesis can be conducted at quarter speed (25%) if the student so desires.Obligatory courses 45 creditsPerspectives on health and society, 7.5 credits Knowledge development in the multi-professional work place, 7.5 creditsResearch Design 15 creditsand Thesis, 30 credits In addition there will be optional / elective courses for 15 creditsTheory specialization corresponding to 7,5 credits at basic or advanced level Method specialization corresponding to 7,5 credits at advanced levelOptional courses are offered within the program. Elective courses may be taken either at Kristianstad University or at another establishment. Elective courses are chosen in consultation with the Head of Programme, in order that they may be recognized as part of the degree.The student shall be offered the opportunity to participate in seminars and research activities at Kristianstad University. ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Musikteori – grundkurs på distans

  Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig grundläggande musikteori. Inga förkunskaper krävs. ...

  Provider NameSverigefinska folkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Nursing Programme

  Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för vårdtagarens omvårdnad och vissa medicinska åtgärder, du har även arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med varierande arbetsuppgifter inom många olika verksamhetsområden, både nationellt och internationellt. Du arbetar för att främja den enskilda människans hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Att arbeta som sjuksköterska förutsätter förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat och beprövad erfarenhet i vården. Sjuksköterskeprogrammet ger teoretiska såväl som praktiska kunskaper i omvårdnad, som är huvudområdet i utbildningen. Vidare ingår organisation och ledarskap, samt ämnen som anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi, sjukdomslära, pedagogik och psykologi. Programmet bedrivs på fyra orter; Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Lycksele. Antagning sker höst- och vårtermin i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Lycksele har antagning vart tredje år på höstterminen. Utbildningen i Skellefteå, Örnsköldsvik och Lycksele ges som distansutbildning, och i Umeå ges den som campusutbildning. Utbildningsplanen gäller för alla fyra orter. I distansutbildningen sker obligatoriska sammankomster 2-5 ggr/termin à 2-5 dagar på studieorten. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom avtalsområdet, Västerbottens läns landsting eller Västernorrlands läns landsting. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Skrivarlinje

  Att skriva handlar om att undersöka sig själv och världen. Författaren bedriver, med fantasins hjälp, ett slags forskningsarbete. På Wik får du arbeta med dig själv som insats och språket som verktyg. ...

  Provider NameWiks folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Basic Course in Cognitive Science

  Kognitionsvetenskap är ett kunskaps och forskningsområde där människans varseblivning, tänkande, språk och kommunikation studeras. Kurspaketet behandlar och ger en grundläggande kunskap om kognitionsvetenskap utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kurspaketet består av fyra separata kurser presenterat av fem discipliner, psykologi, lingvistik, fysiologi, datavetenskap och filosofi. Undervisning ges i form av föreläsningar, demonstrationer, laborationer, gruppövningar och seminarier. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Låtskriveri – Skapa din egen hit!- distans

  Kursen vänder sig till vem som helst som är intresserad av att lära sig skriva låtar samt utveckla sin låtskriveri och sitt kompositoriska uttryck. ...

  Provider NameSverigefinska folkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master Programme in Environmental and Water Engineering

  Vill du arbeta med miljöfrågor och ta fram teknik för ett hållbart samhälle? Gillar du att gräva ner dig i komplexa problem? För att minska belastningen på miljön och öka tillgänglighet på vatten av god kvalitet måste ny teknik utvecklas, och till det krävs nya synsätt och lösningar. På civilingenjörsutbildningen i miljö- och vattenteknik får du arbeta med miljöfrågor som till exempel effekter av föroreningsutsläpp, reningsteknik, bevattning och erosionsproblem. Programmet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Utbildningen ger kunskaper inom såväl matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi, geovetenskap (mark, luft och vatten) som deras miljötekniska tillämpningar. I utbildningen ingår även att inhämta och tolka information från naturliga miljöer med olika mätmetoder. Du kan specialisera dig inom områdena uthålliga vatten- och avloppssystem, markmiljö, vattenresurser, luftvård och klimat, miljömanagement samt ekosystemmodellering. Programmet leder till en civilingenjörsexamen. Karriär: Miljö- och vattenteknik är en framtidsmarknad och det finns ett stort utbud på arbetstillfällen efter examen. Våra alumner arbetar på mindre och större företag, privata konsultföretag, kommunala vattenreningsverk och myndigheter. Miljöingenjören arbetar ofta inom ett brett teknikområde där det gäller att väga in såväl ekologiska som ekonomiska effekter för att uppnå en uthållig samhällsutveckling. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Nursing Programme

  Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för vårdtagarens omvårdnad och vissa medicinska åtgärder, du har även arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med varierande arbetsuppgifter inom många olika verksamhetsområden, både nationellt och internationellt. Du arbetar för att främja den enskilda människans hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Att arbeta som sjuksköterska förutsätter förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat och beprövad erfarenhet i vården. Sjuksköterskeprogrammet ger teoretiska såväl som praktiska kunskaper i omvårdnad, som är huvudområdet i utbildningen. Vidare ingår organisation och ledarskap, samt ämnen som anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi, sjukdomslära, pedagogik och psykologi. Programmet bedrivs på fyra orter; Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Lycksele. Antagning sker höst- och vårtermin i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Lycksele har antagning vart tredje år på höstterminen. Utbildningen i Skellefteå, Örnsköldsvik och Lycksele ges som distansutbildning, och i Umeå ges den som campusutbildning. Utbildningsplanen gäller för alla fyra orter. I distansutbildningen sker obligatoriska sammankomster 2-5 ggr/termin à 2-5 dagar på studieorten. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom avtalsområdet, Västerbottens läns landsting eller Västernorrlands läns landsting. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Nursing Programme

  Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för vårdtagarens omvårdnad och vissa medicinska åtgärder, du har även arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med varierande arbetsuppgifter inom många olika verksamhetsområden, både nationellt och internationellt. Du arbetar för att främja den enskilda människans hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Att arbeta som sjuksköterska förutsätter förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat och beprövad erfarenhet i vården. Sjuksköterskeprogrammet ger teoretiska såväl som praktiska kunskaper i omvårdnad, som är huvudområdet i utbildningen. Vidare ingår organisation och ledarskap, samt ämnen som anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi, sjukdomslära, pedagogik och psykologi. Programmet bedrivs på fyra orter; Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Lycksele. Antagning sker höst- och vårtermin i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Lycksele har antagning vart tredje år på höstterminen. Utbildningen i Skellefteå, Örnsköldsvik och Lycksele ges som distansutbildning, och i Umeå ges den som campusutbildning. Utbildningsplanen gäller för alla fyra orter. I distansutbildningen sker obligatoriska sammankomster 2-5 ggr/termin à 2-5 dagar på studieorten. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom avtalsområdet, Västerbottens läns landsting eller Västernorrlands läns landsting. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages