• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 187 items
 1. Bachelor of Technology

  Technologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbt technologo darbą. Baigę Neurotechnologijų bakalauro programą absolventai galės tiesiogiai orientuotis į plačią darbo rinką apimančią tiek neurotechnologijas, informacines technologijas, biotechnologijas bei socialinių krypčių įmonėse (neuromarketingas, neuroekonomika, kt). Šie absolventai galės dirbti įvairiose įmonėse ir organizacijose, kuriančiose produktus bei paslaugas informacijos, elektronikos, biotechnologijos, medicinos, ir kitose neurotechnologijų taikymo srityse. Programos absolventai taip pat galės dirbti programinės įrangos kūrimo, neuromokslų, neuroinformatikos laboratorijose, pramogų bei reabilitacinių įrankių kūrimo įmonėse. Be to, šie specialistai galės dirbti kuriant biogrįžtamojo ryšio, neurofiziologinių signalų registracijos, virtualios ir papildytos realybės ir kt. technologijas, kurios naudoja žmogus-kompiuteris sąsajos principus. ...

  Awarding bodyVytautas Magnus University

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Bachelor's Degree in Agronomy- Specialization in Biotechnology. Department of Biotechnology. Faculty of Food, Biotechnology and Development. Agricultural University of Athens.

  Knowledge: The learner is taught the principles, methods, techniques and systems comprising the background of the various agronomy cognitive subjects and delves into the development, promotion, and application of the fields of knowledge, knowhow and skills related to biotechnological processes, including the design and application of biosystems. Skills: Copes with the requirements of modern biotechnology. Competences: Designs, implement and manages biosystems. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Bachelor's degree in Food Technology. Department of Food Technology. Faculty of Agricultural Τechnology. Technological Educational Institute of Thessaly.

  The learners shall be capable following the completion of their studies a) of having analytical knowledge about the subject of their studies, understand the principles of the subject of Food Technologist, delve into, expand, and increase their acquired knowledge, while understanding the evolutionary dynamics of the field, and b) analyse and adjust the knowledge acquired, in order to implement them in various issues of their scientific field, properly apply the tools and techniques concerning the management of basic issues, resolve composite and/or new problems, and communicate with specialized and unspecialized groups and with the public, with the purpose of conveying information, ideas, problems, and solutions over specific issues, and finally, c) design, manage, and implement research work, take decisions, evaluate them, and undertake the responsibility in modern professional and business environments, which are constantly changing and evolving, while being capable of undertaking, within specific contexts, the responsibility for developing knowledge, skills, and competences of individuals and groups. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Biological laboratory technician (m/f)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Work together with scientists in the planning and execution of experiments according due consideration to the rules of health and safety at wo ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 5. Biologist

  A képzés célja biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, informatikai valamint humán és nyelvi ismereteik birtokában szupra- és infraindividuális biológiai, biotechnológiai, biomonitoring, közegészségügyi, gyógyszer- és környezetipari valamint rokon területeken tervezői, alap- és alkalmazott kutatási, kutatás-fejlesztési, innovációs és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak. Felkészültek a biológia hatókörébe tartozó új problémák és jelenségek kritikai feldolgozására, biológiai és megfelelő gyakorlat megszerzése esetén kémiai technológiai rendszerek biztonságos és környezettudatos működtetésére, továbbképzésben kiegészített ismereteik és szakmai gyakorlatuk alapján szakhatósági felügyelet feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A biológus a) tudása Rendelkezik az élő rendszerek egyed alatti és egyed feletti szintjeihez kapcsolódó magas szintű ismeretekkel és rendszerezni, alkalmazni és szintetizálni tudja azokat. Ismeri azokat a terepi, laboratóriumi és félüzemi gyakorlati eszközöket és módszereket, melyeket a modern biológia alkalmaz. A biológia részterületeinek (sejtbiológia, ökológia, környezet- és természetvédelem, mikrobiológia, immunológia, élettan, etológia, genetika, evolúcióbiológia, biotechnológia, szerkezeti biológia, szintetikus biológia, botanika, zoológia) ismeretköreivel és terminológiájával tisztában van, azokat szakszerűen alkalmazza. Ismeri az összefüggéseket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Biologist

  A képzés célja biológusok képzése, akik rendelkeznek a biológia szakterület ismeretrendszerének és összefüggéseinek átfogó tudásával, ismerik a különböző elméleti megközelítéseket és az ezeket felépítő terminológiákat, az élő szervezeteket, rendszereket és a problémamegoldás speciális módjainak alkalmazását. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A biológus a) tudása - Rendelkezik az élő rendszerek egyed alatti és egyed feletti szintjeihez kapcsolódó alapismeretekkel, és rendszerezni, alkalmazni tudja azokat. - Rendelkezik rendszerszerű alapvető természettudományos ismeretekkel. - Ismeri és használja azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati eszközöket és módszereket, melyekkel a biológia szakterületekhez kapcsolódó vizsgálati, mérési módszereket alapszinten gyakorolni tudja. - A biológia alapvető részterületeinek (rendszertan, szervezettan, sejttan, ökológia, mikrobiológia, élettan, genetika, evolúció, biotechnológia, bioetika, biostatisztika, humánbiológia, biokémia, biofizika, molekuláris biológia) ismeretköreivel, alapfogalmaival és terminológiájával tisztában van. - Ismeri az összefüggéseket a különböző tárgyak keretében elsajátított ismeretkörök között. - Az élő anyag evolúciójának elméleteit és a földtörténeti, tudománytörténeti vonatkozásokat ismeri. - Tisztában van a modern biológiai vizsgálati módszerek alapvető alkalmazási területeivel. b) képességei - Képes a különböző természettudományos szakterületek tudás- és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Biotechnologist

  A képzés célja biotechnológusok képzése, akik elsősorban a regionális és magyarországi, biotechnológiai eljárásokat alkalmazó és fejlesztő vállalatok, kutatóintézetek igényeinek megfelelően képesek a XXI. század színvonalának megfelelő tervezési, kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek elvégzésére, illetve, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően, ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia területén. Felkészültek továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A biotechnológus a) tudása Ismeri a biotechnológia történetét, a hagyományos és új biotechnológia elméletét és gyakorlatát. Ismeri a biotechnológia egyes részterületeinek, így a gyógyszer-biotechnológiának (gyógyszeralapanyagok biotechnológiai módszerekkel történő előállítása), az orvosi biotechnológiának (orvosi diagnosztikai, továbbá terápiás eszközök előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet-biotechnológiának (talajok és vizek kármentesítése biotechnológiai módszerekkel, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiának (bioüzemanyagok előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiának (növényi, állat- ás élelmiszer-biotechnológiai alapismeretek), ezen belül kiemelten az élelmiszer-biotechnológiának (élelmiszer- összetevők és -adalékok előállítása mikrobákkal, starterkultúrák és probiotikumok előállítása és alkalmazása), továbbá a fermentációs technológiának (a fermentorok jellemzői és felh ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Cosmetologist (no legal status)

  A student is qualified to: (general competences) demonstrate knowledge of the theoretical bases of natural sciences and scientific thinking, transfer and apply theoretical knowledge into practice and problem-solving, perform experiments and communicate various mental concepts, interpret acquired knowledge, own learning and innovation in own professional field, demonstrate initiative and autonomy in the performance of specific tasks, communicate with colleagues and professionals from related disciplines and play an active part in group work, undertake individual professional work and research, work in a group and demonstrate the knowledge necessary for the communication and publication of results, demonstrate relevant knowledge for the understanding, introduction, application and evaluation of modern techniques and methods used in the professional and research spheres of cosmetology, and seek and classify new information, use modern computer and information tools and skills that are present in everyday professional work. demonstrate professional ethical responsibility, show responsibility for health from the point of view of the care and maintenance of the body through observance of the principles of the cosmetology profession, demonstrate environmental awareness, (subject-specific competences) consulting on proper selection, safe use and operation of dermocosmetic products, production of compounded dermocosmetic products, analysis and quality control of dermocosmetic products, research work in the field of cos ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Doctor of Biology (DU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Doctor of Biology (LU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages