• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 3840 items
 1. Nutritional Molecular Medicine and Bioinformatics

  Masterprogrammet i nutritionell molekylär medicin och bioinformatik är ett tvåårigt internationellt PBL-baserat (problembaserat lärande) program avsett att ge studenter vetenskaplig kunskap och kompetens för att förstå den komplexa bidirektionella signaleringen mellan mag- tarmkanalen och hjärnan.Programmet fokuserar på genomgripande kunskap om hur kost och nutrition, tarmens mikrobiota, tarmkanalen och hjärnan interagerar med varandra.Du studerar också 1) hur detta relaterar till avvikande funktioner i tarm och hjärna, 2) hur detta relaterar till klinisk praxis och 3) hur detta kan studeras med stöd av modern klinisk och experimentell forskning.Inom programmet studeras också 1) hur cellulära processer förhåller sig till specifika organfunktioner, 2) hur (pato)fysiologin hos mag-hjärn interaktioner påverkas av nutritionella, mikrobiologiska, gastroenterologiska och neurobiologiska aspekter (ur ett humant och kliniskt perspektiv), samt 3) hur bioinformatik utgör ett viktigt verktyg för att kunna skapa förståelse för dessa processer.Programmet är länkat till den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI), vilket ger tillgång till internationellt framstående forskare samt humana kliniska in vivo och in vitro forskningslaboratorier, både vid universitetet och vid universitetssjukhuset. Genom NGBI erbjuds samtidigt en länk till utvalda industriella partners.Utöver teoretisk och praktisk kunskap inom molekylär medicin, mikrobiologi, fysiologi och funktionell bioinformat ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Biomedical Laboratory Science Programme

  Är du intresserad av att utreda sjukdomars orsaker, utföra provtagningar och laborativa analyser? Som legitimerad biomedicinsk analytiker har du en central och ansvarsfull roll inom hälso- och sjukvården. Dina noggranna analyser leder till fastställande av diagnos och behandling av patienten. Du kan även arbeta inom djursjukvård och läkemedelsbranschen. ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master's Programme in Biomedicine

  Are you interested in scientific research? Do you want to learn more about diseases and understand why some people get sick and others don't? In that case we recommend that you join the Master in Biomedicine program at Umeå University. The Master's program in Biomedicine will give you excellent knowledge and skills to use advanced scientific methods and will prepare you for PhD studies or the basis for job in pharmaceutical companies, with authorities or in the health care system. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master Programme in Medical Nuclide Techniques

  Medical applications using radionuclides are of increasing importance. Tomographic imaging techniques such as PET (positron emission tomography) and SPECT (single photon emission computed tomography) are important components of molecular imaging and the development and use of radionuclides for tumour therapy require special education. This Master’s in Medical Nuclide Techniques meets the increasing demand for specialist knowledge in nuclide techniques. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Medicine Programme

  Förebygga, lindra och läka - kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar och även kunna se och möta människan bakom symtomen. Det kräver en bred medicinsk kunskap, ett vetenskapligt tänkande, ett humanistiskt förhållningssätt, färdigheter i patientkommunikation och personlig mognad. På Läkarprogrammet i Uppsala får du grunden till både läkaryrket och medicinsk forskning. Du lär dig hur sjukdomar diagnosticeras, behandling av olika sjukdomar och tillstånd och hur du förhåller dig till patienter och andra du möter inom vården. Redan från första terminen får du möjligheten till patientkontakt och lära dig undersökningsmetoder samtidigt som etiska och vetenskapliga frågeställningar belyses. Efter programmet ska du vara rustad för att klara arbetet under allmäntjänstgöring (AT). AT-tjänstgöringen är en vidareutbildning på minst 18 månader under anställning som efter godkänd examination ger legitimation som läkare. Efter AT:n kan du välja att göra en specialiseringstjänstgöring (ST) vilket tar minst fem år. Programmet leder till en läkarexamen. Efter examen gör du minst 18 månader allmäntjänstgöring innan du kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Karriär: Som läkare kan du arbeta på sjukhus, vårdcentraler eller privata mottagningar. Du kan ägna dig åt forskning och undervisning på universitetssjukhus eller arbeta på läkemedelsföretag. En stor del av dagens yrkesverksamma läkare förväntas att gå i pension vilket medför att behovet av kunniga läkare blir stort. Ort: UppsalaSta ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Biomedicine Programme

  Är du nyfiken och vill veta mer om hur din kropp fungerar? Vill du arbeta för att göra människors liv bättre och lära dig hur sjukdomar uppkommer och botas? Då är Biomedicinprogrammet i Uppsala något för dig. Biomedicinprogrammet ger dig en bred medicinsk utbildning och en bra grund för bland annat forskning vid universitet eller läkemedelsindustrin. Utbildningen håller hög internationell standard och det finns möjlighet att studera vidare utomlands. Programmets huvudtema är människans biologi och du kommer att studera den friska människans byggnad och funktion via anatomi, fysiologi och farmakologi. För att förstå kroppen på cell- och molekylnivå kommer du bland annat att läsa biokemi och cellbiologi. Vidare kommer du att erhålla en grundläggande förståelse för människans sjukdomar. Utbildningen avslutas med ett individuellt examensarbete som du kan välja att göra på universitetet eller på ett företag. Programmet leder till en medicine kandidatexamenmed biomedicin som huvudområde. Karriär: Efter examen kan du välja att direkt gå ut i arbetslivet till ett biomedicinskt inriktat företag eller att fortsätta fördjupa dig genom att läsa något av Uppsala universitets masterprogram. Flertalet masterprogram inom medicinska fakulteten är internationella och har stark forskningsanknytning, vilket öppnar för fortsatta doktorandstudier. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme in Drug Management

  Vill du bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning? På masterprogrammet i läkemedelsanvändning får du en fördjupad kunskap om läkemedlens funktion, användning och säkerhet. Efter programmet kan du arbeta med läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering. Programmet passar bland annat dig med receptarieexamen som vill fördjupa dig ytterligare på avancerad nivå. De kunskaper du får med dig från utbildningen kommer väl till nytta för att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort. Kunskaperna behövs inom många områden såsom apoteksväsendet, läkemedelsindustrin, vårdsektorn, myndigheter eller i forskningsverksamhet. Programmet inleds med en obligatorisk introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng (hp). Därpå följer under de tre första terminerna ytterligare teoretisk fördjupning med valbara kurser som till exempel Akuta förgiftningar och klinisk toxikologi, Global farmaci, Klinikorienterad farmaci, Läkemedelsmissbruk och beroendelära samt Utvärdering av läkemedelsanvändning. Under fjärde terminen görs ett fördjupningsarbete om 30 hp. Undervisningen omfattas av föreläsningar, laborationer, seminarier och gruppövningar. Vissa kurser har inslag av eller ges helt med problembaserat lärande (PBL). Kurserna ges generellt på heltid och dagtid. Vissa av de valbara kurserna ges på deltid och/eller distans. Det finns även några nätbaserade kurser. Programmet leder till en farmacie masterexamen. Möjlighet finns till etappav ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master Programme in Biology- NABiS- Nordic Master in Biodiversity and Systematics

  The Master Programme in Biology is a first-class programme where you create your own profile. The broad range of courses in biology and biotechnology makes it possible for you to improve your personal competitiveness in the job market by obtaining the required theoretical subject depth together with practical skills in, for example, communication. The Master Programme in Biology offers many alternative course combinations, and there are a number of specialisations preparing you for research or professions outside the academy. You can also choose to take courses outside your own specialisation. The specialisations are: Cell and Molecular Biology Ecology and Conservation Environmental Toxicology Erasmus Mundus Master Programme in Evolution Biology (MEME) Evolutionary Biology Genetic and Molecular Plant Science Immunology and Microbiology Limnology - Ecology and Environment of Inland Waters NABiS - Nordic Master in Biodiversity and Systematics The Master Programme in Biology has a strong international character, and all courses are held in English. The programme leads to a Master of Science (120 credits) with Biology as the main field of study. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in Biology- Limnology- Ecology and Environment of Inland Waters

  The Master Programme in Biology is a first-class programme where you create your own profile. The broad range of courses in biology and biotechnology makes it possible for you to improve your personal competitiveness in the job market by obtaining the required theoretical subject depth together with practical skills in, for example, communication. The Master Programme in Biology offers many alternative course combinations, and there are a number of specialisations preparing you for research or professions outside the academy. You can also choose to take courses outside your own specialisation. The specialisations are: Cell and Molecular Biology Ecology and Conservation Environmental Toxicology Erasmus Mundus Master Programme in Evolution Biology (MEME) Evolutionary Biology Genetic and Molecular Plant Science Immunology and Microbiology Limnology - Ecology and Environment of Inland Waters NABiS - Nordic Master in Biodiversity and Systematics The Master Programme in Biology has a strong international character, and all courses are held in English. The programme leads to a Master of Science (120 credits) with Biology as the main field of study. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master Programme in Chemistry- Chemical Biology

  The Master Programme in Chemistry at Uppsala University has strong links to world-leading research conducted at the university. As a student, you will have the opportunity for in-depth studies of the specific area of chemistry in which you are most interested. Some of the specialisations include, for example, the track in Chemistry for Renewable Energy and Bio- and Nanomaterials, which are unique specialisations for Uppsala University. Uppsala University is a highly ranked university, and two of our eight Nobel laureates have been chemists. The chemistry education at Uppsala University was also ranked excellent in the latest ranking by the Centre for Higher Education Development, and was ranked top 100 by the QS World University Rankings. The programme offers a choice between nine study tracks, all of which are based on strong areas of research at Uppsala University, providing you with cutting-edge expertise through in-depth studies in the particular area of your choice. Also, you may choose within the framework of your degree, to combine chemistry with subjects such as entrepreneurship or project management. The specialisations are: - Analytical Chemistry- Biochemistry- Bio- and Nano Materials- Chemical Biology- Chemistry for Renewable Energy- EACH - Excellence in Analytical Chemistry- Organic Chemistry- Physical Chemistry- Theoretical Chemistry The individual training of experimental, conceptual and communication skills will make you attractive in your future career, either in academia or the private sector. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages