• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 44 items
 1. Doctorate in "Marine Sciences". Department of Marine Sciences. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  They have an integrated perception of the function of the Ocean and the Coastal Zone, both as ecosystems and as climatic factors. - They have extensive specialized knowledge on the field of Marine Sciences, which includes the most modern scientific developments, comprising the basis for original thinking and research activity. - They show critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices for a specific field of Marine Sciences, along with its interconnection with other cognitive domains. - They are capable of formulating research hypothesis of particular scientific interest in their cognitive domain, design methods for checking the hypotheses (through laboratory experiments or field observations), deductively consider the correctness of hypotheses and apply a critical analysis in relation to the existing scientific knowledge.- They easily operate scientific instruments and methodologies from their field of specialization, both in the laboratory and in the field. - They analyse the scientific outcomes using statistical and calculative tools. - They operate and programme computers in order to solve scientific problems. - They apply with originality any specialized knowledge obtained through their doctorate to research, to analysis and to the development of innovative solutions for complex, interdisciplinary or pioneering issues. - They are capable of evaluating and developing modern scientific research and studies relevant to Marine Sciences. - They transmit knowledge to specialised ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Doctorate in "Geography". Department of Geography. Faculty of Social Sciences. University of the Aegean.

  Upon acquiring the Doctorate, the holder acquires the necessary scientific and technological knowledge, competences, and skills for basic and applied research in Geography. The doctors of the Department are capable of contributing to the advancement of scientific knowledge and research in Geography, either through the creation of new knowledge, or through the exercise of autonomous critical thinking, or, finally, through the combination of the above, and actively participate in the international scientific community. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Bachelor's Degree in Forestry and Management of Natural Environment of Technological Education. Department of Forestry and Management of Natural Environment. Technological Educational Institute of Thessaly.

  Following the completion of their studies, the learners (a) will have acquired and assimilated the theoretical and practical information related to the operation of the natural ecosystems and shall be capable of analytically explaining the principles concerning the Management of Forests and of the Natural Environment (KNOWLEDGE), (b) shall be able to analyse, estimate and delve into, expand and increase such knowledge and be aware of the evolutionary dynamic of the cognitive fields of Forestry (SKILLS), c) shall be able to design, organize, and apply the knowledge and skills acquired on practical issues concerning the implementation of the principles of Forestry and Management of the Natural Environment, both in the Private and in the Public Sector (COMPETENCES). The learner, following the completion of the educational procedure shall be aware of, understand, and shall be capable of implementing techniques for the construction of forestry technical projects, make use of Information Technology and Geographical Information Systems, apply the principles of ecology, management, and protection of the natural environment, and organize the production, management and utilization of forest resources. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Bachelor Degree in Forestry and Natural Environment Management. Department of Forestry and Natural Environment Management. Faculty of Agriculture, Food and Nutrition Technology. Technological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace.

  Upon completion of their studies, graduates of the Department of Forestry and Natural Environment Management acquire the necessary scientific and technological knowledge, abilities and skills to operate as Foresters and Natural Environment Managers, particularly in the following areas: preparation of or participation in the elaboration of any kind of forestry and environmental studies related to management, opening and protection of terrestrial natural ecosystems (forests, woodlands, bare and grazing land, etc.), as well as management and protection of the natural environment (management studies of habitats, nature reserves, specific environmental studies, etc.).Management, protection, organization and functioning of forest ecosystems, protected areas, urban, suburban green, forest nurseries, reforestation programs, basins, shelters, game farms and controlled hunting areas, mountain pastures, ecotourism installations and facilities etc.Planning, design, construction, maintenance and operation of any technical infrastructure in the forestry area. Design and execution of Forest Techniques projects.Study of Hydrology and Geomorphology of mountain areas. Study of Hydrological and Hydraulic parameters of mountain natural open ducts.Study of torrential phenomena and management of river basins and deposit cones. Study, design and construction of mountain torrent and hydro-technical works. Snow and Snow Accommodation Management.Development and implementation of methods for improving wood growth and production, harvesti ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Master's Degree in "Management of Water Resources in the Mediterranean". Department of Forestry and Natural Environment Management. Faculty of Agriculture, Food and Nutrition Technology. Technological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace.

  The aim of this MSc (Master's Program) is the management and policies of Water Resources in the Mediterranean under conditions of water scarcity. The main aim of the Master Program is to provide education and knowledge on subjects such as: Conservation of Water Resources, Quality Control of Water, Water Policy and Legislation, Sustainable Power Features of urban and semi-urban areas in conditions of water scarcity, etc. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Nature Conservation Engineer

  A képzés célja természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek hazai és nemzetközi szinten a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti tudásuk alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és előírásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A természetvédelmi mérnök a) tudása Ismeri és érti a természetvédelem területén lejátszódó folyamatokat, a köztük lévő összefüggéseket, és azokat alkotó módon tudja alkalmazni. Részletesen ismeri és alkalmazza a természetvédelmi gyakorlatban használt eszközöket, módszereket illetve tisztában van ezek jogi szabályozásával. Részletesen ismeri - hazai és nemzetközi viszonylatban - a természetvédelem tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait. Ismeri a csoport- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői és konfliktuskezelési ismeretekkel. Ismeri a természetvédelem sajátos kutatási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit és eszközeit. Ismeri, érti szakterülete speciális szókincsét, magyar és idegen nyelven egyaránt. Rendelkezik a természetvédelem speciális etikai szabályainak és vonatkozó normarendszerének széleskörű ismeretével. b) képességei Képes természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok elkészítésére. Képes környezeti n ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. természetmegőrzési szakmérnök

  A képzés célja ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek képzése, akik a természetmegőrzés általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel rendelkeznek. A természeti értékekkel és megújítható természeti erőforrásokkal az adott helyen tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezettel (pl. erdészet, mezőgazdálkodás, halászat, gyepgazdálkodás, vidék- és településfejlesztés) fenntartott munkakapcsolat során érvényesíteni tudják a természetmegőrzési elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi nevelésre, az ökológiai alapokon nyugvó turizmus szervezésére.   Általános és szakmai kompetenciák:                                                             A munkaerőpiacon versenyképes ismeretek és készségek az alábbi területek munkaköreinek ellátására teszi képessé a szakon végezett szakembert: §  A természetmegőrzéssel kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátása §  A természetvédelem, valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) működése §  Saját vállalkozásban végzett természetmegőrzési, valamint vadkereskedelmi és turisztikai tevékenységek §  Természetvédelmi és természetmegőrzési szaktanácsadás §  A természetvédelem és a vadgazdálkodás-vadászat törvényi előírásoknak megfelelő tervezése, végzése, irányítása §  Állat- és növénykertek és más bemutató intézmények működtetése   §  Természetvédelmi képzést alap-, közép- és felsőfokon végző oktatási intézmények ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. terület- és környezetfejlesztési szaktanácsadó

  A képzés olyan továbbképzett és speciális tudással rendelkező szakemberek kibocsátását célozza, akik az általános felsőfokú tudásuk és a  munkájuk során felhalmozott ismereteik mellé a terület- és környezetfejlesztési szakma általános elméleti-módszertani hátterét, gyakorlatát, technikáit megismerve a terület- és környezetfejlesztés alkotó, innovatív közreműködői lehetnek, képesek lesznek az önálló tervezésre, irányításra, szervezésre és a fejlesztési programok, akciók lebonyolítására.a) Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Megismerik és képessé válnak ­ önállóan alkalmazni a terület- és környezetfejlesztés elméleti alapjait, módszertanát, ­ az Európai Unió keretében kialakult egységes fejlesztési politika kereteit, követelményeit és lehetőségeit, ­ az irányítás, a tervezés, a szervezés és a gazdálkodás-finanszírozás korszerű gyakorlatát,­ a terület- és környezetfejlesztés gyakorlatában a problémák felismerésére, értékelésére és a megoldás útjainak meghatározására.b) Személyes adottságok, készségek:Rendelkeznek a szakképzettségük gyakorlásához szükséges- kreativitással,- elemző és szintetizáló képességgel,- önálló probléma felismerő és megoldó képességgel,- a konfliktuskezelés és az érdekek közösítésének képességével,- önálló elemző, értékelő és tervező képességgel,- a csoportmunkában való irányítási vagy konstruktív közreműködési képességgel,- a nemzetközi, kormányzati, közigazgatási, fejlesztési, a magánszférába tartozó szervezetek, a non-profit intézmények és a civil szerveződések ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. terület- és környezetfejlesztési szakközgazdász

      A képzés olyan továbbképzett és speciális tudással rendelkező közgazdász szakemberek kibocsátását célozza, akik általános közgazdasági tudásuk és munkájuk során felhalmozott ismereteik mellé a szakma általános elméleti-módszertani hátterét, gyakorlatát, technikáit megismerve a terület- és környezetfejlesztés alkotó, innovatív közreműködői lehetnek, képesek lesznek az önálló tervezésre, irányításra, szervezésre és a fejlesztési programok, akciók lebonyolítására.   a) Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Megismerik és képessé válnak:   önállóan alkalmazni a terület- és környezetfejlesztés elméleti alapjait, módszertanát, az Európai Unió keretében kialakult egységes fejlesztési politika kereteit, követelményeit és lehetőségeit, az irányítás, a tervezés, a szervezés és a gazdálkodás-finanszírozás korszerű gyakorlatát, a terület- és környezetfejlesztés gyakorlatában a problémák felismerésére, értékelésére és a megoldás útjainak meghatározására.   b) Személyes adottságok, készségek: Rendelkeznek a szakképzettségük gyakorlásához szükséges   kreativitással, elemző és szintetizáló képességgel, önálló probléma felismerő és megoldó képességgel, a konfliktuskezelés és az érdekek közösítésének képességével, önálló elemző, értékelő és tervező képességgel, a csoportmunkában való irányítási vagy konstruktív közreműködési képességgel, a nemzetközi, kormányzati, közigazgatási, fejlesztési, a magánszférába tartozó szervezetek, a non-profit intézmények és a civil szerveződé ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. ökológiai menedzser

  A képzés célja olyan környezettudatos magatartással rendelkező szakemberek képzése, akik szakmájukban képesek a tanult ismereteket alkalmazni, amely ezáltal beépül a  mindennapok gyakorlatába, hozzájárulva ezzel a fenntartható fejlődéshez. Emellett az üzleti életben is megállják a helyüket köszönhetően piaci (közgazdasági, marketing, menedzsment, minőségirányítási, jogi) ismereteiknek, és képesek bevinni a modern gazdálkodásba a környezeti feltételeket, a mindennapi életbe a környezettudatos magatartást. A képzés tehát igyekszik hozzájárulni az állampolgárok és vállalkozások környezeti tudatának, ökológiai fenntarthatóság iránti elkötelezettségének növekedéséhez. Különösen fontosnak tekinthető e cél manapság azért is, mert a fenntartható fejlődés mind az ENSZ, mind pedig az Európai Unió legfontosabb céljai közt található. a) Főbb tanulmányi területek, ismeretek: * környezet és természet,* kultúra, társadalom,* környezet, gazdaság,* környezet,* fenntartható fejlődés,* minőségirányítás,* környezetvédelmi és jogi igazgatás. b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: * A helyi környezetvédelmi célok megvalósításához való kapcsolódásra* A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés elveinek alkalmazására a szakterületükön* A környezettudatos magatartás érdekében a helyi közvélemény, közélet befolyásolására* A környezeti menedzsment működtetésére* A minőség és környezetvédelem összehangolására, a környezetvédelmi jog hétköznapi alkalmazására c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok é ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages