• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. Ruokapalvelun osaamisala

  Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut on kielitaitoinen sekä myynti- ja asiakaspalveluhenkinen. Hän suunnittelee, toteuttaa, valmistaa ja myy tuotteita ja -palveluja. Hän toimii työpaikan ja toimintaympäristön liikeidean sekä suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin mukaisesti. Hän hallitsee omavalvonnan ja alkoholin anniskelumääräykset ja toimii kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoistunut osaaminen asiakaspalvelun, hotellipalvelun tai kokin työtehtävissä. ...

  Provider NameAhlmanin ammatti- ja aikuisopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tradenomi (AMK), Liiketalous ja logistiikka, monimuotototeutus

  Ensimmäisenä opiskeluvuonna saat hyvän pohjan liiketalouden eri osa-alueista ja valmiudet rakentaa oman osaamispolkusi. Syvennät osaamistasi valitsemalla markkinoinnin, taloushallinnon, johtamisen, logistiikan, yrittäjyyden, digiliiketoiminnan ja kansainvälisen yritystoiminnan opintoja. Voit suorittaa myös monialaisia palvelumuotoilun, kiertotalouden ja yrittäjyyden opintoja. Opinnoissa korostuvat yritysten kanssa tehtävät projektit, monialaiset oppimisympäristöt ja verkko-opinnot.     Henkilökohtainen opettajatuutorisi tukee ja auttaa sinua valinnoissasi opintojen aikana. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös päiväopetuksen tarjonnasta ja virtuaaliopinnoista. ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus

  Ensimmäisenä opiskeluvuonna saat hyvän pohjan liiketalouden eri osa-alueista ja valmiudet rakentaa oman osaamispolkusi. Syvennät osaamistasi valitsemalla markkinoinnin, taloushallinnon, johtamisen, logistiikan, yrittäjyyden, digiliiketoiminnan ja kansainvälisen yritystoiminnan opintoja. Voit suorittaa myös monialaisia palvelumuotoilun, kiertotalouden ja yrittäjyyden opintoja. Opinnoissa korostuvat yritysten kanssa tehtävät projektit, monialaiset oppimisympäristöt ja verkko-opinnot. Henkilökohtainen opettajatuutorisi tukee ja auttaa sinua valinnoissasi opintojen aikana. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös iltaopetuksen tarjonnasta ja virtuaaliopinnoista. ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tradenomi (AMK), palveluliiketoiminta

  Opintojesi aikana kohtaat ja palvelet asiakkaita, kehität palveluita luovasti kokeillen ja saat valmiudet edetä palveluliiketoiminnan tehtävissä. Valmistut ainutlaatuiseksi ammattilaiseksi, jolle ongelmien ratkaiseminen, haasteisiin vastaaminen ja työelämän uudistaminen ovat innostavaa arkea. Palveluliiketoiminnan tradenomin perusopinnot antavat sinulle kattavan kuvan liiketoimintaosaamisesta, palveluista ja palvelutyöstä käytännössä. Ammatilliset opinnot laajentavat osaamistasi asiakkaan palvelukokemuksista, lisäarvon luomisesta ja palveluyrityksistä, mutta myös erilaisista palveluverkostoista. ”Heittäytymällä mukaan olen saanut tästä kivoja kokemuksia ja oppinut paljon enemmän niin ittestäni ku palveluista ja liiketoiminnasta! Pallina saan niin paljon irti kuin ite olen halukas oppimaan ja antamaan!”– Vilho, 26 Lue lisää: www.lamk.fi/palvelualalle. Toiminnasta pitävä hakija, tämä on Sinulle! ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus

  Tietojenkäsittelyn koulutuksen sisältö rakennetaan yhteistyössä yritysten kanssa ja tulevaisuuden osaamistarpeita peilaten. Koulutus antaa sinulle erinomaiset valmiudet työskennellä monipuolisissa digitaalisuuteen liittyvissä työtehtävissä. Heti ensimmäisenä opiskeluvuonna saat hyvän pohjan digitaalisen liiketoiminnan eri osa-alueista ja valmiudet rakentaa oman opintopolkusi. Polkusi voi sisältää liiketalouden, matkailun, tekniikan, muotoilun sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja sekä lukuisia monialaisia opintoja kuten palvelumuotoilun, kiertotalouden ja yrittäjyyden opintoja. Kartuttamasi ICT-projekti- ja kielitaito-osaamisen voit osoittaa keräämällä osaamismerkkejä. Voit suorittaa opintoja erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten perinteisesti luokassa, verkossa, yrityksissä ja projekteissa, mutta myös erilaisissa tapahtumissa, kampusradiolla, opiskelijoiden perustamassa mediatoimistossa sekä useissa muissa opiskelijaosuuskunnissa, joissa opitaan ammattimaisissa työtehtävissä. Opintojen loppuvaiheessa pääset harjoittelemaan alasi työtehtäviä itseäsi kiinnostavassa työpaikassa. Opettajatuutorisi tukee ja auttaa sinua valinnoissasi opintojen aikana. ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminta ja uudistava johtaminen

  Koulutuksen syventävät opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN 15 OP•    Tulevaisuudet ja strategiat             5 op•    Digitaalisuus ja asiakkuudet           5 op•    Cross-Cultural Management           5 op             UUDISTAVA JOHTAMINEN 15 OP•    Uudistuva ja uudistava johtaminen    5 op•    Prosessien johtaminen                     5 op•    Innovaatiojohtaminen                      5 op Opintojaksoihin liittyvät oppimistehtävät linkitetään mahdollisuuksien mukaan opiskelijan oman työorganisaation kehittämiseen. Vapaasti valittavat täydentävät opinnot opiskelija voi valita LAMK:n ylempien AMK-koulutusten yhteisestä opintojaksotarjonnasta ja/tai muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjonnasta. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijan aiemmat maisteritason opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Bachelor's Degree Programme, Business Information Technology

  The contents of the Degree Programme in Business Information Technology are designed in cooperation with businesses and with an eye on future competence needs. The programme prepares students for a range of roles involving digital technologies. In the first year, you will develop a good foundation in various aspects of digital business and learn to create your personal learning path. You will be able to choose from business, tourism, technology, design, and social and health care studies as well as a range of multidisciplinary modules in service design, circular economy and entrepreneurship. You will build a competence portfolio that demonstrates your ICT project and language skills. As you proceed further in your studies, you will have access to various learning environments, including traditional classroom-based learning, online learning, business organisations and projects as well as events, the campus radio, the students' media agency and others. All these provide opportunities to learn by doing real-world tasks. Towards the end of the programme, you will gain practical experience by working in the organisation of your choice. You will be supported and assisted by a tutor teacher throughout your studies. ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Bachelor's Degree Programme, International Business

  The Bachelor's Degree Programme in International Business includes basic studies which are common core modules taken primarily in the first year. These modules cover the basics of marketing, economics, HR management, accounting, logistics and entrepreneurship. In addition, the basic studies include language studies and other modules to help you develop international communication skills and cultural competencies. The basic studies will give you a sound knowledge and skills base in business administration. ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Lukio

  Heinolan lukio on vahva ja perinteinen yleislukio, joka antaa laajan yleissivistyksen ja valmentaa jatko-opintoihin. Päämäärämme on aktiivinen ja oikeudentuntoinen kansalainen, joka huolehtii itsensä ohella myös toisista ihmisistä ja yhteisen ympäristömme hyvinvoinnista. Heinolan lukio on sopivan suuri, jotta kurssitarjonta voidaan pitää laajana. Valtakunnallisten lukiokurssien lisäksi valittavana on monipuolisia koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja. Lukiomme on sopivan pieni, jotta opiskelijat on helppo huomioida yksilöllisesti tavoitteineen ja elämäntilanteineen. Yksilöllinen tuki kasvattaa nuoren omaa vastuuntuntoa koulumme moton mukaan ”Alis iam volat propriis”, ”Hän lentää jo omin siivin”. Lukion opetusta kehitetään vastaamaan uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Kehittämisen työvälineenä käytetään NPDL(New pedagogies for deep learning) -ohjelmaa.   ...

  Provider NameHeinolan lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Master's Degree Programme, International Business Development

  The Degree in International Business Development is intended for people who wish to develop their professional knowledge, skills, and competences of leadership, strategic management, innovation and process and project management in an international business context. The profile of the applicant is a person that has been working for at least three years in a related field, has been working full time and would like to develop his/her professional skills in international business. Both Finnish people that would like to study in English and people that have moved to Finland are encouraged to apply. People that are currently in career transition could invest in their future skill-set to reenter the employment sector. ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages