• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 912 items
 1. Avoimen väylä, Sairaanhoitaja (AMK)

  Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma löydät täältä, opetussuunnitelma SH-2015. . ...

  Provider NameVaasan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Avoimen väylä, Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi

  Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Ammatillinen kasvu toteutuu yhdistämällä teoriaopintoja eri hoitotyön alueilta (lapsen ja nuoren ja perheen hoitotyö, työikäisten ja ikääntyneiden hoitotyö, sisätautia sairastavan hoitotyö, kirurginen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, akuuttihoitotyö, hoitotyön kehittäminen ja johtaminen) runsaaseen käytännön harjoitteluun erilaisissa alan yksiköissä ja oppilaitosten oppimis- ja kehittämisympäristöissä (esim. SKY-simulaatioympäristö ja Hyvinvointipysäkki) sekä työelämähankkeissa. Opintoja voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Viimeisen puolen vuoden aikana sinulla on mahdollisuus syventää osaamista valitsemallasi hoitotyön erikoisalueella. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Avoimen väylä, Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi

  Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Ammatillinen kasvu toteutuu yhdistämällä teoriaopintoja eri hoitotyön alueilta (lapsen ja nuoren ja perheen hoitotyö, työikäisten ja ikääntyneiden hoitotyö, sisätautia sairastavan hoitotyö, kirurginen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, akuuttihoitotyö, hoitotyön kehittäminen ja johtaminen) runsaaseen käytännön harjoitteluun erilaisissa alan yksiköissä ja oppilaitosten oppimis- ja kehittämisympäristöissä (esim. SKY-simulaatioympäristö ja Hyvinvointipysäkki) sekä työelämähankkeissa. Opintoja voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Viimeisen puolen vuoden aikana sinulla on mahdollisuus syventää osaamista valitsemallasi hoitotyön erikoisalueella. Monimuotokoulutus mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa. Opiskelussa hyödynnetään erilaisia verkko-opiskelumahdollisuuksia. Kontaktiopetusta kampuksella on keskimäärin 3-5 päivää kuukaudessa opintojaksosta riippuen. Harjoittelun opintojaksoilla opiskelijan työviikko on 40 tuntia, josta 36 tuntia tehdään harjoitteluyksikössä ja 4 tuntia varataan itsenäiseen opiskeluun. Aikaisemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista heti opintojen alkuvaiheessa tai myöhemmin opintojen aikana. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen O ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing and Physiotherapy, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Avoimen väylä, Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kemi

  Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Ammatillinen kasvu toteutuu yhdistämällä teoriaopintoja eri hoitotyön alueilta (lapsen ja nuoren ja perheen hoitotyö, työikäisten ja ikääntyneiden hoitotyö, sisätautia sairastavan hoitotyö, kirurginen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, akuuttihoitotyö, hoitotyön kehittäminen ja johtaminen) runsaaseen käytännön harjoitteluun erilaisissa alan yksiköissä ja oppilaitosten oppimis- ja kehittämisympäristöissä (esim. SKY-simulaatioympäristö ja Hyvinvointipysäkki) sekä työelämähankkeissa. Opintoja voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Viimeisen puolen vuoden aikana sinulla on mahdollisuus syventää osaamista valitsemallasi hoitotyön erikoisalueella. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Avoimen väylä, Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Ammatillinen kasvu toteutuu yhdistämällä teoriaopintoja eri hoitotyön alueilta (lapsen ja nuoren ja perheen hoitotyö, työikäisten ja ikääntyneiden hoitotyö, sisätautia sairastavan hoitotyö, kirurginen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, akuuttihoitotyö, hoitotyön kehittäminen ja johtaminen) runsaaseen käytännön harjoitteluun erilaisissa alan yksiköissä ja oppilaitosten oppimis- ja kehittämisympäristöissä (esim. SKY-simulaatioympäristö ja Hyvinvointipysäkki) sekä työelämähankkeissa. Opintoja voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Viimeisen puolen vuoden aikana sinulla on mahdollisuus syventää osaamista valitsemallasi hoitotyön erikoisalueella. Monimuotokoulutus mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa. Opiskelussa hyödynnetään erilaisia verkko-opiskelumahdollisuuksia. Kontaktiopetusta kampuksella on keskimäärin 3-5 päivää kuukaudessa opintojaksosta riippuen. Harjoittelun opintojaksoilla opiskelijan työviikko on 40 tuntia, josta 36 tuntia tehdään harjoitteluyksikössä ja 4 tuntia varataan itsenäiseen opiskeluun. Aikaisemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista heti opintojen alkuvaiheessa tai myöhemmin opintojen aikana. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen O ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing and Physiotherapy, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Avoimen väylä, Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi

  Terveydenhoitajatutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkinto sisältää 180 op sairaanhoitajatutkinnon perus- ja ammattiopintoja sekä 60 op terveydenhoitajakoulutuksen ammattiopintoja. Hoitotyön keskeisten sisältöjen (mm. sisätaudit ja kirurgia, mielenterveys ja psykiatria, lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, ikääntyvien hoitotyö) lisäksi opiskellaan eri ikäisten terveydenhoitotyötä (lapset, nuoret, aikuiset ja ikääntyneet). Terveen ja turvallisen ympäristön edistäminen, yhteisön terveyden edistäminen sekä terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen kuuluvat opintoihin. Opintoihin sisältyy myös (5 op) laajuinen terveydenhoitotyön kehittämistehtävä. Harjoittelun osuus on suuri ja sitä toteutetaan mm. seuraavissa toimintaympäristöissä: äitiys- ja lastenneuvola/väestövastuinen työ, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, avosairaanhoito ja/tai aikuisten/iäkkäiden terveysneuvon-ta/vastaanottotoiminta, kotisairaanhoito ja/tai kotihoito. Harjoittelu voi toteutua myös yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Avoimen väylä, Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi

  Terveydenhoitajatutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkinto sisältää 180 op sairaanhoitajatutkinnon perus- ja ammattiopintoja sekä 60 op terveydenhoitajakoulutuksen ammattiopintoja. Hoitotyön keskeisten sisältöjen (mm. sisätaudit ja kirurgia, mielenterveys ja psykiatria, lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, ikääntyvien hoitotyö) lisäksi opiskellaan eri ikäisten terveydenhoitotyötä (lapset, nuoret, aikuiset ja ikääntyneet). Terveen ja turvallisen ympäristön edistäminen, yhteisön terveyden edistäminen sekä terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen kuuluvat opintoihin. Opintoihin sisältyy myös (5 op) laajuinen terveydenhoitotyön kehittämistehtävä. Harjoittelun osuus on suuri ja sitä toteutetaan mm. seuraavissa toimintaympäristöissä: äitiys- ja lastenneuvola/väestövastuinen työ, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, avosairaanhoito ja/tai aikuisten/iäkkäiden terveysneuvon-ta/vastaanottotoiminta, kotisairaanhoito ja/tai kotihoito. Harjoittelu voi toteutua myös yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing and Physiotherapy, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Avoimen väylä, Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Katso terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma TH-2015. ...

  Provider NameVaasan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Avoimen väylä, Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kemi

  Terveydenhoitajatutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkinto sisältää 180 op sairaanhoitajatutkinnon perus- ja ammattiopintoja sekä 60 op terveydenhoitajakoulutuksen ammattiopintoja. Hoitotyön keskeisten sisältöjen (mm. sisätaudit ja kirurgia, mielenterveys ja psykiatria, lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, ikääntyvien hoitotyö) lisäksi opiskellaan eri ikäisten terveydenhoitotyötä (lapset, nuoret, aikuiset ja ikääntyneet). Terveen ja turvallisen ympäristön edistäminen, yhteisön terveyden edistäminen sekä terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen kuuluvat opintoihin. Opintoihin sisältyy myös (5 op) laajuinen terveydenhoitotyön kehittämistehtävä. Harjoittelun osuus on suuri ja sitä toteutetaan mm. seuraavissa toimintaympäristöissä: äitiys- ja lastenneuvola/väestövastuinen työ, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, avosairaanhoito ja/tai aikuisten/iäkkäiden terveysneuvon-ta/vastaanottotoiminta, kotisairaanhoito ja/tai kotihoito. Harjoittelu voi toteutua myös yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Avoimen väylä, Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Terveydenhoitajatutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkinto sisältää 180 op sairaanhoitajatutkinnon perus- ja ammattiopintoja sekä 60 op terveydenhoitajakoulutuksen ammattiopintoja. Hoitotyön keskeisten sisältöjen (mm. sisätaudit ja kirurgia, mielenterveys ja psykiatria, lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, ikääntyvien hoitotyö) lisäksi opiskellaan eri ikäisten terveydenhoitotyötä (lapset, nuoret, aikuiset ja ikääntyneet). Terveen ja turvallisen ympäristön edistäminen, yhteisön terveyden edistäminen sekä terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen kuuluvat opintoihin. Opintoihin sisältyy myös (5 op) laajuinen terveydenhoitotyön kehittämistehtävä. Harjoittelun osuus on suuri ja sitä toteutetaan mm. seuraavissa toimintaympäristöissä: äitiys- ja lastenneuvola/väestövastuinen työ, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, avosairaanhoito ja/tai aikuisten/iäkkäiden terveysneuvon-ta/vastaanottotoiminta, kotisairaanhoito ja/tai kotihoito. Harjoittelu voi toteutua myös yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing and Physiotherapy, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages