• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 46 items
 1. WIFI- Lehrgang zum/zur diplomierten Outdoortrainer/in

  Zielgruppe: Der Lehrgang Outdoor TrainerIn richtet sich an Personen, die im Beratungs- und Trainingsbereich tätig sind. Besonders sprechen wir Personen an, die haupt- oder nebenberuflich als TrainerIn, Coaches (m./w.), ErwachsenenbildnerIn und PersonalentwicklerIn tätig sind. Weiters sind hier Unternehmens- und BetriebsberaterIn angesprochen, die ihre Methodenkompetenz in der Beratung mit der Methode Outdoor erweitern können. ...

  Provider NameWIFI Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. WIFI- Lehrgang zum/zur diplomierten Outdoortrainer/in

  Zielgruppe: Der Lehrgang Outdoor TrainerIn richtet sich an Personen, die im Beratungs- und Trainingsbereich tätig sind. Besonders sprechen wir Personen an, die haupt- oder nebenberuflich als TrainerIn, Coaches (m./w.), ErwachsenenbildnerIn und PersonalentwicklerIn tätig sind. Weiters sind hier Unternehmens- und BetriebsberaterIn angesprochen, die ihre Methodenkompetenz in der Beratung mit der Methode Outdoor erweitern können. ...

  Provider NameWIFI Kärnten

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Kärnten
 3. WIFI- Lehrgang Train the Trainer- Trainer/in in der Erwachsenenbildung

  Zielgruppe: Personen, die als TrainerInnen in der Erwachsenenbildung, als firmeninterne TrainerInnen und/oder als Vortragende an Bildungsinstituten arbeiten möchten. ...

  Provider NameWIFI Burgenland

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Burgenland
 4. WIFI- Lehrgang Train the Trainer- Trainer/in in der Erwachsenenbildung

  Zielgruppe: Personen, die als TrainerInnen in der Erwachsenenbildung, als firmeninterne TrainerInnen und/oder als Vortragende an Bildungsinstituten arbeiten möchten. ...

  Provider NameWIFI Niederösterreich

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 5. WIFI- Lehrgang Train the Trainer- Trainer/in in der Erwachsenenbildung

  Zielgruppe: Personen, die als TrainerInnen in der Erwachsenenbildung, als firmeninterne TrainerInnen und/oder als Vortragende an Bildungsinstituten arbeiten möchten. ...

  Provider NameWIFI Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 6. WIFI- Lehrgang Train the Trainer- Trainer/in in der Erwachsenenbildung

  Zielgruppe: Personen, die als TrainerInnen in der Erwachsenenbildung, als firmeninterne TrainerInnen und/oder als Vortragende an Bildungsinstituten arbeiten möchten. ...

  Provider NameWIFI Steiermark

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 7. WIFI- Lehrgang Train the Trainer- Trainer/in in der Erwachsenenbildung

  Zielgruppe: Personen, die als TrainerInnen in der Erwachsenenbildung, als firmeninterne TrainerInnen und/oder als Vortragende an Bildungsinstituten arbeiten möchten. ...

  Provider NameWIFI Vorarlberg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Vorarlberg
 8. WIFI- Lehrgang Train the Trainer- Trainer/in in der Erwachsenenbildung

  Zielgruppe: Personen, die als TrainerInnen in der Erwachsenenbildung, als firmeninterne TrainerInnen und/oder als Vortragende an Bildungsinstituten arbeiten möchten. ...

  Provider NameWIFI Oberösterreich

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 9. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Vidējās izglītības skolotājs kulturoloģijā un vizuālajā mākslā" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti apgūst zināšanas par kulturoloģiju, filozofijas modernajām tendencēm, Latvijas mākslas vēsturi, laikmetīgās mākslas vēsturi, attīsta prasmes vērtību interpretācijā kulturoloģijā vidusskolā, apgūst grafikas programmas, muzeju pedagoģiju un kulturoloģijas mācību metodiku. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā. Programmas mērķis un uzdevumi Programmas mērķis: nodrošināt uz personīgu labizjūtu un sabiedrības saskaņ ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Education Management- Doctoral studies

  The doctoral study program Education management has been developed with the aim for the doctoral student to acquire knowledge and skills that would give him/her the possibility to work out the research independently and complete it with obtaining scientifically original results that had been proved in practice in the field of education management thus confirming one’s competence in performing, organizing and managing the research. The doctoral scientific degree is awarded for the doctoral thesis – original, independently carried out scientific work which can be assessed as a significant contribution to the development of the education management and the improvement of the education system in Latvia. The doctoral thesis may have the following 3 forms: dissertation, the set of thematically unified scientific publications, monograph. The language of the doctoral thesis is Latvian or English. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages