• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 20 items
 1. Werfbediener ruwbouw

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 00487) - Communiceert effectief en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht - Rapporteert aan leidinggevenden - Werkt efficiënt samen met collega's - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op - Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) ● Werkt met oog voor kwaliteit (co 00488) - Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door de etiketten en markering van de gebruikte materialen bij te houden ● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00489) - Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures - Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe - Werkt ergonomisch - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd - Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies - Werkt met oog voor energieprestaties van gebou ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Plaatser boven- en ondergrondse leidingen

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Bereidt aanleg- en montagewerkzaamheden voor en richt de werklocatie in op basis van de verkregen instructies en (nutsleidingen-)plan (F170501 Id14933-c) - Zet de verkregen instructies van de werfleider om in uit te voeren werkzaamheden ● Beveiligt de werkplek en de omgeving ervan (signalisatie, …) (F170501 Id17429-c) - Brengt verkeerssignalisatie aan voor de beveiliging van de werkplek zowel voor boven- als ondergrondse werkzaamheden - Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, … - Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens - Voorziet toegangen tot woningen en andere gebouwen tijdens de werken - Verbetert de beveiliging aan de hand van een last minute visuele controle ● Reinigt en ruimt arbeidsmiddelen, gereedschappen en beschermingsmiddelen (CBM’s en PBM’s) op (co 01217) - Ruimt op en reinigt het materieel volgens de voorschriften - Voert onderhoudswerkzaamheden uit op kleine, persoonlijke arbeidsmiddelen - Draagt zorg voor de eigen gereedschappen en meetmiddelen - Controleert zijn persoonlijke beschermingsmiddelen ● Bevoorraadt de werkplek met het nodige materieel (F170501 Id23328-c) - Voorziet het nodige materieel (arbeidsmiddelen) op de werkplek - Brengt de nodige materialen naar de locaties op de werkplek volgens de gangbare procedures en werkinstructies ● Graaft sleuven of delft putten met behulp van de daartoe bestemde middelen (F160501 Id2694-c, F170501 Id2672-c) - Breekt bestaande bestratin ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Csőhálózatszerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Csővezetéket kiépíteni Ellenőrizni a csőkötések tömörségét Hőés korrózióvédő szigetelést készíteni Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, légés klímatechnikában a csőhálózatok, vezetékek szerelési beépítési előírásait alkalmazni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: megismerni, ellenőrizni a munkaterületet, előkészíteni a zsaluzatok, állványok munkáit tervek alapján előkészíteni a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, eszközeit méretre szabni, megmunkálni a függőleges és vízszintes szerkezetek hagyományos zsaluzatát összeállítani, elhelyezni a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit, megtámasztását összeállítani, elhelyezni a födémszerkezetek hagyományos zsaluelemeit és alátámasztó állványzatát bontani a hagyományos zsaluzatokat és a zsaluzat állványzatát rendszerzsaluzatok és állványok tervei alapján, típusonként előkészíteni, előszerelni az anyagokat elhelyezni, rögzíteni a különböző kialakítású függőleges szerkezetek pillér és falzsaluzati rendszereit elhelyezni a különböző formájú vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit, alátámasztását összeállítani, elhelyezni, mozgatni a függesztett állványokat, kúszóállványokat, kúszózsaluzatokat bontani a függőleges szerkezetek, pillérek, falak rendszerzsaluzatát bontani a vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit, alátámasztását monolit beton, vasbeton szerkezetek betonozását, betonbedolgozását végezni üzemi betonból zsaluzatokat, állványszerkezeteket és azok elemeit mozgatni, emelni a technológiai előírás alapján zsalu és állványtípusok elemeit tisztítani, karbantartani, tárolni és szállításhoz előkészíteni elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati csőállvány szerkezetét, munkaszintjét, feljáróját elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati keretes állvány ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: a keletkező hulladékokat kezelni munkafolyamatot előkészíteni, ellenőrző felmérést végezni beépítésre kerülő anyagokat fogadni, tárolni, helyszínen mozgatni a nyílászáró keretszerkezetének szerelési munkálatait elvégezni beüvegezni a kapcsolódó és építőelemeket beszerelni a szükséges szigeteléseket és szerelvényeket elhelyezni a munkafolyamatot lezárni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Szobafestő

  A képesítéssel rendelkező képes: felületvizsgálatot, feltárást végezni, külés beltérben szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni) különböző glettanyaggal simítani a felületet külés beltérben építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni mészfestést készíteni új vagy régi felületre külés beltérben, fehér, és színes kivitelbe homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni mintanyomó hengerezést készíteni egyszerű faerezet utánzatot festeni betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzés környezetvédelmi előírásokat elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés) munkaterületet átadni tervdokumentációról, vagy helyszínen felmérést készíteni felületdiagnosztikát végezni meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, külés beltérben, az eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálni alapvakolat felületét javítani külés beltérben sarok, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élv ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő

  A képesítéssel rendelkező képes: tüzelőberendezés felállítási helyének környezetét és légellátását meghatározni égéstermék elvezető rendszer helyét, nyomvonalát kiválasztani telepített tüzelőberendezés égéstermék elvezető rendszerét készre szerelni és letisztítani az égéstermék elvezető rendszert felmérni a helyszínt és a tüzelőberendezés fajtáját, típusát ellenőrizni a tüzelőberendezés felállítási helyének környezetét és légellátását javaslatot tenni a lehetséges műszaki megoldásokra meghatározni az égéstermék elvezető rendszer helyét, nyomvonalát kiválasztani a telepített tüzelőberendezés égéstermék elvezető rendszerét anyagszükségletet és bekerülési összeget számolni ellenőrizni a munkavégzés feltételeinek meglétét előkészíteni a munkaterületet és biztosítani a meglévő környezeti állapotot beszerezni a szükséges anyagokat, segédanyagokat átadni a Kivitelezői Nyilatkozatot és ha van, a Használati utasítást, a Megfelelőségi nyilatkozatot vagy a Garancialevelet ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Zsaluzóács

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről monolit beton, vasbeton szerkezetek betonozását, betonbedolgozását végezni üzemi betonból szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni betartani a biztonsági előírásokat baleset esetén az előírások szerint eljárni működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat előkészíteni a zsaluzási és alátámasztó állványozási munkát méréseket, kitűzéseket, szintbeállításokat végezni méretre szabni a hagyományos zsaluzatok zsalutábláit összeállítani a faanyagú zsaluelemeket elhelyezni, rögzíteni, a függőleges és vízszintes szerkezetek hagyományos zsaluelemeit és megtámasztását ellenőrizni a zsalu méreteit, beállítását, stabilitását bontani a hagyományos zsaluzatokat faanyagot szögteleníteni, kezelni, tárolni előkészíteni a különböző típusú, kialakítású rendszerzsaluzatok, állványok anyagait összeállítani, elhelyezni a pillér, fal, födémszerkezetek zsaluzati rendszereit, állványzatát ellenőrizni a rendszerelemekből kialakított zsalu és állványszerkezetek stabilitását bontani, mozgatni a zsalu és állványrendszereket rendszerzsaluzatok és állványok elemeit tisztítani, karbantartani, tárolni anyagokat számolni, rendelni, tárolni és felhasználni hagyományos zsaluzatot készíteni és bontani rendszerzsaluzatot ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. CERTIFICATE OF VOCATIONAL BASIC EDUCATION with professional qualification: Building Worker

  Learning outcomes in general study subjects are determined through the main objectives and tasks of basic education programmes outlined in the state basic education standard. For more information, see the Cabinet of Ministers Regulations No. 468 “Regulations on the state basic education standard, standards of basic education study subjects and samples of basic education programmes” (adopted on 12.08.2014).  Learning outcomes in professional study subjects are formulated in accordance with the relevant occupational standard: see standards ...

  Awarding body- Rīgas 3. speciālā pamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. CERTIFICATE OF VOCATIONAL BASIC EDUCATION with professional qualification: Repairment

  Learning outcomes in general study subjects are determined through the main objectives and tasks of basic education programmes outlined in the state basic education standard. For more information, see the Cabinet of Ministers Regulations No. 468 “Regulations on the state basic education standard, standards of basic education study subjects and samples of basic education programmes” (adopted on 12.08.2014).  Learning outcomes in professional study subjects are formulated in accordance with the relevant occupational standard: see standards ...

  Awarding body- Spāres internātpamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages