• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 457 items
 1. Aanvuller

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Gaat professioneel om met klanten (D150701 Id17964-c) - Verwelkomt de klant professioneel - Toont een uitnodigende lichaamshouding - Maakt oogcontact - Begroet de klant volgens bedrijfsinterne afspraken - Adviseert over producten en diensten volgens de commerciële regels van de organisatie - Vermijdt conflicten met klanten - Lost eventuele klachten op volgens bedrijfsinterne procedures - Past uiterlijk en kleding aan de kenmerken van de verkoopomgeving - Detecteert verdachte klanten met het oog op diefstalpreventie - Grijpt in op verdachte klanten, rekening houdend met de wetgeving en met de bedrijfsinterne procedures ● Bereidt de producten en artikels voor (etiketteren, diefstalbeveiliging,...) en plaatst ze in de winkel of op een stand (D121101 Id16582-c) - Brengt de prijs aan/in volgens richtwaarden of instructies (in electronisch systeem) - Stelt de producten volgens de principes van ‘visual merchandising’ ten toon - Plaatst promotionele artikels op een commerciële plaats - Verandert de opstelling van de producten volgens commerciële planning - Maakt of regelt decoraties (combinaties, licht- en kleurgebruik, attributen, muziek,…) - Beveiligt de goederen - Controleert of de artikels juist geprijsd zijn ● Ordent afdelingen en de voorraad en bevoorraadt (bijbestellen, defecte producten uit de afdeling nemen, ...) (D121401 Id6595-c, D150701 Id35418-c) - Vult producten aan volgens het verbruik - Vult aan volgens gangbare principes (first i ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Abipagar, tase 3

  Pagari kutseala koosneb kolmest kutsest: abipagar, tase 3; pagar, tase 4 ja pagar, tase 5, milles 3. taseme abipagar töötab põhiliselt juhendamisel kindlates kitsastes töölõikudes, 4. taseme pagar töötab iseseisvalt kõikides töölõikudes ja 5. taseme meisterpagar planeerib ja ohjab tootmist kogu tootmisprotsessi ulatuses, osaleb uute toodete kavandamisel ja arendamisel ning organiseerib töögrupi tööd. Abipagar, tase 3 on oskustöötaja, kes töötab pagari või kondiitri juhendamisel ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid. Ta täidab temale antud erialaseid töökorraldusi vastavalt ettevõtte eripärale. Tema põhilisteks tööülesanneteks on toorainete ladustamine ja ettevalmistamine; taina vormimine, valmistoodete pakendamine ja ladustamine ning puhastus- ja koristustööde tegemine. Abipagar osaleb meeskonnatöös. ...

  Awarding bodyEesti Leivaliit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 3. Abitreener, tase 3

  Treener on liikumisharrastuse ja spordi spetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener töötab iseseisvalt, meeskonna liikmena või liidrina, kaasates erinevaid spetsialiste. Treeneritöö eeldab vastutustunnet, loomingulisust, saavutusvajadust, täpsust ja ausust. Vajalik on perioodiline treeningtööd toetavate teadmiste ja oskuste tulemuslik täiendamine ning kogemuste ja teadmiste edasiandmine kolleegidele. Oluline on oskus mõjutada treenitavaid isikliku eeskujuga. Treener järgib treenerite eetikakoodeksit (vt lisa 1). ABITREENER, tase 3 täidab tööülesandeid ühetaolistes olukordades. On omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealase väljaõppega. Võib töös vajada juhendamist. Vastutab oma tööülesannete täitmise eest. ...

  Awarding bodyEesti Olümpiakomitee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. Administratief medewerker onthaal

  ● Sorteert en verdeelt binnenkomende (elektronische) post volgens de richtlijnen van de organisatie (M160301 Id16576-c/5784-c) - Verzamelt, klasseert en verdeelt post, dossiers, pakjes,... - Stelt de stukken ter beschikking van de afdelingen - Kopieert documenten - Gebruikt kantoorsoftware - Gaat vertrouwelijk om met informatie ● Bereidt uitgaande post voor, sorteert en stuurt uit (co 01713) - Verzamelt de uit te sturen stukken (post, dossiers, pakjes,...) - Treft de nodige voorbereidingen om de stukken uit te sturen - Legt de stukken klaar voor verzending - Neemt telefonisch contact op met de betrokkenen in functie van de verzending ● Ontvangt te verwerken documenten, controleert en vraagt instructies over de termijn, het aantal,... (M160601 Id17102-c) - Stelt de nodige vragen over de uit te voeren opdracht - Neemt de nodige notities over de opdracht - Legt prioriteiten binnen eigen takenpakket ● Digitaliseert en verwerkt documenten en data (M160601 Id17424-c) - Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) - Scant documenten in - Typt teksten - Typt blind - Voert gegevens in - Verzorgt de lay-out - Slaat digitale data elektronisch op - Neemt een ergonomische houding aan ● Controleert de juistheid van de informatie tijdens de invoer en verbetert fouten (M160601 Id1030-c) - Leest na en controleert de eigen ingevoerde informatie - Schrijft foutloos in de taal die de organisatie vraagt ● Voert kopieerwerk uit (M160601 Id25222-c) - Gebruikt kantoormateri ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Alteration tailor (m/f)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (2-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous fulfilment of professional requirements within an area of learning or field of occupational activity which remains clear whilst being openly structured in some areas. Description of the qualification (learning outcomes) Alter, modernise and repair items of clothing and domestic textiles, Accept alteration orders and advise customers regarding alteration possibilities and costs, Plan stages of work for altering items of clothing and domestic texti ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades, Chamber of Industry and Commerce

  Category: Qualifications Location: Germany
 6. Apparel sewer (m/f)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (2-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous fulfilment of professional requirements within an area of learning or field of occupational activity which remains clear whilst being openly structured in some areas. Description of the qualification (learning outcomes) Manufacture garments and textile goods on the basis of work instructions, Select textile work materials, auxiliary materials and accessories with reference to intended purpose and economic efficiency, Plan and prepare work process ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 7. Assistant caretaker (no legal status)

  Candidates will be able to: organise and ensure the quality of their own work, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, develop entrepreneurial characteristics, skills and behaviour, communicate with co-workers and guests, clean and maintain premises and the surrounding area, cooperate in the organisation of the stay and care for the well-being of guests, participate in the preparation of dishes and the service of food and drinks to guests, maintain textiles and make simple textile products for the home. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Assistant chef (no legal status)

  The candidate: plans, prepares, carries out and controls own work, makes rational use of energy, material and time, protects health and the environment, communicates with co-workers, cleans food, prepares food for cold and hot appetizers, prepares soups, soup noodles, additives, stews, side dishes, vegetable dishes and salads, prepares simple desserts, prepares fast food, prepares pizzas, and maintains hygiene and order in the kitchen. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Assistant chef (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare and oversee own work in accordance with work quality standards in the catering sector, make responsible and economical use of raw materials, equipment, energy and time in their work, maintain personal hygiene and a hygienic working environment and diligently attend to the implementation of HACCP regulations in the context of their responsibilities, in the course of their work, communicate autonomously with superiors, co-workers and guests, participate in the preparation of foodstuffs and accessors, in accordance with the instructions of a superior, prepare simple dishes by autonomously carrying out cooking procedures involving mechanical and heat treatment of food and supplementary cooking procedures on the basis of the instructions of a superior, work as part of a team preparing more complex dishes in accordance with the instructions of a superior, participate in the making of portions, in accordance with the instructions of a superior, ensure the suitable storage of foodstuffs and unused dishes, paying due regard to HACCP system regulations and the instructions of a superior. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Assistant Construction Worker (no legal status)

  Certificate-holders will be able to: carry out simple building works or simple construction finishing works in accordance with instructions, handle materials and products correctly during preparation, transport, installation and maintenance, use working documentation (instructions, sketches, simple implementation plans), use tools, devices and machinery appropriately and carry out preventive maintenance, make economical use of materials and energy, use personal protective equipment and ensure safe work on a building site. Elective: make, erect, dismantle, clean and store shuttering and participate in carpentry work and the protection of wooden structures, operate light construction machinery for work or transport and carry out less demanding demolition work using tools and light construction machinery, carry out building work using all types of bricks and blocks, make plaster, and install stone and concrete facade elements, metal fittings and building fixtures, participate in the preparation of the underlying surface and materials and lay, grout and protect ceramic tiles. Certificate holders build on their key vocational knowledge and abilities with key general knowledge in line with national standards. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages