• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 725 items
 1. Aasia uuringud

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80103 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 2. Angļu filoloģija- Bak. studijas

  Studiju programmā ir divas apakšprogrammas: angļu-angļu un angļu-skandināvu. Angļu-angļu apakšprogrammā tiek apgūtas zināšanas valodniecībā (t.sk. fonētikas un fonoloģijas, morfoloģijas, sintakses, semantikas un terminoloģijas zināšanas), literatūrzinātnē (t.sk. zināšanas par britu un amerikāņu literatūru kultūrvēsturiskā kontekstā) un kultūras studijās (t.sk. par galvenajiem reģionālajiem variantiem - Lielbritāniju, Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu). Studenti spēj interpretēt saikni starp filoloģiju un tās lietojumu citās nozarēs un lietišķos sociālos kontekstos tādos kā izglītība, ekonomika, jurisprudence, māksla, politika un plašsaziņas līdzekļi. Tiek apgūta otrā svešvaloda (t.i. spāņu, franču, vācu, itāļu, vai krievu) augstā līmenī. Angļu-skandināvu apakšprogrammā studējošie papildus anglistikai iegūst zināšanas par Zviedrijas, Norvēģijas vai Dānijas valodu un kultūru mantojumu un daudzveidību uz anglistiku un skandināvistiku attiecinātā valodniecībā, literatūrvēsturē un kultūras studijās, kā arī iegūst praktiskas iemaņas un kompetences angļu, kā arī zviedru, norvēģu vai dāņu valodā augstā līmenī. Specializācija literatūrzinātnē vai valodniecībā notiek 3.kursā. Valodniecības specializācijas studentiem tiek piedāvāta prakse lietišķajā valodniecībā, kas veicina padziļinātu izpratni par zināšanu un prasmju lietojumu profesionālajā darbībā. Darba iespējas Iegūtā akadēmiskā un profesionālā kompetence tulkošanā, mācīšanā, rediģēšanā, pētniecībā, informācijas ieguvē ir piemērojama plašiem profesionāliem ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Animation

  Du lærer om både 2D og 3D, og dit værktøj er tegninger eller digital teknik. Du får desuden mulighed for at komme i praktik, hvor du kan omsætte din teoretiske viden til praksis og få lov at lave produktioner.Efter afsluttet uddannelse kan du finde beskæftigelse på tv-stationer og i multimedievirksomheder. Du kan også blive ansat i reklamebranchen eller arbejde med computerspil. ...

  Provider NameKarakteranimationsuddannelsen i Viborg - VIA UC (Karakter.Viborg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Applied English Language

  28 Programos anotacija PR3 Būsimieji vertėjai studijuoja lietuvių kalbos kultūrą ir rašytinę komunikaciją, bendrąją kalbotyrą, psichologiją, filosofiją, verslo ekonomiką, vadybos pagrindus, marketingo pagrindus, teisės pagrindus, aktyviuosius kalbų mokymosi metodus, angliškai kalbančių šalių civilizacijų bruožus, šiuolaikinę anglų ir amerikiečių literatūrą, antrąją užsienio kalbą, informacines technologijas, kalbinės veiklos igūdžių ugdymą, anglų kalbos fonetiką ir fonologiją, anglų kalbos leksikologiją, anglų kalbos leksikografiją, anglų kalbos morfologiją, anglų kalbos sintaksę, akademinį rašymą ir teksto redagavimą, vertimo speckursą, lingvistinę specialiųjų tekstų analizę. Praktinės studijos vyksta dviem etapais: kalbinė praktika ir specializuota vertimo (baigiamoji) praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jos metu įgyjami ir tobulinami kalbinės veiklos įgūdžiai, įmonės dalykinio susirašinėjimo vertimo ir referavimo, reklaminės medžiagos rengimo ir vertimo, ir kt. gebėjimai, vertimo teorijos žinios. Anglų kalbos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vertėjais. ...

  Provider NameVilnius Business College, Public Institution, Contact address Kalvarijų g. 125

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Applied Foreign Languages

  Būsimieji vertėjai studijuoja bendruosius koleginių studijų dalykus: vadybos pagrindus, teisės pagrindus, krypties dalykus: verslo užsienio kalbą, komunikacinę užsienio kalbą, užsienio kalbos gramatiką, vertimą žodžiu, vertimą raštu, informacines technologijas, socialinę psichologiją ir tyrimų metodologiją ir kt. Studentai turi galimybę studijuoti ir antrąją užsienio kalbą bei antrąją taikomąją užsienio kalbą ir praplėsti įsidarbinimo galimybes. Iš viso studijuojami 24 dalykai. Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: pažintinė praktika, vertėjo asistento praktika, vertimo praktika, vertimo ir redagavimo praktika, visuminė praktika. Praktinių studijų trukmė 20 savaičių.. Jų metu įtvirtinamos ir tobulinamos specialybės teorinės žinios, praktiniai vertimo ir redagavimo įgūdžiai ir gebėjimai. Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas vertimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ...

  Provider NameMarijampole College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Arabisk- og islamstudier

  Du lærer at skrive og tale arabisk, hvilket gør dig i stand til at læse arabiske tekster på originalsproget.Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for mange forskellige områder som fx i erhvervslivet, turismen, medierne, efterretningstjenesten, bistands- eller flygtningesektorerne. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Asian Studies- Bachelor studies

  This programme combines language studies with culture and regional studies in relation to the language module chosen by the student. The language courses are taught by native speakers. The Bachelor programme is targeted towards maintaining continuity of the research work in Asian studies; it aims at ensuring quality of knowledge and skills needed to pursue further professional or academic studies at MA level. The programme is divided into four language modules: - Japanese language module; - Sinology module: Chinese, Classical Chinese (Wenyan); - India and Indonesia module: Hindi or Tibetan or Indonesian language; - Middle East module: Arabic or Turkish language. Graduates can apply for work in schools and universities, business and culture oriented fields. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Asian Studies- China

  Asian Studies - China ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Asian Studies- Japan

  Asian Studies - Japan ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Assyriologi

  Du lærer at læse tekster, som er skrevet i kileskrift på forskellige mesopotamiske sprog, og du får forståelse for de historiske og kulturhistoriske forhold, teksterne er skrevet under og siger noget om.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil kunne arbejde inden for undervisning og forskning, men der er også mulighed for at arbejde med kulturformidling bl.a. ved museer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages