• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 86 items
 1. Animation

  Du lærer om både 2D og 3D, og dit værktøj er tegninger eller digital teknik. Du får desuden mulighed for at komme i praktik, hvor du kan omsætte din teoretiske viden til praksis og få lov at lave produktioner.Efter afsluttet uddannelse kan du finde beskæftigelse på tv-stationer og i multimedievirksomheder. Du kan også blive ansat i reklamebranchen eller arbejde med computerspil. ...

  Provider NameKarakteranimationsuddannelsen i Viborg - VIA UC (Karakter.Viborg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Arabisk- og islamstudier

  Du lærer at skrive og tale arabisk, hvilket gør dig i stand til at læse arabiske tekster på originalsproget.Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for mange forskellige områder som fx i erhvervslivet, turismen, medierne, efterretningstjenesten, bistands- eller flygtningesektorerne. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Arabisk- og islamstudier

  Du får en bred viden om islam og muslimer over hele verden, samtidig med at du fortsætter med at forbedre dine færdigheder inden for det arabiske sprog. Du har mulighed for at komme ud i praktik enten i Danmark eller i den arabiske verden. Uddannelsen giver mulighed for at arbejde inden for mange forskellige områder som fx turismen, medierne, efterretningsvæsenet, bistands- og flygtningesektorerne eller i private virksomheder, der har kontakt med arabisksprogede lande. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Asienstudier

  Alt efter hvilken bacheloruddannelse du har, vil du få et udvidet kendskab til det valgte sprog i sammenhæng med sprogområdets kulturelle og samfundsmæssige forhold. Jobmulighederne kan ligge inden for såvel undervisning og forskning som formidling og foregå ved gymnasier og universiteter eller i ministerier, organisationer og erhvervsvirksomheder. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Assyriologi

  Du lærer at læse tekster, som er skrevet i kileskrift på forskellige mesopotamiske sprog, og du får forståelse for de historiske og kulturhistoriske forhold, teksterne er skrevet under og siger noget om.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil kunne arbejde inden for undervisning og forskning, men der er også mulighed for at arbejde med kulturformidling bl.a. ved museer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Assyriologi

  Du vil her arbejde videre med den mesopotamiske kultur og historie ud fra skriftlige kilder, lige som du vil få kendskab til flere af de gamle sprog. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde inden for undervisning og forskning, men der er også mulighed for at arbejde med kulturformidling ved bl.a. museer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Balkanstudier

  Du specialiserer dig i et af sprogene serbokroatisk, tyrkisk, moderne græsk eller et andet selvstuderet Balkan-sprog. Du lærer at læse, skrive og forstå tekster på det pågældende sprog og får indsigt i det valgte sprogområdes kultur og samfund.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde inden for fx handel, turist- og kulturvirksomhed i balkanregionen, ved humanitære organisationer eller internationale organisationer som EU eller NATO. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Brasilianske studier

  På brasilianske studier lærer du at tale og skrive den brasilianske variant af portugisisk. Du studerer også den brasilianske kultur og litteratur, og du lærer om samfundsforholdene i landet.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have mulighed for at få job inden for organisationer og virksomheder, der arbejder med kulturudveksling, handel eller udviklingsopgaver i Latinamerika. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Brasilianske studier

  Samtidig videreudvikler du dine sproglige kompetencer indenfor for den brasilianske variant af portugisisk. Gennem valgfag, praktik og speciale får du mulighed for at specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer inden for faget. Kandidater i brasilianske studier kan finde beskæftigelse inden for bl.a. kommunikation og formidling, projektstyring, oversættelse og tolkning, undervisning, forskning og i rejsebranchen. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Dansk tegnsprog og tolkning

  Du lærer at kunne forberede og gennemføre tolkeopgaver for døve, døvblevne og døvblinde ud fra deres forskellige kommunikationsbehov og -vilkår. At simultantolke betyder at tolke samtidig med, at der bliver talt.Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i et tolkebureau, som freelancetolk eller som selvstændig. ...

  Provider NameCenter for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen - UCC (UCC Tegnsprog)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages