• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 15 items
 1. Bevægelsespædagog

  Undervisningen er baseret på en praktisk og helhedsorienteret tilgang til kroppen, og brug af musik, rytme og lyd fylder meget på uddannelsen. Du kan uddanne dig til bevægelsespædagog på Gotvedskolen, der er en privat uddannelsesinstitution. ...

  Provider NameGotvedskolen ()

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Den Frie Lærerskole i Ollerup (Ollerupprøven)

  Du skal aflægge prøve i mindst to af de undervisningsfag, der indgår i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Et af undervisningsfagene skal almindeligvis være Dansk 1.-6. klassetrin, Dansk 4.-10. klassetrin, Matematik 1.-6. klassetrin eller Matematik 4.-10. klassetrin. ...

  Provider NameDen Frie Lærerskole (Frie Lærerskole)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Den pædagogiske assistentuddannelse

  Sammen med børn og unge går en vigtig del af arbejdet ud på at lege, spille og lave andre ting, der udvikler dem. Men du lærer også at tage dig af voksne med særlige behov, fx handicappede.Med den pædagogiske assistentuddannelse kan du arbejde i børnehaver, på skoler og i fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne handicappede. ...

  Provider NameSOSU Sjælland, Slagelse (SOSU Slagelse)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Det Nødvendige Seminarium

  Alle studerende bor og arbejder på skolen, og der lægges vægt på det kollektive og internationale aspekt i det indbyrdes samarbejde og i pædagogikken.Skolen optager også studerende fra udlandet, og derfor er undervisningssproget engelsk. ...

  Provider NameDet Nødvendige Seminarium (Det Nødv.Sem.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Diakoni og socialpædagogik

  De største fag i undervisningen er socialpædagogik, etik og menneskesyn samt samfundsfag, og du lærer at arbejde med "det hele menneske".Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive ansat i både frivillige, offentlige og private organisationer, der beskæftiger sig med omsorgsarbejde. ...

  Provider NameDiakonhøjskolen (Diakonhsk)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Hospitalsteknisk assistent

  En vigtig del af arbejdet går ud på at modtage og tale med patienter om deres problemer. Som hospitalsteknisk assistent lærer du også at skrive dine målinger ned, så lægerne ud fra dette kan beslutte, hvad der skal gøres.Hospitalstekniske assistenter kan arbejde på sygehuse, hospitaler eller på private klinikker. ...

  Provider NameSyddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Munkebjergvej 130 (SDE Munkebj)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Kristendom, kultur og kommunikation

  Du får bl.a. undervisning i kultur, kommunikation, ledelse, kristendomskundskab, pædagogik og didaktik samt religions- og kulturmødets udfordringer.Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive ansat i frivillige organisationer og foreninger, kirkelige og diakonale organisationer, boligsociale projekter, integrationsprojekter eller på fri- og efterskoler samt højskoler. ...

  Provider NameKristendom, kultur og kommunikation, Diakonissestiftelsen (KKK Dianonisse)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Lærer fra Den frie Lærerskole

  På uddannelsen får du færdigheder i både undervisning, folkestyre og højskoleliv. Selvom uddannelsen består af en række obligatoriske fag såsom pædagogik, psykologi og kommunikation, har du som studerende stor medindflydelse på, hvordan undervisningen bliver tilrettelagt.Med en uddannelse til lærer fra Den frie Lærerskole kan du søge job som lærer ved friskoler, efterskoler og højskoler. Du vil være kvalificeret til at undervise, men samtidig også til at deltage i beslutningsprocesserne på skolen. ...

  Provider NameDen Frie Lærerskole (Frie Lærerskole)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Lærer i folkeskolen

  På uddannelsen lærer du at planlægge din undervisning både fagligt og pædagogisk. Du får viden om de fag, du senere skal undervise i, og du lærer at formidle din viden til børn og unge på forskellige klassetrin. Der indgår flere praktikperioder i uddannelsesforløbet.De fleste lærere får arbejde i folkeskolen, på en privatskole eller på en efterskole. Men læreruddannelsen åbner også for jobmuligheder inden for det private erhvervsliv, f.eks. som konsulent eller vejleder. ...

  Provider NameLæreruddannelsen Zahle - UCC (UCC Lærer Zahle)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Natur- og kulturformidling

  Du får indsigt i natur- og kulturoplevelsers betydning for mennesker og har fag som bl.a. naturforståelse, kulturoplevelse, oplevelsesøkonomi og innovation.Du kan fx arbejde på et museum, hotel, naturcenter eller kulturhus. Ligeledes kan du finde job i turist- og oplevelsesbranchen. ...

  Provider NameNatur- og kulturformidlingsuddannelsen i Hjørring ()

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages