• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 20 items
 1. Master of Science in Financial Economics

  1. Demonstrate advanced knowledge of and insight into the state-of-the-art concepts, models and principles of financial economics or banking. 2. Demonstrate insight into the interconnectedness of financial issues and be able to provide scientifically sound policy advice concerning complex real-world financial problems. 3. Analyze and solve financial problems with the help of up-to-date scientific knowledge and sophisticated software and data sources, while keeping in mind reference frameworks from related fields such as monetary economics or macro-economics. 4. Assess the interaction between the world of finance, relevant societal evolutions and ethical standards, and any influence they might have on each other. 5. Formulate a relevant research question, set up a research plan, select the appropriate research method and exhibit a critical attitude towards the results. 6. Present own research results and/or solutions of real world financial problems in a scientifically grounded way to peers and non-peers, both in writing and orally. 7. Engage in independent learning and develop new skills for continuous professional development. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in Governance and Development

  In de set van acht kernleerresultaten wordt een gezamenlijk leerresultatenkader geschetst voor de drie masters. De gezamenlijke set wordt aangevuld door leerresultaten die specifiek van toepassing zijn op de afzonderlijke masters. 1. The graduate can explain the evolution over time of development concepts and theories in social sciences. 2. The graduate can use these theories to analyse and explain divergences in development outcomes between countries and regions from a multidisciplinary perspective. 3. The graduate is able to critically reflect upon tools and methods to analyse and conduct research, having achieved a basis in both qualitative and quantitative research whilst specializing in one of both. 4. The graduate is able to process social science literature in development studies , i.e. critical reading, reporting, presenting and discussing in relevant fora. 5. The graduate - both in personal and in group - is able to timely produce scientifically founded (policy) documents, literature reviews, papers and dissertations. 6. The graduate is able to present and to debate scientifically founded (policy) documents, literature reviews, papers and dissertations in relevant fora. 7. The graduate is able to explore divergent policy alternatives and to discuss these with the aim of reaching workable outcomes. 8. The graduate is able to work and discuss constructively within a multicultural environment composed of people with different affective, cognitive and behavioural orientations. Specific learning outcomes fo ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in Globalisation and Development

  In de set van acht kernleerresultaten wordt een gezamenlijk leerresultatenkader geschetst voor de drie masters. De gezamenlijke set wordt aangevuld door leerresultaten die specifiek van toepassing zijn op de afzonderlijke masters. 1. The graduate can explain the evolution over time of development concepts and theories in social sciences. 2. The graduate can use these theories to analyse and explain divergences in development outcomes between countries and regions from a multidisciplinary perspective. 3. The graduate is able to critically reflect upon tools and methods to analyse and conduct research, having achieved a basis in both qualitative and quantitative research whilst specializing in one of both. 4. The graduate is able to process social science literature in development studies , i.e. critical reading, reporting, presenting and discussing in relevant fora. 5. The graduate - both in personal and in group - is able to timely produce scientifically founded (policy) documents, literature reviews, papers and dissertations. 6. The graduate is able to present and to debate scientifically founded (policy) documents, literature reviews, papers and dissertations in relevant fora. 7. The graduate is able to explore divergent policy alternatives and to discuss these with the aim of reaching workable outcomes. 8. The graduate is able to work and discuss constructively within a multicultural environment composed of people with different affective, cognitive and behavioural orientations. Specific learning outcomes fo ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in de internationale betrekkingen en de diplomatie

  1. De master kent de belangrijkste theorieën, benaderingswijzen en concepten van de internationale betrekkingen en diplomatie om de internationale politiek te kunnen analyseren. 2. De master kent de stand van het wetenschappelijk onderzoek in de discipline van de internationale betrekkingen en diplomatie. 3. De master heeft inzicht in politieke, historische, juridische en economische problemen en ontwikkelingen uit de internationale politiek. 4. De master herkent belangen en machtsverhoudingen in de internationale politiek, en kan deze kennis gebruiken bij het voeren van onderhandelingen. 5. De master heeft inzicht in de institutionele architectuur en de besluitvorming in het domein van de internationale betrekkingen en diplomatie, en kan aan de hand hiervan beleid verklaren. 6. De master kan op een creatieve en probleemoplossende wijze omgaan met complexe vraagstukken uit de internationale politiek en daarover een weloverwogen – en indien nodig ethisch - standpunt innemen. 7. De master kan zelfstandig een onderzoeksvraag binnen het vakgebied van de internationale betrekkingen en diplomatie opstellen, en die vraag via de wetenschappelijke onderzoeksmethoden eigen aan het studiegebied beantwoorden. 8. De master is in staat om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de voorbereiding en uitvoering van internationale onderhandelingen. 9. De master heeft het vermogen op een kritische wijze te kijken naar problemen in de internationale politiek en is in staat om hierover mondeling en schriftelijk – zowel zelfstandig ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in Conflict and Development

  1. Een diepgaande kennis bezitten van het conflict en ontwikkeling gerelateerde begrippenkader en dit kunnen aanwenden om relevante politieke problemen te analyseren en te evalueren. 2. Grondige kennis hebben van en inzicht hebben in conflict- en ontwikkelingsdynamieken, -oorzaken, -processen en gevolgen in en van het Globale Zuiden, en deze kunnen identificeren en analyseren. 3. Kennis hebben van en inzicht hebben in de belangrijkste instellingen, actoren en processen van besluitvorming en beleidsvoering met betrekking tot conflict en ontwikkeling. 4. Kennis hebben van relevante methoden van sociaal - wetenschappelijk onderzoek binnen conflict en ontwikkeling. 5. Zelfstandig een binnen het domein van conflict- en ontwikkelingsstudies relevante onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan opzetten, uitvoeren, de onderzoeksresultaten kritisch evalueren en eventueel beleidssuggesties afleiden. 6. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling, aangepast aan het doelpubliek. 7. Verworven expertises en persoonlijke vaardigheden inzetten om door te groeien naar deskundig samenwerken binnen het domein van conflict en ontwikkeling. 8. Verworven expertises en vaardigheden inzetten om te interveniëren met doelgroepen en professionals in een multidisciplinaire en internationale context. 9. De verworven kennis en vaardigheden aanwenden om binnen het domein van conflict en ontwikkeling weloverwogen beleidsadviezen te leveren bij, en evaluaties te maken ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in Development Evaluation and Management

  In de set van acht kernleerresultaten wordt een gezamenlijk leerresultatenkader geschetst voor de drie masters. De gezamenlijke set wordt aangevuld door leerresultaten die specifiek van toepassing zijn op de afzonderlijke masters. 1. The graduate can explain the evolution over time of development concepts and theories in social sciences. 2. The graduate can use these theories to analyse and explain divergences in development outcomes between countries and regions from a multidisciplinary perspective. 3. The graduate is able to critically reflect upon tools and methods to analyse and conduct research, having achieved a basis in both qualitative and quantitative research whilst specializing in one of both. 4. The graduate is able to process social science literature in development studies , i.e. critical reading, reporting, presenting and discussing in relevant fora. 5. The graduate - both in personal and in group - is able to timely produce scientifically founded (policy) documents, literature reviews, papers and dissertations. 6. The graduate is able to present and to debate scientifically founded (policy) documents, literature reviews, papers and dissertations in relevant fora. 7. The graduate is able to explore divergent policy alternatives and to discuss these with the aim of reaching workable outcomes. 8. The graduate is able to work and discuss constructively within a multicultural environment composed of people with different affective, cognitive and behavioural orientations. Specific learning outcomes fo ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in European Politics and Policies

  1. Students know and understand the disciplinary knowledge and state-of-the-art theory specific to public administration, public management and/or public policy analysis in Europe. 2. Students acquire an interdisciplinary approach through understanding the meaning and role of different related disciplines for the field of public administration, public management and/or public policy analysis in Europe. 3. Students can analyse and reflect upon societal and political phenomena and developments in the public sector in Europe. 4. Students can analyse the process and actors of policy making in Europe at different levels of governance. 5. Students can identify and critically reflect upon public sector structures and political processes within Europe. 6. Students can use their advanced knowledge and understanding of public administration, public management and/or public policy analysis in Europe to make a scientific contribution in a professional or academic context. 7. Students can independently apply fundamental and comparative research methods of the social sciences. 8. Students can independently prepare and complete a research project according to scientific criteria to make their own creative and scientific contribution to the disciplinary knowledge of public administration, public management and/or public policy analysis. 9. Students can communicate clearly and unambiguously, through oral presentations or written reports to different stakeholders. 10.Students have the intellectual maturity and skills to function ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Science in Social Policy Analysis

  Graduates 1. Students recognize and reflect upon actual policy questions from multidisciplinary frames of thought and of reference that are relevant for the social policy domain. 2. Students recognize and reflect upon social change in society. 3. Students have knowledge and a clear understanding of the process of policy making and ensuing policy impact. 4. Students master the empirical social science research process. 5. Students have comparative knowledge and skills in advanced statistical and methodological concepts and techniques. 6. Students can integrate theoretical, statistical and methodological knowledge and skills into policy relevant research of their own. 7. Students know how to conduct advanced policy evaluation research. 8. Students consciously and with a sense of societal responsibility formulate social policy reform measures. The international character of the IMPALLA programme makes it crucial to add to the above the following domain specific learning outcomes which are in fact, in Flanders, defined on master level: 9. Students can report and present research related information, orally and in written form. 10. Students work constructively together in teams. 11. Students behave in an autonomous and responsible way. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Science in Advanced Studies in Economics

  Graduates 1. Demonstrate a systematic understanding of key areas of economic knowledge and their recent developments and interaction, as well as an active knowledge of the detailed features of economic problems in specific areas of specialization. 2. Have an active knowledge of analytical and up to date techniques and are able to apply them in the study of economic problems professionals face in their field of application. 3. Can critically reflect upon acquired knowledge, insights and skills in order to reformulate the understanding of the field and the ongoing debates, methods and findings of research. 4. Demonstrate the ability to pursue a research project from definition through planning, execution, interpretation and analysis of data to completed research report. 5. Are able to identify and structure complex economic problems into operational research questions, and make motivated research choices in order to formulate solutions. 6. Can formulate scientifically founded conclusions in the absence of complete data and can communicate these clearly to academic audiences both in writing and orally. 7. Translate research findings to concrete contexts and draw policy recommendations from research solutions. 8. Undertake independent learning required to advance their knowledge and understanding and to develop new skills for continuing their professional development in the area of economics.. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Science in Artificial Intelligence

  1. Possess advanced knowledge and understanding of methods, techniques and tools of Artificial Intelligence and of their relevance and applicability, both in science and industry. 2. Have the required knowledge and understanding of programming languages to be able to productively collaborate with software engineers in the development of an Artificial Intelligence software system. 3. Have the required knowledge and understanding of Artificial Intelligence techniques and tools to be able to engage in professional activities in areas such as Big Data Analysis, Speech and Language Technology, or other application domains of Artificial Intelligence. 4. Are able to independently analyze, model and design solutions for problems in Artificial Intelligence research or applications, and to critically interpret the results. 5. Are able to critically evaluate and assess novel problems and proposed solutions in Artificial Intelligence, in full awareness of the potential and limitations of the state of the art. 6. Are able to independently select appropriate technological means and constructively apply them to a problem in Artificial Intelligence. 7. Are able to independently collect, consult and critically interpret scientific sources. 8. Are able to independently formulate research goals, set up trajectories to obtain these goals and execute those trajectories, on the level of a starting researcher. 9. Are able to clearly and accurately report on scientific findings in Artificial Intelligence or on advances in its applicat ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages