• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 35 items
 1. Werkmeisterschule für Berufstätige für Bauwesen- Energieoptimiertes Bauen

  Werkmeisterschule für Berufstätige für Bauwesen - Energieoptimiertes Bauen ...

  Provider NameBauakademie Steiermark

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 2. Werkmeisterschule für Berufstätige für Installations- und Gebäudetechnik

  Werkmeisterschule für Berufstätige für Installations- und Gebäudetechnik ...

  Provider NameWerkmeisterschule für Berufstätige des WIFI Kärnten - Klagenfurt

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Kärnten
 3. Werkmeisterschule für Berufstätige für Installations- und Gebäudetechnik

  Werkmeisterschule für Berufstätige für Installations- und Gebäudetechnik ...

  Provider NameWerkmeisterschule für Berufstätige des BFI Tirol - Innsbruck

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 4. Werkmeisterschule für Berufstätige für Installations- und Gebäudetechnik

  Werkmeisterschule für Berufstätige für Installations- und Gebäudetechnik ...

  Provider NameWerkmeisterschule für Berufstätige des WIFI Oberösterreich - Linz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 5. Werkmeisterschule für Berufstätige für Installations- und Gebäudetechnik

  Werkmeisterschule für Berufstätige für Installations- und Gebäudetechnik ...

  Provider NameWerkmeisterschule für Berufstätige des WIFI Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 6. Werkmeisterschule für Berufstätige für Installations- und Gebäudetechnik

  Werkmeisterschule für Berufstätige für Installations- und Gebäudetechnik ...

  Provider NameWerkmeisterschule für Berufstätige des WIFI Tirol - Innsbruck

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 7. Nekustamā īpašuma pārvaldība- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas mērķis ir sniegt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību nekustamā īpašuma pārvaldībā, profesiju standarta „Namu pārvaldnieks” (PS0286) un LR MK noteikumiem Nr. 141 (20.03.2001 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”) par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt namu pārvaldnieka (PS 0286) profesionālo darbību: nodrošina dzīvojamo vai neapdzīvojamo namu pārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, kas ļautu absolventiem iesaistīties visas tautsaimniecības, konkrētas iestādes vai uzņēmuma saimnieciskās darbības jautājumu risināšanā; - veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu; - attīstot ekonomisko domāšanu, rosināt patstāvīgi papildināt savas zināšanas; - veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu personisko pilnveidi, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā; - attīstīt darba tirgus prasībām atbilstošas kompetences; - radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, paaugstināt kvalifikāciju, nepieciešamības gadījumā arī pārkvali ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. DUT carrières sociales option services à la personne

  Faire le diagnostic du besoin d’aide des personnes et établir une proposition de prestation Contribuer au montage des dossiers de prise en charge (dossier APA ou tout autre dispositif de compensation), en coopération avec les services sociaux des financeurs concernés (Conseils généraux, caisses de retraite, etc). Trouver parmi le personnel en place (sinon recruter) la bonne personne pour répondre aux besoins des publics Evaluer la qualité de la prestation réalisée Animer une équipe, gérer des plannings d’intervention. ...

  Provider NameUniversité de Caen Normandie

  Category: Learning Opportunities Location: France, Basse-Normandie (Caen)
 9. DUT carrières sociales option services à la personne

  Faire le diagnostic du besoin d’aide des personnes et établir une proposition de prestation Contribuer au montage des dossiers de prise en charge (dossier APA ou tout autre dispositif de compensation), en coopération avec les services sociaux des financeurs concernés (Conseils généraux, caisses de retraite, etc). Trouver parmi le personnel en place (sinon recruter) la bonne personne pour répondre aux besoins des publics Evaluer la qualité de la prestation réalisée Animer une équipe, gérer des plannings d’intervention. ...

  Provider NameUniversité de Montpellier

  Category: Learning Opportunities Location: France, Languedoc-Roussillon (Montpellier)
 10. DUT carrières sociales option services à la personne

  Faire le diagnostic du besoin d’aide des personnes et établir une proposition de prestation Contribuer au montage des dossiers de prise en charge (dossier APA ou tout autre dispositif de compensation), en coopération avec les services sociaux des financeurs concernés (Conseils généraux, caisses de retraite, etc). Trouver parmi le personnel en place (sinon recruter) la bonne personne pour répondre aux besoins des publics Evaluer la qualité de la prestation réalisée Animer une équipe, gérer des plannings d’intervention. ...

  Provider NameUniversité Paul Valéry Montpellier 3

  Category: Learning Opportunities Location: France, Languedoc-Roussillon (Montpellier)

Pages