• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 22 items
 1. Surface Treatment, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa tehdä itsenäisesti ja ohjata tavanomaisia alaan liittyviä pintakäsittelytöitä- kykenee työn suunnitteluun- osaa urakka- ja tarjouslaskennan- omaa riittävän viestintä- ja kielitaidon sekä tiedot liiketoiminnasta- osaa suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisesti puun tai metallin pintakäsittelyn ja maalauksen- osaa suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisesti korroosioneston tai ajoneuvomaalauksen Tutkinnon suorittanut voi työskennellä erityisen vaativissa ammattitehtävissä maalausyritysten ja tuotantolaitosten maalaamojen työnjohtajina, laaduntarkastajina sekä alan koulutus- ja neuvontatehtävissä. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Sahakatu 2

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Building Construction, SQ

  Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut on erittäin kokenut talonrakennusalan ammattilainen (esim. kirvesmiehet, muurarit, laattamiehet, sementtimiehet, elementtiasentajat, torninosturinkuljettajat, telineasentajat, monipuoliset rakennusmiehet, kosteus- ja homevaurioiden korjaajat). Erikoisammattitutkinnon suorittanut tekee muuttuvissa toimintaympäristöissä uudis- tai korjausrakennustyömaalla töitä, jotka vaativat erityistä ammatti-, suunnittelu- ja soveltamistaitoa ja joihin liittyy suuri vastuu. Tutkinnon suorittaja on suuntautunut työryhmän- ja ammatinohjaukseen tai hänen työtehtävät ovat spesialisoituneet oman ammatin syvälliseen hallintaan tai työtehtävät edellyttävät vahvaa laaja-alaista ja monitaitoista talonrakentamisen osaamista tai hän on erikoistunut kosteus- ja homevauriokorjauksiin. ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Haukiputaan yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Infrastucture Construction, SQ

  Maarakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut hoitaa ammattialansa monipuoliset työtehtävät itsenäisesti vaativissakin toimintaympäristöissä. Hän hahmottaa työtehtävien yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin. Tutkinnon suorittaja ratkaisee luovasti tehtäväalueen työhön, käytännön toimintaan ja yhteistyöhön liittyviä ongelmia hyödyntäen kokemustaan ja alansa laaja-alaista tai erikoistunutta teoriatietoa. käynnistämisen ja yrityksen toiminnan vaatimukset sekä tunnistaa ominaisuutensa ja hallitsee toimialansa. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä maarakennusalan vaativissa ammattitehtävissä. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Siilinjärvi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Building Construction, SQ

  Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut on erittäin kokenut talonrakennusalan ammattilainen (esim. kirvesmiehet, muurarit, laattamiehet, sementtimiehet, elementtiasentajat, torninosturinkuljettajat, telineasentajat, monipuoliset rakennusmiehet, kosteus- ja homevaurioiden korjaajat). Erikoisammattitutkinnon suorittanut tekee muuttuvissa toimintaympäristöissä uudis- tai korjausrakennustyömaalla töitä, jotka vaativat erityistä ammatti-, suunnittelu- ja soveltamistaitoa ja joihin liittyy suuri vastuu. Tutkinnon suorittaja on suuntautunut työryhmän- ja ammatinohjaukseen tai hänen työtehtävät ovat spesialisoituneet oman ammatin syvälliseen hallintaan tai työtehtävät edellyttävät vahvaa laaja-alaista ja monitaitoista talonrakentamisen osaamista tai hän on erikoistunut kosteus- ja homevauriokorjauksiin. ...

  Provider NameKeuda, Tekniikan ja liikenteen ala, Järvenpää, Wärtsilänkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Ventilation Pipefitter, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa johtaa ja organisoida IV-asentajaryhmän töitä- osaa hoitaa käytännön järjestelyt ja materiaalivirrat- kykenee yhteistyöhön ja sujuvaan viestintään erilaisten ryhmien kanssa - osaa ohjata ryhmänsä jäseniä- osaa ratkaista ennakoimattomat tilanteet- osaa valvoa asennustyön etenemistä- osaa tulkita työpiirustuksia ja työselostuksia- osaa valvoa, että asennustyö on viranomaismääräysten ja hyvän rakennustavan mukainen- vastaa vastuualueensa aikatauluista, kustannustavoitteista sekä laadusta- huolehtii turvallisuusmääräysten noudattamisesta- osaa käyttää työvälineitä, asennusmenetelmiä ja materiaaleja- osaa suunnitella esivalmistettavan ilmanvaihtokanaviston osan ja laatia piirustukset osien valmistusta varten Tutkinnon suorittanut voi työskennellä IV-asennusurakoiden järjestäjänä ja asentajan talonrakennus- ja korjausrakennustyömailla. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Vipusenkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Pipefitter, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa suunnitella ja organisoida putkiasennusurakan työt- osaa hoitaa käytännön järjestelyt ja materiaalivirrat- osaa käyttää LV-alan työvälineitä, asennusmenetelmiä ja materiaaleja- kykenee yhteistyöhön ja sujuvaan viestintään erilaisten ryhmien kanssa - osaa ohjata ryhmänsä jäseniä- osaa valvoa asennustyön etenemistä- osaa tulkita työpiirustuksia ja työselostuksia- osaa valvoa, että asennustyö on viranomaismääräysten ja hyvän rakennustavan mukainen- vastaa vastuualueensa aikatauluista, kustannustavoitteista sekä laadusta- huolehtii turvallisuusmääräysten noudattamisesta Tutkinnon suorittanut voi työskennellä vastuullisena järjestäjänä ja toteuttajana uudisrakennusten tai korjausrakentamisen putkiasennustyömaalla. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Vipusenkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Building Construction, SQ

  Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut on erittäin kokenut talonrakennusalan ammattilainen (esim. kirvesmiehet, muurarit, laattamiehet, sementtimiehet, elementtiasentajat, torninosturinkuljettajat, telineasentajat, monipuoliset rakennusmiehet, kosteus- ja homevaurioiden korjaajat). Erikoisammattitutkinnon suorittanut tekee muuttuvissa toimintaympäristöissä uudis- tai korjausrakennustyömaalla töitä, jotka vaativat erityistä ammatti-, suunnittelu- ja soveltamistaitoa ja joihin liittyy suuri vastuu. Tutkinnon suorittaja on suuntautunut työryhmän- ja ammatinohjaukseen tai hänen työtehtävät ovat spesialisoituneet oman ammatin syvälliseen hallintaan tai työtehtävät edellyttävät vahvaa laaja-alaista ja monitaitoista talonrakentamisen osaamista tai hän on erikoistunut kosteus- ja homevauriokorjauksiin. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Vipusenkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Surface Treatment, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa tehdä itsenäisesti ja ohjata tavanomaisia alaan liittyviä pintakäsittelytöitä- kykenee työn suunnitteluun- osaa urakka- ja tarjouslaskennan- omaa riittävän viestintä- ja kielitaidon sekä tiedot liiketoiminnasta- osaa suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisesti puun tai metallin pintakäsittelyn ja maalauksen- osaa suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisesti korroosioneston tai ajoneuvomaalauksen Tutkinnon suorittanut voi työskennellä erityisen vaativissa ammattitehtävissä maalausyritysten ja tuotantolaitosten maalaamojen työnjohtajina, laaduntarkastajina sekä alan koulutus- ja neuvontatehtävissä. ...

  Provider NameTavastia Vocational College, adult education and training

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Construction Site Manager, SQ

  Tutkinnon suorittanut - osaa johtaa erilaisissa rakennustyömaan tilanteissa - osaa laatia laatusuunnitelman koko hankkeelle tai yksittäiselle työvaiheelle - osaa tehdä laadunvarmistukseen liittyvät toimenpiteet - osaa työmaan aikataulutuksen - osaa suunnitella yksittäisen työkokonaisuuden - osaa aloittaa työt ja valvoa suunnitelmien toteutumista - osaa laatia materiaalitoimitus- ja aliurakkasopimuksia sekä työsopimuksia - osaa seurata työmaan taloudellista tilannetta ja ennakoida taloudellista tulosta - osaa laatia menetelmävertailun omalle työmaalleen - osaa laatia muutos- ja lisätyötarjouksen selvityksineen - osaa seurata työmääriä ja kustannuksia - osaa laatia turvallisuusanalyysin ja ottaa sen huomioon alue-, ympäristö- ja tehtäväsuunnitelmissa - osaa soveltaa sopimusehtoja käytännön tilanteissa - osaa neuvotella ja toteuttaa suunnittelemansa kokousstrategian Tutkinnon suorittanut voi työskennellä vaativissa esimiestehtävissä työmaapäällikkönä talonrakennus-, infra- ja korjausrakennustyömaalla. ...

  Provider NameRakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Construction Site Manager, SQ

  Tutkinnon suorittanut - osaa johtaa erilaisissa rakennustyömaan tilanteissa - osaa laatia laatusuunnitelman koko hankkeelle tai yksittäiselle työvaiheelle - osaa tehdä laadunvarmistukseen liittyvät toimenpiteet - osaa työmaan aikataulutuksen - osaa suunnitella yksittäisen työkokonaisuuden - osaa aloittaa työt ja valvoa suunnitelmien toteutumista - osaa laatia materiaalitoimitus- ja aliurakkasopimuksia sekä työsopimuksia - osaa seurata työmaan taloudellista tilannetta ja ennakoida taloudellista tulosta - osaa laatia menetelmävertailun omalle työmaalleen - osaa laatia muutos- ja lisätyötarjouksen selvityksineen - osaa seurata työmääriä ja kustannuksia - osaa laatia turvallisuusanalyysin ja ottaa sen huomioon alue-, ympäristö- ja tehtäväsuunnitelmissa - osaa soveltaa sopimusehtoja käytännön tilanteissa - osaa neuvotella ja toteuttaa suunnittelemansa kokousstrategian Tutkinnon suorittanut voi työskennellä vaativissa esimiestehtävissä työmaapäällikkönä talonrakennus-, infra- ja korjausrakennustyömaalla. ...

  Provider NameRakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages