• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 391 items
 1. Putkiasennuksen osaamisala

  Talotekniikan perustutkinnon putkiasennuksen osaamisalan, putkiasentajan tutkinnon, pakolliset tutkinnon osat ovat lämmitysjärjestelmien asennus, putkistojen hitsaus sekä käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus. Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. LVI-alalla opiskellessasi opit asentamaan ja huoltamaan kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita sekä järjestelmiä. Näitä palveluita tarvitaan uudisrakentamisessa ja saneeraustöissä. Perinteiseen LVI-alaan liittyy myös mittaus- ja säätötekniikkaa sekä kiinteistöautomaatiota. Lämpö-, vesi- ja ilmastointi mahdollistaa terveelliset ja viihtyisät olosuhteet mm. kodeissa, työpaikoilla, kouluissa ja päiväkodeissa. Putkiasentajan työ on tyypillisesti itsenäistä ja kädentaidot ovat avainasemassa! Ensimmäisenä vuonna opiskelet osaamisalan mukaiset, kaikille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat sekä puolet ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Toisena ja kolmantena vuonna syvennät ammatillista osaamistasi sekä osallistut vähintään puolen vuoden työssäoppimisjaksolle alan yrityksissä. Hahmottamiskyky, piirustusten lukutaito, hitsauksen perustaidot, yhteistyökyky rakennustyömailla eri ammattilaisten kanssa, itsenäisyys ja vastuullisuus sekä asiakaspalveluhenkisyys ovat putkiasentajalle vahvuuksia.  Koulutus Kpedun verkkosivuilla  Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Putkiasentajaksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Putkiasentaj ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Putkiasennuksen osaamisala

  Talotekniikan perustutkinnon putkiasennuksen osaamisalan, putkiasentajan tutkinnon, pakolliset tutkinnon osat ovat lämmitysjärjestelmien asennus, putkistojen hitsaus sekä käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus. Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. LVI-alalla opiskellessasi opit asentamaan ja huoltamaan kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita sekä järjestelmiä. Näitä palveluita tarvitaan uudisrakentamisessa ja saneeraustöissä. Perinteiseen LVI-alaan liittyy myös mittaus- ja säätötekniikkaa sekä kiinteistöautomaatiota. Lämpö-, vesi- ja ilmastointi mahdollistaa terveelliset ja viihtyisät olosuhteet mm. kodeissa, työpaikoilla, kouluissa ja päiväkodeissa. Putkiasentajan työ on tyypillisesti itsenäistä ja kädentaidot ovat avainasemassa! Hahmottamiskyky, piirustusten lukutaito, hitsauksen perustaidot, yhteistyökyky rakennustyömailla eri ammattilaisten kanssa, itsenäisyys ja vastuullisuus sekä asiakaspalveluhenkisyys ovat putkiasentajalle vahvuuksia. Ensimmäisenä vuonna opiskelet osaamisalan mukaiset kaikille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat sekä puolet ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Toisena ja kolmantena vuonna syvennät ammatillista osaamistasi sekä osallistut vähintään puolen vuoden työssäoppimisjaksolle alan yrityksissä. Koulutus Kpedun verkkosivuilla  Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Putkiasentajaksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Putkiasentaja  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Talonrakennuksen osaamisala

  Kaikille perustutkinnon suorittajille pakollinen osa on perustustyöt. Talonrakennuksen osaamisalan talonrakentaja suorittaa lisäksi pakollisen osan runkovaiheen työt. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan osaamista ammatillisessa suuntautumisessa. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Rakennusalalla työskennellään erilaisten ihmisten kanssa ulkona ja sisällä. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Työn turvallisuustekijät on huomioitava erityisen tarkasti. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Talonrakentajaksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Talonrakentaja  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Talonrakennuksen osaamisala

  Kaikille perustutkinnon suorittajille pakollinen osa on perustustyöt. Talonrakennuksen osaamisalan talonrakentaja suorittaa lisäksi pakollisen osan runkovaiheen työt. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan osaamista ammatillisessa suuntautumisessa. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Rakennusalalla työskennellään erilaisten ihmisten kanssa ulkona ja sisällä. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Työn turvallisuustekijät on huomioitava erityisen tarkasti. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Talonrakentajaksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Talonrakentaja  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Putkiasennuksen osaamisala

  Ammatillisissa opinnoissa opiskelija oppii: lämmitystekniikan, kiinteistöjen vesi- ja viemäritekniikan perustaidot kytkemään yleisimmät lämpöjohtolaitteet viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisesti vesi- ja viemärijärjestelmät putkiasennustöissä vaadittavat hitsausmenetelmät lukemaan LVI-piirustuksia työskentelemään turvallisesti rakennustyömaalla eri alojen työntekijöiden kanssa LVI-suunnitelmien piirustuslukutaidot yrittäjämäistä asennetta Talotekniikka-alan koulutus on monipuolista ja käytännön läheistä. Opintoihin sisältyy työssäoppimista talotekniikka-alan työpaikoilla. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Opinnot henkilökohtaistuvat valinnaisten opintojen, työssäoppimisen, osaamisen tunnustamisen ja opiskelijan omien jatko-suunnitelmien mukaisesti. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Putkiasennuksen osaamisala

  Ammatillisissa opinnoissa opiskelija oppii: lämmitystekniikan, kiinteistöjen vesi- ja viemäritekniikan perustaidot kytkemään yleisimmät lämpöjohtolaitteet viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisesti vesi- ja viemärijärjestelmät putkiasennustöissä vaadittavat hitsausmenetelmät lukemaan LVI-piirustuksia työskentelemään turvallisesti rakennustyömaalla eri alojen työntekijöiden kanssa LVI-suunnitelmien piirustuslukutaidot yrittäjämäistä asennetta Talotekniikka-alan koulutus on monipuolista ja käytännön läheistä. Opintoihin sisältyy työssäoppimista talotekniikka-alan työpaikoilla. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Opinnot henkilökohtaistuvat valinnaisten opintojen, työssäoppimisen, osaamisen tunnustamisen ja opiskelijan omien jatko-suunnitelmien mukaisesti. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala

  Ilmastointiasentajan opinnoissa opinnoissa opiskelija oppii: ilmanvaihtojärjestelmien, ohutlevytöiden, kanavaosien valmistuksen ja ilmanvaihtolaitosten mittaus- ja säätötöiden perustaidot huoltamaan ilmanvaihtolaitteita ja puhdistamaan ilmanvaihtojärjestelmiä taloteknistä eristämistä ja LVI-korjausrakentamista asentamaan ilmanvaihtojärjestelmiä työselityksien, piirustusten  ja viranomaismääräysten mukaisesti toimimaan asennustyökohteissa, työyhteisöissä sekä työmaalla muiden toimijoiden kanssa tuntemaan kanaviston materiaalit ja niiden ominaisuudet hallitsemaan osa- ja työmenekkilaskelmat  käyttämään materiaaliaaleja huolellisesti ja taloudellisesti Talotekniikka-alan koulutus on monipuolista ja käytännön läheistä. Opintoihin sisältyy työssäoppimista talotekniikka-alan työpaikoilla. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Opinnot henkilökohtaistuvat valinnaisten opintojen, työssäoppimisen, osaamisen tunnustamisen ja opiskelijan omien jatko-suunnitelmien mukaisesti. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala

  Ilmastointiasentajan opinnoissa opinnoissa opiskelija oppii: ilmanvaihtojärjestelmien, ohutlevytöiden, kanavaosien valmistuksen ja ilmanvaihtolaitosten mittaus- ja säätötöiden perustaidot huoltamaan ilmanvaihtolaitteita ja puhdistamaan ilmanvaihtojärjestelmiä taloteknistä eristämistä ja LVI-korjausrakentamista asentamaan ilmanvaihtojärjestelmiä työselityksien, piirustusten  ja viranomaismääräysten mukaisesti toimimaan asennustyökohteissa, työyhteisöissä sekä työmaalla muiden toimijoiden kanssa tuntemaan kanaviston materiaalit ja niiden ominaisuudet hallitsemaan osa- ja työmenekkilaskelmat  käyttämään materiaaliaaleja huolellisesti ja taloudellisesti Talotekniikka-alan koulutus on monipuolista ja käytännön läheistä. Opintoihin sisältyy työssäoppimista talotekniikka-alan työpaikoilla. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Opinnot henkilökohtaistuvat valinnaisten opintojen, työssäoppimisen, osaamisen tunnustamisen ja opiskelijan omien jatko-suunnitelmien mukaisesti. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Talonrakennuksen osaamisala

  Talonrakentajakoulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Rakennusalan itsenäisesti tai tiimeissä tehtävät työt edellyttävät oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä sekä yrittäjyys- ja turvallisuusajattelua. Rakennusalalla työskennellään erilaisten ihmisten kanssa vaativissa olosuhteissa sisällä ja ulkona. Alan työtehtävissä tarvitaan kädentaitoja, hahmottamiskykyä sekä hyvää fyysistä kuntoa. Kädentaitojen ja oikeiden työtapojen kehittämisen lisäksi opiskelija oppii käyttämään rakentamisessa tarvittavia työkaluja, laitteita ja rakennusmateriaaleja sekä oppii työskentelemään turvallisesti rakennustyömaalla. Ammatillisissa opinnoissa opiskelija oppii: käyttämään turvallisesti rakentamisessa käytettäviä käsityökoneita ja laitteita työskentelemään turvallisesti rakennustyömaalla eri alojen työntekijöiden kanssa käyttämään henkilökohtaisia suojaimia ottaen huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitämään työkykyä lukemaan rakennuspiirustuksia tekemään rakennustyömaalla luotettavia mittauksia ja laskelmia ymmärtämään rakennusmateriaalien käyttökohteet ja niiden fysikaaliset ominaisuudet yrittäjämäistä asennetta Opintoihin sisältyy (vähintään 40 osaamispistettä) työssäoppimista rakennusalan työtehtävissä. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Opinnot henkilökohtaistuvat valinnaisten opintojen, työssäoppimisen, osaamisen tunnustamisen ja opiskelijan omien jatkosuunnitelmien mukaisesti.  Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Talonrakennuksen osaamisala

  Those who have completed the Vocational Qualification in Construction may work on house-building or public building sites, in yard construction, soil transport, asphalting, hydraulic engineering and earthwork, interior decoration and excavation. The construction industry comprises building and infrastructure design, building, materials supplies and maintenance of built-up environments. Those who have completed the Vocational Qualification in Construction know how to plan their work with the aid of drawings, calculate materials consumption and working hours and present and assess their own work. They have adequate knowledge of mathematics and physics. They perform their work safely, carefully and economically. Builders who have completed the Study Programme/Competence Area in Construction know how to perform exterior wall and partitioning work and roof-framing work on building construction sites. They know how to use basic tools, correct working methods and materials used on construction sites. They may specialise in carpentry, masonry, log construction, measurements or as all-rounders in construction. Infrastructure Builders who have completed the Study Programme/Competence Area in Infrastructure Construction know how to carry out work on infrastructure construction sites and install public rainwater and sewage systems and water pipelines and fittings. They are able to supervise machine excavation work. They may specialise in hydraulic engineering, processing soil and mineral aggregates, rock works, ground rein ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages