• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 7 items
 1. Master's degree in polymers technology (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate in-depth knowledge and understanding of the essential facts, concepts, principles and theories relating to the second-cycle programme, apply knowledge and methodologies to address qualitative and quantitative complex problems including in new, less known and multidisciplinary contexts, master research methods, procedures and processes, develop critical and self-critical assessment, undertake technical analysis and synthesis and anticipate solutions and consequences, place new information and interpretations in the context of the profession, demonstrate objectivity in achieving and evaluating results and presenting the results of research, demonstrate autonomy in professional work, address multidisciplinary problems in collaboration with immediate colleagues and participants from other working environments and fields, master information technologies for successful professional work, including the management and implementation of industrial and R&D projects, formulate an expert opinion; in cases where inadequate or limited information is available, find the necessary information, clearly and effectively communicate/report conclusions, justifications and knowledge to a specialist and non-specialist public, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, cooperate professionally and communicate effectively, including in the international environment (in a foreign language), organise work, work as part of a team, t ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Master's degree in wood technology (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate in-depth mastery of basic knowledge in their chosen field, demonstrate mastery of specialist knowledge acquired through the study of theoretical and practical cases, autonomously apply previously acquired knowledge in practical cases, transfer, critically assess and apply theoretical knowledge in practice and address problems, above all by seeking out new sources of knowledge, through interdisciplinary work and through the application of scientific methods, address problems and make decisions in practice, make decisions in complex and unexpected situations, work individually and as part of a team, communicate in an open manner and demonstrate proficiency in the use of information technology, communicate professionally at home and abroad, pursue lifelong learning, communicate various intellectual concepts, demonstrate independence and self-criticism, show professional ethical responsibility, think creatively and use creative thinking to arrive at original solutions, (subject-specific competences) tackle more complex technological and organisational tasks, undertake autonomous development work, undertake autonomous research, demonstrate familiarity with wood as a material of biological origin, demonstrate familiarity with wood treatment and processing technology with an emphasis on technological optimisations and flexibility, demonstrate familiarity with the design and use of wood composites, carry out optimal evaluation of wood residues and biomass as a ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Master of Engineering (Wood Materials and Technology) (LLU)

  The aim of the study programme: - preparing highly qualified specialists for scientific, pedagogical as well as lead positions, who would be endowed with a creative, independent ability to decide and promote further development of the Latvia forest industry. Results: - obtaing knowledges of the achievements in the field of wood materials and technology, research and data analysis methods, information collection and use both ways - theoretical and practical, skills investigate, collect, analyze and use data related to wood material and processing technology topical issues; - publish research results in scientific conferences and publications, competencies in wood materials and technology research from the aspects - theory and practice. ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Timber Industry Engineer

  A képzés célja faipari mérnökök képzése, akik képesek az elsődleges és másodlagos faipari rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására, a faipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására, vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására, a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására, hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 8.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A faipari mérnök a) tudása - Ismeri a faipari mérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot. - Ismeri a faanyagtudományi, faipari, faépítészeti területeken alkalmazott anyagok, szerkezeti anyagok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási területeit. - Ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. - Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközöket és módszereket, a szakmagyakorláshoz szükséges jogszabályokat. - Rendelkezik a faipari területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel. - Ismeri a faipari területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat. - Ismeri a számítógépes modellezés és szimuláció eszközeit és módszereit. b) képességei - Képes a faipari területen alkalmazott anyagok laboratóriumi vizsgálatára és elemzésére, a vizsgála ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. faipari termék és formatervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a számítástechnika alkalmazása területén felhasználói ismeretekkel (látványtervezés, integrált és fő rendszerek) kell rendelkezniük,* megismerik a terméktervezési iskolákat, módszereket és a környezetbe illesztést tekintettel a fenntartható fejlődésre,* Megtanulják a funkció és a forma összehangolását,* megtanulják a struktúra, a forma, és a szín összehangolását,* ismeretekkel rendelkeznek a marketingkutatás, gazdasági és üzleti elemzés, EU- integráció, piackutatás és az értékelemzés területén,* menedzsment ismeretek: design menedzsment, projektmenedzsment, környezet menedzsment, jogi ismeretek, vezetés és szervezetpszichológia Személyes adottságok, készségek:Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, fogalmazó készség, kreativitás, ötletgazdagság, ismeretgazdálkodási képesség, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, intuíciós képesség A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:      Faipari technológiai folyamatok tervezése.      Faipari termékek, alkatrészek, szerkezetek tervezése.      Faipari formatervezés.Hazai és európai hálózatok, piaci, világpiaci együttműködések munkájában közreműködés. Részvétel faipari oktatásban, vállalkozások segítésében. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. faipari terméktervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a számítástechnika alkalmazása területén felhasználói ismeretekkel (látványtervezés, integrált és fő rendszerek) kell rendelkezniük,* megismerik a terméktervezési iskolákat, módszereket és a környezetbe illesztést tekintettel a fenntartható fejlődésre,* megtanulják a struktúra, a forma, és a szín összehangolását,* ismeretekkel rendelkeznek a marketingkutatás, gazdasági és üzleti elemzés, EU- integráció, piackutatás és az értékelemzés területén,* menedzsment ismeretek: design menedzsment, projektmenedzsment, környezet menedzsment, jogi ismeretek, vezetés és szervezetpszichológia Személyes adottságok, készségek:Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, fogalmazó készség, kreativitás, ötletgazdagság, ismeretgazdálkodási képesség, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, intuíciós képesség A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Faipari technológiai folyamatok tervezése.Faipari termékek, alkatrészek, szerkezetek tervezése.Hazai és európai hálózatok, piaci, világpiaci együttműködések munkájában közreműködés. Részvétel faipari oktatásban, vállalkozások segítésében. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Master of Science in de industriële wetenschappen kunststofverwerking

  Familieleerresultaten van toepassing op alle masteropleidingen industrieel ingenieur:http://www.vluhr.be/media/docs/Learning%20Outcomes/DLR_families_Ingenieu... 1. Gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme). 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en -methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen het specialisme. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden en vanuit het perspectief van de toepassingsmogelijkheden. 6. Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, aanpassen of desgevallend on ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community