• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3 items
 1. Master of Arts in het beeldend onderzoek

  1. Students demonstrate insight into the interconnectedness of practice and theory, production, presentation and documentation in the contemporary art field. They situate and interpret their own artistic research project within the contemporary artistic discourse. 2. Students are aware of the dynamic interaction between research and the artistic project. They use research as a fundamental production constituent in the development of their artistic practice. 3. Students develop an artist publication, in which they address the research intentions and procedures of their project. 4. Students are able to disclose their visual research through an integrated approach of production and documentation. 5. Students have knowledge of the dissemination mechanisms in contemporary art and are able to implement them in their practice. 6. Students assess the interaction between contemporary art, relevant societal evolutions and ethical values. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Arts in de beeldende kunsten

  1. Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen. 2. Eindverantwoordelijkheid opnemen bij het ontwerpen en/of realiseren van een persoonlijk artistiek project. 3. De essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling vatten en op heldere en doordachte wijze communiceren aan een kritisch publiek 4. In functie van de ontwikkeling van de artistieke praxis zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren. 5. Vanuit persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid een eigen artistieke beeldtaal ontwikkelen. 6. Een kritische positie kunnen innemen en verdedigen ten aanzien van relevante maatschappelijke, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Arts in de beeldende kunsten

  1. Verdiepende kennis en inzicht demonstreren in het maatschappelijke, culturele en artistieke, met aandacht voor actuele en internationale evoluties. 2. Verdiepende kennis en inzicht ontwikkelen in de audiovisuele kunsten, met aandacht voor praktijk en theorievorming. 3. Binnen het artistiek werk onderzoeken opzetten en uitvoeren. 4. Persoonlijke audiovisuele projecten ontwerpen en realiseren en daarbij de eindverantwoordelijkheid dragen. 5. Als kunstenaar een zoekende en reflecterende attitude hebben en daarover in gesprek gaan met vakgenoten en niet-vakgenoten. 6. Een bewuste positionering binnen het audiovisuele veld kunnen innemen. 7. Een persoonlijke onderbouwde visie ontwikkelen over audiovisuele media in relatie tot de samenleving. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community