• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 3 items
 1. Home Economics and Nutrition

  Das Ziel des Masterstudiums im Unterrichtsfach Haushaltsökonomie und Ernährung an der Universität Wien ist die Befähigung zur beruflichen Tätigkeit an höheren Schulen in Österreich. Die Studierenden vertiefen ihre im Bachelorstudium erhaltene fachspezifische sowie fachdidaktische Ausbildung entsprechend der geforderten Fach- und Methodenkompetenz. Es sind folgende Module zu absolvieren: Pflichtmodulgruppe Unterrichtsfach Haushaltsökonomie und Ernährung - Pflichtmodul Public Health Nutrition und Gesundheitsbildung Alternatives Pflichtmodul - Vertiefende Public Health Nutrition: Lebensstilmodifikation oder - Vertiefende Haushaltsökonomie oder - Kulturgeschichte und verhaltenswissenschaftliche Aspekte der Ernährung oder - Lebensmittelsicherheit und Hygiene - Pflichtmodul Fachdidaktische Begleitung der Praxisphase - Pflichtmodul Vertiefende Fachdidaktik der Haushaltsökonomie und Ernährungswissenschaft Abschlussphase (bei Verfassen der Masterarbeit in Unterrichtsfach Haushaltsökonomie und Ernährung) - Praktische Erfahrungen als Begleitung zur Masterarbeit - Masterarbeit - Masterprüfung ...

  Provider NameUniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (dienas un neklātienes studijās): dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Pēc programmas pabeigšanas iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma: 1) profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējadrbības un nekustamā īpašuma vadīšanā 2) profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikācija 3) profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un būvniecības tāmju inženiera kvalifikācija (jauna). Maģistra profesionālo studiju programmas „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” mērķis ir izglītot uzņēmējus un vadītājus, īpašu uzmanību pievēršot kvalitatīvai jaunāko zināšanu apguvei būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma attīstības un vadīšanas jomās, kas sagatavotu speciālistus ne tikai zinātniski pedagoģiskajam darbam, bet arī profesionālajam darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: • nodrošināt studentiem plašu profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu, kā arī turpināt izglītību doktorantūrā; • nodrošināt studentiem ar sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorēt ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Master droit, économie, gestion mention sciences du management spécialité management des activités de services

  Le diplômé est un manager capable d'appliquer sur le terrain des connaissances acquises dans les principaux domaines fonctionnels, en tenant compte des spécificités de la gestion des services. Secteurs d'activité et métiers visés : Ce professionnel peut assumer des responsabilités de management opérationnel ou fonctionnel dans les entreprises commerciales ou prestataires de services ou dans les entreprises industrielles développant leurs activités de service. Secteur tertiaire (entreprise privées ou publiques, associations, administrations, petites organisations locales ou régionales, grandes organisations nationales ou internationales). Mais aussi fonctions de services au sein des entreprises industrielles. Le diplômé peut accéder à différents postes de responsable dans des organisations de services et certaines fonctions tertiaires au sein des entreprises industrielles (en particulier services après-vente, services qualité, etc), intervenir dans la création d'entreprises ou d'organisations de services... ...

  Provider NameCFA inter-universitaire Epure-Méditerranée

  Category: Learning Opportunities Location: France, Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille)