• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 271 items
 1. Master's Programme in Didactics, Didactics with Specialisation in Natural Science

  Master's Programme in Didactics, Didactics with Specialisation in Natural Science ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master's Programme in Didactics, Specialisation in General didactics

  Master's Programme in Didactics, Specialisation in General didactics ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master's Programme in Didactics, Didactics with Specialisation in Mathematics

  Master's Programme in Didactics, Didactics with Specialisation in Mathematics ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master's Programme in Didactics, Didactics with Specialisation Physical Eduaction and Health

  Master's Programme in Didactics, Didactics with Specialisation Physical Eduaction and Health ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Education for Sustainable Development, Master's Programme

  Education for Sustainable Development, Master's Programme ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master's Programme in Didactics, Didactics with Specialisation in Social Science

  Master's Programme in Didactics, Didactics with Specialisation in Social Science ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master's Programme in Didactics, Didactics with Specialisation in Languages

  Master's Programme in Didactics, Didactics with Specialisation in Languages ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Education for Sustainable Development, Master's Programme

  Education for Sustainable Development, Master's Programme ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Nordic Master's Programme in Education with orientation towards Action Research

  Nordic Master's Programme in Education with orientation towards Action Research ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Supplementary Teacher Education Programme for Upper Secondary School

  För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet. Kunskap och förståelseFör ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.För ämneslärarexamen ska studenten också visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande, visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kä ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages